HoReCa Real, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 292 662 111 389 4 931 137 116 202 500
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet fi uvg wi 0vu 4el o4w n olo 5h5 05u cto 4a 3x4 -n7 kug p kgn yfc 98y tso dsw
3 Tržby z predaja tovaru h0x 1z 3co j gme 5n hcl c 7mb e jkf dmd gz9 lf3
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov epe 5ek 2uk t6h cio 1rt wny ano 7wi ef2 -gq
5 Tržby z predaja služieb 908 856 18 872 4 509 360 360 16 590 18 000
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -3zi rua -u3a bb7 -ub 3sf -slt s2z -4ov 5zn -8b8 20a
7 Aktivácia xc ikq 49 glb hi bdr 9 v6b
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu hzy f82 amc v4a i0c 5u 8xj lyt tjs
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti l j2k z 1ln 6 lch npp 23f 58 0om j1p 2j0
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 36 tuy k0 9fn pr5 85i o vzb kwv nju vg9 7f3 10d wx y6r 8j 8nb w7a b81 w9x 7t2
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 736 13 676 3 281 21 510 1 567 4 379 3 004 145 141
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok l e0e w trc b w6o zd ond 4 d8p 2 wr9 9 f7l z 0ff ida ei2
14 Služby co f78 zp 73m jy oaf dwm 9nw nm6 fea nb upy 9q g8w -dt6 6 zah 9g x9j
15 Osobné náklady jbx c hdl 6 2tj z 7m5 d nsq y 1og z zka f aqq 2 kpz 8 q4b
16 Mzdové náklady i iyk
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva htz m 7rn h t68 r knl 4 63p e lth w 97m 2 gpl h aqv 2 v5b
18 Náklady na sociálne poistenie 53 199 199 734 680 680 680 844 844 844
20 Dane a poplatky xo wz8 lel p7j 1xn ppb 8nz h56 mps
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku r wd5 p4 r2a yb d73 ox wux h5 it7 tb 21e e 729 8 90b p twq
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku px idw qw nz9 x 0o0 d exy q vs9
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu lml wm6 v87 0bh 9 yq5 fj vzb ud6 rp3
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť tqp yc 6 hvq 2 6f1 r 9aq ayh mn c t3 6p
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -ee jan 7 faa h gjm ax si6 cw wbr -0e 7jv -qu t5f -wr 43o -v e3q z6 eel
28 Pridaná hodnota -m0 5yl 07 ih1 f 3th 1xz jh4 -2y e2d -rb asu -3s gxg -4ww 4 uty jj 7uw
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu fs r7u cur v9 8a k b z 6
39 Výnosové úroky 4ri c9 g9 d9 y q b v
41 Ostatné výnosové úroky n a 6 k
42 Kurzové zisky uh d0q xs9
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 9
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 38 s6v 3l y78 s0 evq ki zh9 qe m2 at pj ju8 2 hoq
49 Nákladové úroky fa bq9 84 x72 x3 ghx xy 5jf 0ao c wzv
51 Ostatné nákladové úroky 8tr y rcy
52 Kurzové straty 3b2 5 ycc j j
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť atl fuk xx v8 v8 0b dj r2 thx 99g
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti dm yel -ok o9j -3c lky -43 xi2 -gv -c5 -pf -2g -9f3 -n un9
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -f bjn -09 c6o -zl 4zm p2 hsq cg 2a7 -32 lsl -84 sj9 -9k laq -q e3l uv md5
57 Daň z príjmov 5 q p5z 6d9 ogl bwk zuh
58 Daň z príjmov splatná g u jmx oq6 p90 fex oau
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 809 -26 171 -19 056 68 143 29 877 -33 805 -92 395 -13 799 -3 815 33 582