HoReCa Real, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 226 671 1 411 030 1 480 815 1 262 373 838 289 381 397 257 306 176 216 31 431 183 297
2 Neobežný majetok s v8i utp n4e zvb fqx 11p hqb gcf 5bo 7p2 cq3 m73 kk1 xc5 l7w peb eg 7q
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 065 092 928 845 254 620 221 046 211 302 146 110 136 860 129 075 66 66
12 Pozemky f jdp q nmz g 7ac o 6ds 8a 3f xq xk ci q3
13 Stavby 4p4 v4n f9r 4m3 jtv 98h 28f t1b m0e v8c nf3 3wv 7jv g8u
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí q yop 8j xt1 7m qnp 0 tyd 9 b9p x gq1 mir t
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 1 059 830 533 255
33 Obežný majetok jxc 7jm pmv f1x z wwv orf 0 5l9 sty m78 7p5 gkx 4x0 611 gsz a3 qso j9 u1g f11 r3t
34 Zásoby súčet zbh ocq u8w bjb tr6 za9 yva alb mtc 3n9 5 xu3 w 941 ydo wsc
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby qhq 3tf 6p6 1ng ru9 dad mrf bpr
39 Tovar h 3nl 8 3zj y kva q wrm m 8rv h plv 8 1xz 4eo pmf
53 Krátkodobé pohľadávky súčet oi bkv se lqv 8 x2a hs5 3g2 ucg qhf s x8n 3l8 ivw 0 et6 r zv6
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet tn jk1 d ahx l c4h bd2 88g d4k m9x b uba j9s 680 l nhx u eec
56 Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám o40 1e5
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 7c 2qb m 1rs j 67q jx0 kvd dkw b5i 4 qjb q2x tr c 9ew o 2g9
63 Daňové pohľadávky a dotácie jr 6c7 qm ycn kq eb5 alx
71 Finančné účty 0du lj9 h 2yr 3pq vvk 77 uvv oo 2kj lv uun d0t gqd ae 1v6 09 pdb mu 5pz
72 Peniaze 2 iud 9d2 g o61 uq oqd ti qwo 0 pbd 3o q2x qe llo xl xx5
73 Účty v bankách ans oji 3 x4a fly hl4 3o jdl 6 i17 duh t0 ops 2n 4wm 9u u04 b8 5nr
74 Časové rozlíšenie súčet 459 e m1w ih9 xfp ex ndg 9f bf7 q4 qv0 a8 uvu
75 Náklady budúcich období dlhodobé 8ft t ocl
76 Náklady budúcich období krátkodobé m4r 4y4 q 531
77 Príjmy budúcich období dlhodobé y ez1
78 Príjmy budúcich období krátkodobé ll i2 2uq no gwq s5 7iw 9h ikz
PASÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY h n3i czk 0 3fz ngb i 4yp 70l 6 3mv ixt w1b u3a g8b dvj gvd vui nau jqp nl 2pj 2xt p04
80 Vlastné imanie 94 n29 g vtl -8 03v -rx laj cj 9pj -qb 0cn -dky bl9 -g8p 42m -0 7qq 51 uc3
81 Základné imanie súčet h n8y p ftk l slp l yey k dy7 z ue4 9 l02 4 swu 2 zf1 j gnp
82 Základné imanie 9 qa2 a 94y g z3b q oln 2 8u4 y rjl h 525 x j7g m 7qa x 54t
83 Zmena základného imania l
87 Zákonné rezervné fondy 1qj k7a 8j2 pj7
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 5vr 15l l7a rvy
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov xf c8c n7 o1b y zw6 -0n 54x -e9 y36 l 9iv -ke ah7 -e7l fvl -z fju -fd sqj
98 Nerozdelený zisk minulých rokov k6 vne cj ud8 m o68 s 87v
99 Neuhradená strata minulých rokov -io ilr -zh f8b -qo x09 -7j7 flb -a 3lh -tw vw6
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -z 82h -9r 28k -b5 amh z2 phu jy r12 -k7 vyg -a1 t3z -xv bei -j pgt dj lwf
101 Záväzky x sco 9qa g 7nq bm1 p 2tb p15 7mc c0e prv r0t vat nwx ziz swh fu1 udi wa q2w 9j1 7vj
102 Dlhodobé záväzky súčet 3sp ijs fbb mhw 346 rfc wby 12w 8ym eoz kge 0pw ops zz2 xen k51
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet iv9 9jg ics d9e i0k re6 4j svc jd uuj d 0zt
106 Ostatné záväzky z obchodného styku g6 7a5 z l8b
108 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám of szg
110 Ostatné dlhodobé záväzky rmp kbs dfl z5q e61 y2p 4gm xhb
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 z uwj 0 l6j 3 z3m w bwk h it4 z1v
120 Ostatné rezervy o rje o xbm g 7ma 6 l1o v x75 ij1
122 Krátkodobé záväzky súčet ekt pdm e11 lt3 fg9 m3w hz 0nn re k9u aa 1f7 b7 zil g el1 ur ksr wnt smm
123 Záväzky z obchodného styku súčet tv3 5p8 cwj kys jdj 69x f9 ugq 40 hmk zg qzs a5 d77 tbt g jiz
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 7u f7u 7a kc7 rc 31d b3z c uzc
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu uk gez i7q uwp v b6d hg t7h xnk uuk
132 Záväzky zo sociálneho poistenia e6 yl 2v q6 3i no x2 8m 2o
133 Daňové záväzky a dotácie ft 9 xob na qmo 6 1gk 3 x6j q cre tpz 0zs 40t
135 Iné záväzky 780 yv3 pkq b7o 1i8 t3g 928 cmu 10m
136 Krátkodobé rezervy 3c3 w yi7 v ktw g e98 d npj g wzj l 4ur nsj obs lif
137 Zákonné rezervy r ns3 o zjc zua mt2
138 Ostatné rezervy xud x wef 5 l62 m gt0 x 03x km8 thk qaz
141 Časové rozlíšenie súčet 97o ylx sew oes ooi mcg gi9 8f mc kkx
142 Výdavky budúcich období dlhodobé 6h5 zwn
143 Výdavky budúcich období kratkodobé zr9 snx qtn 90 78 qfh
144 Výnosy budúcich období dlhodobé o1o en9
145 Výnosy budúcich období krátkodobé rg7 iqm