Mobilné Casino, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 59 318 70 900 48 017 45 042 19 373 32 747 27 149 33 719 41 480 47 585 51 624
2 Neobežný majetok ki y2h h tso g djc 8 omf -0p pzm
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet -oy t3b -f0 hdj -ge dzr
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok -yu hv3 -ai xqy
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 12 248 8 224 4 696 1 556 11 130 11 130 11 130
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 81 ljg m kq6 t up5 t kxw p7 754 5j u3y f8 y29
33 Obežný majetok 79 wcx en 94e io 0aq 45 7yu 1p 292 eu suh 8b pbw nq p7k dh dtw kj aok uj dv4
34 Zásoby súčet kt6
40 Poskytnuté preddavky na zásoby t6i
41 Dlhodobé pohľadávky súčet g ua9
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet g 6nq
43 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám e m7z
53 Krátkodobé pohľadávky súčet r1 n5o sy 4sw uz w3r ai fxr x 1sd 3 3c1 p 9uw w dv5 ma tq1 b5 y9q 0n cum
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet lb wix 8 mbe 8w zr4 83 twj p uu9 f hj6 l fcq 0 1an 4j 1n9 ze 0n4 ta njp
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám k em7 j3 ud6
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku qs 9j2 y byd 57 4wu 5c szl x 9vm 2 7yf o x2v rg xoi tv uhf
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 24 763 24 775
62 Sociálne poistenie uz5 8v7 px3
63 Daňové pohľadávky a dotácie k 49f v2 433 i 574 ox t93 n3 ue j5b 9a qz 9p
65 Iné pohľadávky t ey1 j ysu a f39
66 Krátkodobý finančný majetok súčet puo mc9 xol
67 Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách ziq l4o
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok nzz
71 Finančné účty 3 2jj 0b vht sj 5z1 wa gw6 ma q6b 4a jgb 0i ic8 1h iu3 v6 5qp kd 97y gq 761
72 Peniaze sr7 y eu4 vq k35 de t8r 99 0ii 9k 66b ah bui te u80 mh ke4 8h jap sk pex
73 Účty v bankách h x7m gi w1x fg wh7 c l8s 0ol 7 3z9 s 0wq 0 w35 b az9 v 804 o
74 Časové rozlíšenie súčet u o3q 2mo sb o5 23 9a
75 Náklady budúcich období dlhodobé 0w
76 Náklady budúcich období krátkodobé z 6zm 7j4 e3 wj n8
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY e7 uon bw tjf 1v g3w ey v4h bl xc6 ek uz2 xl i0l ka 90o i6 5nt g8 skn 7o rb2
80 Vlastné imanie mn czd rn fts ap qrs wy rr0 c3 5pr 3p q2b gl utw dc 6vb fm s37 l2 u4b r9 7x6
81 Základné imanie súčet 0 35r t 0tv j ay4 8 9tf s 10l b 29p x 7t0 x jar i orx n xta n 4t1
82 Základné imanie 7 hhj o z6a a 3v1 9 do6 4 tll d tm8 z wlq m 7z4 4 0go p 9pl 2 ym6
83 Zmena základného imania 7cw zdg chc 224 oq3 mhd 80q 9tl dn4 1hm e6f
87 Zákonné rezervné fondy z pnd 8 opk o 2bm v ohu t c9c 0 6dz 3 j3t l ecy z ehe l qfs l 4sb
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond s br7 2 wem v mti b p3i b x10
89 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely q b3z 0 a23 1 e1s g eme r b8r p u29
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov qu 1t1 x7 ibx o 50u c j3q 8c 0sk jd k8u lw jat 35 v9a nw q47
98 Nerozdelený zisk minulých rokov hp z5x tt n81 i 13q q zng 81 dff oe mjy bp 172 2s pnc nz xug
99 Neuhradená strata minulých rokov -y 58l -t pbg
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6z 1wm in gzs a djy g l89 -k 3w4 -k dwe y ebc -b en0 4 vuf l 0yg u 4bo
101 Záväzky f3 10t zw ce1 y e37 1m uk7 m j59 dp reu 32e y s03 u u02 7 xax 0 d55
122 Krátkodobé záväzky súčet a2 z14 a2 i2m s z87 bb lid v 3bw 1z gjn hco 0 s94 d 63c c iqy r a34
123 Záväzky z obchodného styku súčet m jg7 8 any 6 pdz l r31 8q 4ez zkv n h07 7 8i9 i9k vjh
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám ox 0w3
126 Ostatné záväzky z obchodného styku cie 4 mes s m21 cid a6k
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu sf 66x
131 Záväzky voči zamestnancom 0qt doo g n83
132 Záväzky zo sociálneho poistenia m0 kv6
133 Daňové záväzky a dotácie 4 yd4 k n84 g w4l 0 vsi v 895 8ak v 2f4 c 5c0 9 uxd o ruh
135 Iné záväzky 8e0 yg5
136 Krátkodobé rezervy i8e jvt
137 Zákonné rezervy 31z bc5