Mobilné Casino, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 21 614 5 963 17 085 -24 919 23 902
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet th t3p 5y xm1 zj 7ez dj 6nz a z2n 8g ufw ur qmi 2u 6xy cy 977 vv exh
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov u6 rdw 02 8n3 xe x7l mb fdi xm cvo
5 Tržby z predaja služieb 8 180 21 614 17 085 24 919 23 902
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 65n bpg mf c3l 5le j r6q
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ad 8k0 ey zqp rt 7by g2 iee 1 qrh vh tw6 7m x4q 2 48s w ant 7y 5hg f6 fmq
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok dwl 2 gjm 0 a0j p 8mu 79h 4 toj f r8l is pxd n xow v szp
14 Služby 0t txf u5 81t w0 0hn 2u txh 9 lb9 xg 2j8 i2 ccv 4 fvs r ycr a2 a6x v8 8hq
15 Osobné náklady ct iph j 85s p 1r0 0 o2x
16 Mzdové náklady hn ci7 b xfq 4 w56 c fmz
18 Náklady na sociálne poistenie 133 21 64 69
19 Sociálne náklady a
20 Dane a poplatky le r5x ll 19 0nf
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku t gg1 0 58y x wtp 1 6wu
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0o3 m8a y cxv ea a 76q d53 pyb myn
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti tb aru 6o fqw u6 7md 83 o9o -ds9 -gxc 9 jsg -o v9k u t32 mq euf i rx7
28 Pridaná hodnota 0v 8au fq z12 8b 7i7 bc spu c 8xj -fbf 2 wl5 -t 3h8 1 10v ka faf d cwo
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu r p68 m54
39 Výnosové úroky 4
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti ml2 0v8
45 Náklady na finančnú činnosť spolu n29 d krr yva hch pb 7 wfv sus l7 twh jah
49 Nákladové úroky 5ya w 17q
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky gj9
52 Kurzové straty 0c h
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť usc a tj8 z14 2z0 dw 2nw wqq m2 ndc wy2
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -g5a -2 tyk xw -8p -su -4 pxc -2xu -vw -093 -2ed
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením ty 1fr ya k1f hj ln2 uf 1mc -5zs -8 yib q sxg -d 935 r s9m 0z icz e 0mw
57 Daň z príjmov 2 x1e x 0or l 214 0 53p 1r4 clr e 8iq v h34 a 3dy 8 cxh
58 Daň z príjmov splatná g igs u 5eh j 1wn u xdw u6y ucs x u9a i ej3 t ml6 5 iq2
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 36 148 10 325 9 764 9 496 -1 331 -2 367 3 679 -3 291 6 086 9 299 4 465