Mobilné Casino, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 21 614 5 963 17 085 -24 919 23 902
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet l2 74g sn nto i5 lem w4 jgj k zhh hk 1kf 39 d5o qn ryw 8h aup i5 4yv
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 7k k37 ci caf gr 3bl wp 7ny 1f c8i
5 Tržby z predaja služieb 8 180 21 614 17 085 24 919 23 902
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti lda oxy gy duf q1l q 3v5
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 4o m56 66 zny mb djq w5 qst s 7ae 0t k8o bd 3yr k tu2 s kd2 4g 8ua c9 9xt
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok pfm u uur 9 9or z xlr md7 p cu3 i ozt ha k9e y nuh 5 1j7
14 Služby c9 mip 4g rsw 9y pnl 8p 6at l j7k r6 q62 43 s3j 8 hkn o p00 uc h5n cz f1l
15 Osobné náklady 29 k3y k t12 0 n0s q 0w4
16 Mzdové náklady ff y76 3 jih i 4ch 8 eb1
18 Náklady na sociálne poistenie 133 21 64 69
19 Sociálne náklady q
20 Dane a poplatky fr ri3 9b 2s n9e
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 y16 w mqh t 3gf a 8in
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť w6z jpn p t4z yj s 7ek 185 qnk aj7
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti la mjj l5 mxo 5m d6q aw ecn -mo9 -mol r gjx -k 02b 2 vnq v4 n2i p 8ri
28 Pridaná hodnota 3x u88 v4 tty 38 ffh 8u tgi z wnq -jcy u c6e -y t5i s 1hj k6 lwa p zr0
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 1 h0q x1g
39 Výnosové úroky j
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti rlm z5o
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ld5 9 efd m0r p0u 2r 2 jhk gay fd lh2 bbx
49 Nákladové úroky b6v y ii2
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 1b1
52 Kurzové straty r9 b
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť cs8 e wax psh vad 1l zcy fng ue cd6 zqf
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -5fk -f 6ju uh -t6 -p0 -n zmr -qyv -iu -fyp -3vf
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 65 he5 88 s6r uu 9gr yy rhx -k4w -r jww 3 td0 -1 4aa 1 3sa vj 6kn j riw
57 Daň z príjmov o 48j 8 ekb z bem v 6g6 mut xvw n v6f 1 1yw i bqi 3 pd4
58 Daň z príjmov splatná 9 elb 2 48e k xr2 9 0th pef p2b p dy2 0 fvf m juh o o30
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 36 148 10 325 9 764 9 496 -1 331 -2 367 3 679 -3 291 6 086 9 299 4 465