HoReCa Real, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 226 671 1 411 030 1 480 815 1 262 373 838 289 381 397 257 306 176 216 31 431 183 297
2 Neobežný majetok 1 lr0 ao6 eq7 39e g9q 856 hy3 oac 1j9 mrg mwp q7q is6 7fm e3o 02m xb 2k
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 065 092 928 845 254 620 221 046 211 302 146 110 136 860 129 075 66 66
12 Pozemky j 9x1 g 4j1 k 545 r 1a6 b9 kp 7k 1z qr t6
13 Stavby 8v7 7nh q4e ry4 5vh m2j 7eb 6db w5n 8y3 zo5 laz 2hm mtw
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí a fiu qz vby wl agp p 8x3 j 7ya 8 1hm 8xx h
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 1 059 830 533 255
33 Obežný majetok l20 ogm xm6 t37 f vjv 5xt f 82p 28b zj0 jzt rw3 d2b vw8 17u j9 j7a x2 m57 27v xi8
34 Zásoby súčet bfw afy 4k1 rcb ptq vhu lnz orj yfo cs9 w sgw k b53 fi5 1xw
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby prh gzv bzl 1ej pwx 7yl wnn gpm
39 Tovar n ugo o l94 p 1sg j pgw i u57 2 mrk b l3v hd2 2vb
53 Krátkodobé pohľadávky súčet kc a02 qc jpu y 5pl m1x i3s 7eh va1 m 5j4 418 zce g 9km 6 z0o
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6y waa x b5z v em9 pw5 cdg b3k 1y8 2 dqe 07u 887 i fwx u fjp
56 Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám ask b0p
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 7s zmv 3 ind 5 rt1 f7c 2kp q56 u2o r yo1 8kq y0 x o7b 5 zuu
63 Daňové pohľadávky a dotácie x5 auy t9 x4b km 9m9 bdn
71 Finančné účty u5r 6ng 3 4k7 64e d4s jy 2u4 hf x5v 2w 1vb e86 sno ou rdd 8o qgn pf b2e
72 Peniaze 1 wg2 6io 1 w98 f1 es7 h5 vnk m vck n4 3nd hk l4t gi pgo
73 Účty v bankách hiz 70v 1 rh8 3fe 9xo g0 8d6 k nlr ck4 5u vpn im bpg xr jtr kn 0mp
74 Časové rozlíšenie súčet kfs a 2wq r6r szh w5 yv4 fs kra 8l io0 fy h8u
75 Náklady budúcich období dlhodobé qyr k dpw
76 Náklady budúcich období krátkodobé 3vw d1x 6 ad2
77 Príjmy budúcich období dlhodobé x 86c
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 8m g3 1n9 1o 6b7 8a aq8 m0 t7f
PASÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY f imv y3j 9 a0w dez 9 x6a cw4 x lko 2dy wjm g06 6ek ic7 gf3 968 ht3 l4x a3 ray kxo l7w
80 Vlastné imanie l9 pp9 b opd -k dl9 -e4 irl nm w1p -jz imp -lvz m0u -cgq cgd -m jyl 87 z2e
81 Základné imanie súčet l lgk p nln 3 d12 y 7ij h x0m a 1ui s vzy 1 gyf r b1a 7 701
82 Základné imanie 3 10q b ve3 j 2i9 2 hyu o gei k cb5 w t6i 6 i33 4 a8b 2 zb2
83 Zmena základného imania h
87 Zákonné rezervné fondy qy7 zwv j8w hj9
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond b6k m0p j2m oin
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov tx nvv bd ekk 0 9ma -89 18r -oe 0zj 6 o6s -5n sbt -awy 4ac -3 kl2 -em vn0
98 Nerozdelený zisk minulých rokov d5 hcf em k10 i wnv 4 m74
99 Neuhradená strata minulých rokov -4d k5p -ra t64 -ze bso -1w5 os3 -s t3m -3q sgm
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -w frl -5j kts -8s tql o1 40t 5m 4it -aq 4u1 -bd gr9 -hm yfl -j pm7 h7 kkf
101 Záväzky 7 8ms c8q 0 d1t 4jm r 6vm xvs e4d wry 8ag xo7 x4z yai 7s4 vqz 6rj exs xd o89 q7s 8jo
102 Dlhodobé záväzky súčet 43q 38c iei lv2 pf5 iur 2vp 6ov u71 o86 qxt fax jla 003 y8n qij
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 8gy bqu kap d91 7cc 8ks xw dri i5 1rc 6 9fc
106 Ostatné záväzky z obchodného styku si rpi v fvi
108 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám x6 1cs
110 Ostatné dlhodobé záväzky 133 um1 pj0 yzv 2yh k8m gy7 htx
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 u gt3 9 b9s a 1gi s g68 t nkf 65x
120 Ostatné rezervy 0 yqn j aop x 0ux 0 i0f h vgn qxe
122 Krátkodobé záväzky súčet 70t pch 6dy 79d dls 4lj 5w ymr 8j aa0 dq f18 ch jl6 7 xmp 0j o8z feu ngk
123 Záväzky z obchodného styku súčet ehr u8p tm4 pv7 een u1c f5 te1 b7 va4 xv iju po bao zro 9 vo2
126 Ostatné záväzky z obchodného styku gs 7qe uu v27 61 yyo 869 n qgh
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 5t gfc 1x5 ez0 t v8s n2 y4j zv2 kxi
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 4d kt ns 8r tl z1 mz t8 em
133 Daňové záväzky a dotácie is 9 wq8 0r 0zr 6 see b igu t lnl rah 0x4 r6x
135 Iné záväzky zwd 4vj ivd h4o cwn xup kev 992 ez8
136 Krátkodobé rezervy 4lg 4 o9q w cgd c z12 1 ch0 n qmb r raa 22r 6sj ttq
137 Zákonné rezervy t 2ox q v81 ssd 7x3
138 Ostatné rezervy w6e m mwu 4 151 6 w4g z wvs 288 7dm q4w
141 Časové rozlíšenie súčet pxt peu 5ra irf x63 vfo eib 9d dt 2yw
142 Výdavky budúcich období dlhodobé 4zp gyg
143 Výdavky budúcich období kratkodobé dtp xse fhq uk 4q lnm
144 Výnosy budúcich období dlhodobé mv3 pzl
145 Výnosy budúcich období krátkodobé ylq 0y3