TINRON, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 647 280 706 614 854 318 980 870 925 576
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 6ei 56u 4rt r7a 6pi mwt 9ju uml zn8 77d 02e q4i ya0 1z9 ry5 ye4
3 Tržby z predaja tovaru u0 on2 rw 98f u5 8hd 5u eta gk trf l9 yn1 37 6p5 0v 5b4
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 0zg qhh 55r ox4 bgp l4q zji 2wx xz9 8cv f1o k6q a89 l5m jq3 sp4
5 Tržby z predaja služieb 62 796 22 377 13 761 19 470 20 218 28 875
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu d8x
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ys a75 pe 2lu bc m2b 86 xod wi 59e ny ust oo fbb x8 kcu
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu k03 ttt yw3 jgi 69o eat i61 skl c9f c21 9bu g7z udt h8s w0g rph
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 52 908 22 360 11 911 56 296 28 790 567 6 184 10 853
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok q7b nge 7lq 341 i46 ciw b5t woj 0ge i6g esw 1u3 0av 99r uuh fu0
14 Služby 4z wpk xd 53b 65 djg hr jzs 7r iro e0 uka 41 36x ug kzk
15 Osobné náklady 4k6 17i bjp a1n id2 8au 7lb m83 c5t 0s3 oau 7wt 7q0 p60 jj2 an1
16 Mzdové náklady ca rvx 5z4 y5a mcv sll rpn 7me nkj qzc a04 4j6 gb0 5q0 g1p 61w
18 Náklady na sociálne poistenie 28 955 39 352 39 807 47 941 53 163 70 764 80 558 75 654
19 Sociálne náklady c udr x ivo y 8iv 6 elu in q8b y7 2vn qs p94 te f6q
20 Dane a poplatky o v2g 3 jto h egv p z5u g s1l 8 aix 9 bep n jrv
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku od 2ed qd 92e 4b jjv 5a o8q mb wdk 94 98r 2w 483 lk 7xi
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku vr 415 6v dzi k8 n4v 5q cz0 hh rej 7x q4n
25 Opravné položky k pohľadávkam e mrm h dcy p 70f
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť f e4l c 71j kp esq e z3e 5 rb0 1 qa8 k6 ws9 r iaw
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1t 74t tl 4cp -n gov ef tyx i5 h0i rv 745 hu jtg jz 7sh
28 Pridaná hodnota u7m hrt 7r0 bjn 361 ll6 djo 1y1 60i bhu 41i o5w ywj zhs jnv 015
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu ex0 cz0 s5 po a2 1v v
39 Výnosové úroky r88 ru n2 qc z6 qi 8
41 Ostatné výnosové úroky pa 4c xv qr x
42 Kurzové zisky k
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 8tl
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ou c32 x 05n 6 jjt r 65s a yhq mq fkz x d9n aqs
49 Nákladové úroky v xv5 p h4r w vd5 a yay 8 19t 7 dwh xb4 ss
51 Ostatné nákladové úroky p 0rm w 7lj a koy i khl 5yv k3
52 Kurzové straty k k r 45 in u
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 og6 r lfn 8f5 tf8 qdk 8m su1 nnm vni
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -h4 7wj -h 008 -5 mfc -7 qz4 -f 3a0 -po psi -9 qqw -aoa
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením a hz9 p r7p -t fxb g0 843 6d ou5 az ybx yq ftx xy esd
57 Daň z príjmov yqg v3 l g bvq p mrf 2r 1lr ml 3ko nb m0i
58 Daň z príjmov splatná 50x 2v f y 62u h oub bs rr2 a1 42n wi eaq
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 416 4 625 -8 022 37 063 38 244 51 120 44 578 63 940