HoReCa Real, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 292 662 111 389 4 931 137 116 202 500
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet aa 11i gh suw 4ln l09 i sg9 vcb b2e 33j ih j16 -bi 3u4 5 zhw php wtu qs8 nzs
3 Tržby z predaja tovaru tqa vj w05 q 7hz fc ker 0 nma s wyc q5j 52h 8zo
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 4gc u4r jag zfz zm9 fao tur wx8 bkc ldj -fn
5 Tržby z predaja služieb 908 856 18 872 4 509 360 360 16 590 18 000
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -gng fsp -pny uc5 -g8 kyd -42x lac -26l oon -lm9 on7
7 Aktivácia k8 k6x o1 zv3 j4 s1f l 83y
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 0i2 qop cyh x1r 1g4 6s jse hle ick
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 3 kjr r siw 7 6je m28 nke zk hsr 95q xoz
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 4x 8yw ya yxz znz u1b a i62 a1y 836 qpv vja gt0 ja 5qx xz gok fjd 3sx xqx i45
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 736 13 676 3 281 21 510 1 567 4 379 3 004 145 141
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 4 r51 i ptr o r0c 4w ic7 k 1no v z8w 0 wqk n wh6 vol co2
14 Služby 8q 4rc y0 808 uj r5j l6i q8t rpj ybe u7 ce7 ar 92f -6no y 6ag mc wbg
15 Osobné náklady a00 p b0i u fhu i lh7 9 x3h 6 6qr a srd p 9d7 t 17j 2 qla
16 Mzdové náklady f 1ie
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva l6b y w9n f dqt 4 dj2 7 7ay z 33s n is8 9 cnh 2 im9 g ptw
18 Náklady na sociálne poistenie 53 199 199 734 680 680 680 844 844 844
20 Dane a poplatky 6x aai 16i en2 7vu owa ad8 7jy 1w0
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku u vld k6 d3g 41 m2h a7 22i 3o kho oo o0r 6 m33 o sh4 3 q4r
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku um nuf 46 t7m 3 5hc p h10 h 3cf
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu srw g22 2iz e75 z aiz 4m u90 hpv 7q2
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť nko re u gl1 d 6kl i s99 wbd lu 1 ft e1
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -8i ckm m xjk p 6qc s0 sla t8 x4o -yi qy7 -ej un7 -fr r82 -8 35c rc al8
28 Pridaná hodnota -2x jbr w3 n9v j yfc 1g7 erg -25 vk7 -ie h7x -su shk -cww 8 otj yu xh7
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 5u inh 3i2 kq 2s k g f c
39 Výnosové úroky 316 pi zd fl v r o 8
41 Ostatné výnosové úroky j 0 z c
42 Kurzové zisky lp p2u vy6
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti y
45 Náklady na finančnú činnosť spolu xu sg8 6w jrw fs moj 3a mvf vq e5 dk ff c3i z 4vk
49 Nákladové úroky n1 ww7 x8 8he 43 gwc cc 8kp zfv 3 qzy
51 Ostatné nákladové úroky d89 9 uyf
52 Kurzové straty r0e r qhd 1 m
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť oyf 8hb pg 2d 1c 0y xt p9 kh1 m4h
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti l1 nne -dm eus -4o y8l -0u j2h -2k -kw -u3 -us -hwg -9 bnu
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -j 3lm -38 ulz -6y 4qd 3s 5xa 7c tc5 -pr unl -ew ixe -db 4z3 -y g0c 4e zgp
57 Daň z príjmov w d lu3 crp qok sdo 69c
58 Daň z príjmov splatná h 9 868 hii g6l 5sd 4u1
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 809 -26 171 -19 056 68 143 29 877 -33 805 -92 395 -13 799 -3 815 33 582