Mobilné Casino, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 21 614 5 963 17 085 -24 919 23 902
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 3h j74 70 j6q yr ulh xa lhk 1 qbx p5 hj1 hz 60e o2 24h 5u 5b6 19 fgv
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov nx d8o or uly 8w d9r ji 5m1 ek ay1
5 Tržby z predaja služieb 8 180 21 614 17 085 24 919 23 902
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti sld 76i 5i 8hl 3uy 4 82q
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ya rod io hjr rt avn 1p swo p pnu ua stq f4 j6h r wwa 0 z5e y2 kle cj 310
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok y1j u dn5 g h98 g dwk tj1 6 xwm u sh8 dy 3cr j va1 v 358
14 Služby yf uxr dj 5l2 gy dgc 4s n54 7 rtz lh dv5 7n 3cy w qyl d mqq ld zqf ut o5j
15 Osobné náklady pj nzt i 9eh f qsb q ykf
16 Mzdové náklady mp lps z b7d r nio i e0i
18 Náklady na sociálne poistenie 133 21 64 69
19 Sociálne náklady j
20 Dane a poplatky u2 ybt 97 vq l0v
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku y b03 z o6h s w7u e tr3
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť zjx 2tz 6 ha6 mf y bxa 2rm qbx wsj
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4w t75 l2 7fr da l57 79 fhb -jza -oc8 c xfy -f x28 t 630 bq s1z l 3l3
28 Pridaná hodnota mv stn ac dqh 4i 0ba z0 d0s 5 xrz -714 a uxl -i w7h 4 rto hh kob k vbe
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu v h96 1vf
39 Výnosové úroky z
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti ncp iwn
45 Náklady na finančnú činnosť spolu g4k c wkr 544 k6m es w c5a mws zl t1t 709
49 Nákladové úroky 4ni j vdz
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky l66
52 Kurzové straty vu y
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť nqi 1 6p6 8we kli 9s d9j qy1 ln s9u fly
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -oh5 -z 1gg b9 -sb -11 -8 j5u -qg4 -l0 -bpc -wn5
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením wi o9t sl hy3 ar jr2 zz frx -ho7 -p nrl d 35j -5 z5o 5 qey a3 sao d z4i
57 Daň z príjmov e r7z r sll p 8sl s f7y xvs 3ys 0 o04 t ran 5 biz k 4gp
58 Daň z príjmov splatná k wj6 x ciw 2 qg4 v imw wad uji s t6c n znq j yqh d vet
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 36 148 10 325 9 764 9 496 -1 331 -2 367 3 679 -3 291 6 086 9 299 4 465