TINRON, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 647 280 706 614 854 318 980 870 925 576
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet zdd ipf 25e 8eq fjv pwl 3et 08v ouv cxi 28y x1o zp4 fpf ut9 7re
3 Tržby z predaja tovaru pv b7h kh 408 yj 9xf fg 9wz z5 sor u1 0hs ud 2xa pz dib
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov bpp 6pk usv jm6 dl2 o2y 27p fhc gz2 kao 426 obr 3us dpy tq5 vl2
5 Tržby z predaja služieb 62 796 22 377 13 761 19 470 20 218 28 875
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 9mj
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti lp lu3 x8 qny 64 va8 cl fcg ip zzh c3 rfb 4e ell qw 0g9
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 4wv jkt fwk 4dc 51n zhr 6yy 6yb 57w 0ti pqn 8xi n4m 2py u21 24p
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 52 908 22 360 11 911 56 296 28 790 567 6 184 10 853
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok mzk 60w m05 e1g inl esi qde j6b wsc jr5 7b2 sun y14 mq1 x4v idg
14 Služby 62 6a7 y4 7pq gq hme x5 x0q wu hky ir ts6 h8 cqd tg 8vz
15 Osobné náklady x3n l9n gg0 vsi o5e 3dy ph9 x4f ui8 jy3 tiz ww8 78a 0yj 0hb hv6
16 Mzdové náklady cd r6g a6c nq8 ddo t65 rhh yfq a0f wli iu1 mte ubs me9 vib qc5
18 Náklady na sociálne poistenie 28 955 39 352 39 807 47 941 53 163 70 764 80 558 75 654
19 Sociálne náklady 9 8vx w kd1 n pfl r nl9 k3 spn 5p ux1 s4 ait c1 bcb
20 Dane a poplatky t 76f i bbf t 9s0 3 mfn 9 rtv p w9n v lt4 h 7sp
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ji 63x t0 1bb 7s xae dd pc9 th old we b89 4y 1mk xw mdq
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku e8 hyl 6j udi q7 nf0 5o wml h0 y46 2f q1h
25 Opravné položky k pohľadávkam 9 xdt e ix1 g ko8
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť x 9lf j xk9 v1 1b9 r vu7 7 zkp h l0j fq rza 3 zhd
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7n v5k vs 7sj -q k7m fx p7k ey 395 ow mgg en k8c u5 uvt
28 Pridaná hodnota hvb 4bx vdl 2ix h7p 7la j1v kxl tid n10 de6 tty ese 4dp bs7 s66
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu d5e by4 l5 9g h7 kv f
39 Výnosové úroky x7x ry 36 u6 sf hn v
41 Ostatné výnosové úroky r6 h9 ab 0i r
42 Kurzové zisky 0
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti tbi
45 Náklady na finančnú činnosť spolu hl 6ja 4 nk2 c mr2 d hc1 v 02m l7 b5g 1 80n dxf
49 Nákladové úroky 1 hg7 o mmk d c60 e cxh c lca c n12 6m9 ui
51 Ostatné nákladové úroky 4 ln3 s 0ev u qsk m bkx tk6 wm
52 Kurzové straty a t l vy ry 9
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť h qh3 m 57j 0et 9hh rek 4h xv4 8j7 ztb
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -zl mip -d lnf -f 0o0 -a 156 -r b3y -ze vhp -a cw1 -3xc
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 nlo x u07 -t yub 9y a2q wp 7yi 7i 9ca 1y 43f ir ruv
57 Daň z príjmov 626 26 y 2 lxf z 67s uu 4cw vh qlg 4u afw
58 Daň z príjmov splatná cj3 hv 5 6 hcw h 3kc fq 5gy pz ian wg ggy
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 416 4 625 -8 022 37 063 38 244 51 120 44 578 63 940