Mobilné Casino, spol. s r.o. - Účtovné závierky

2018

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.05.2018 - 30.04.2019
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Príloha k účtovnej závierke POD.DOC

2017

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.05.2017 - 30.04.2018
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Príloha k účtovnej závierke POD.DOC

2016

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2016 - 31.12.2016
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Príloha k účtovnej závierke POD.DOC

2015

Typ uzávierky
Mimoriadna
Obdobie
01.05.2015 - 30.04.2016
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Príloha k účtovnej závierke POD.DOC

2014

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.05.2014 - 01.04.2015
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Príloha k účtovnej závierke POD.RTF

2013

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.05.2013 - 01.04.2014
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Poznámky.RTF

2012

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2012 - 31.12.2012
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha

2011

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2011 - 31.12.2011
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha

2010

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2010 - 31.12.2010
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha

2009

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2009 - 31.12.2009
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha