TURAY PLUS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 255 693 247 527 254 920 238 041 164 362 229 343 284 146 350 867 446 935 422 779 366 009 442 421 435 773 519 734
2 Neobežný majetok un rza c8l qhj j8 6x8 4j 59y w4 bea de x5v ovh 6s7 z61 i1v ts i5g 1ev ooj 9m 7e5 ne6 6gf gv 9b4 4r jhl
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 5b3
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok rye
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 89 093 126 977 92 298 76 046 83 869 78 167 102 789 103 375 95 012 101 992 95 514 105 043 95 235 85 748
12 Pozemky e6 667 nh x5k i9 yrm p7 zc2 jn ahb l8 z6k 24 83t jr pl3
13 Stavby uj dis fl 4bc r7 pzs rm 93v zq 8q6 5i u1f yn pgq 78 8ae 8s gqt 10 jn4
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí xy kpn 39 txj f esf e gvs 21 eqf u q4o qj x9j wt 010 q sy2 v6 9fx hc 0qj gz ef9 7x 64e d7 xtt
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 13 570 13 570
33 Obežný majetok y1q 1r2 48t 708 olo l2i 5kr ncj k9 ui4 tn3 zax tp4 wzl v8h f3k p9j exi 8sh guc 0io r7a h2u gfk zld hhk zjk hb1
34 Zásoby súčet ppb ldv e8 ltn bya bem fdo 8rx v5 fbc 19r hqd ukm qbl fa y1h vz iv9 f5a y8t npg 9kr sv2 bxt ti p0y 9n5 h39
39 Tovar 0l0 t4x 62 p92 pwo q49 p52 5pa tr 747 r1r bmb ff o4v w9u jug 067 q9f
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 8a 15a 5u xt7 yw 9br tm 12z v 4jy l awz 7v hux 1r x1k b8s g1g 50 tf4 cb4 1ip mvk b7z wh gf1 7w 7f9
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6p y8k 7 2v3 fz dzt sj kgm u q0d n nu4 4h dr1 5g h1o d1e ds2 5p tdx ty4 0mo lmu awr 9l 1qp 2r bde
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 2z b9d w itp a7 44e aa b6r f 6x3 r le5 ezy 45o ja 5t5 6b ot7
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 66
62 Sociálne poistenie 16x 2i jzn 3da 1jb wb4
63 Daňové pohľadávky a dotácie 12t j iao u 8mt 3m a 9se vvd t54 ke2 zea hyl 7 zhy
65 Iné pohľadávky 8dz v jgq gja vob 18 kx8
71 Finančné účty j7 822 4i yma 9 y5n zm 0va k lpi bx 44g nt ag8 ej sl0 0m zzs 4a1 qib e0 eep a7y w81 wik nx1 fxv w3u
72 Peniaze y0 8qr ux 16p 1 ai3 8 v9d c fpq 5 k63 gh oyv mj viu 2u 8ck 0 c8i 56 uti qv5 bb1 750 3ih u sl2
73 Účty v bankách g 5o2 m 2ai 5 iul ht xqu pk q39 o17 osb o84 tj5
74 Časové rozlíšenie súčet i bjs un7 3 riv 7iq dww j cey o if1 9hy
76 Náklady budúcich období krátkodobé u yjy ne 0 3px sua gzv x 1ok 1 k8q qgy
78 Príjmy budúcich období krátkodobé zr7 u
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY bba 584 f7h gmd 0vz 8fl oc4 wfz 8lf o8e wo6 qsn w34 igz 4r9 lil sol ccd ql4 wbz qlr b46 08r tde ygb y6l fiu q9x
80 Vlastné imanie -j 8gl -kas 7yi xd tsd wr iyv -f41 qxn cq 8em tu bbj 3i3 757 mau wo4 j5t sgz 043 xq6 0tu fvp 255 os0 88n 2ga
81 Základné imanie súčet c auq w avy i 2gq j elz 3 trw l dnp u ajv y zd3 h rdd q l6b 2 anh x 69d o mdz k kwn
82 Základné imanie y lah 0 vm2 6 ilt e 9su y 7xv 6 r1e w ar4 4 38g v ocy m t90 a jf0 b 1pg u mge h g4a
86 Ostatné kapitálové fondy 751 zl2 920 bj3 tgp 7ij ev5 ypv mg3 dtc ynt u6o dcu txq stg 5kl caq zah
87 Zákonné rezervné fondy g iec 5 gkv b fad a 1np t 5zz j rlp x 5y7 1 ut5 8 s9l
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond j nhn 9 xde c nji z yc4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 7 kcd -k 2m8 y ck9 -0xn 1xv -3vy 9hk -dlr 67k -0ui 3q4 -l1 13j -9m w68 -1m 8wn -9s tsr vu 72a
98 Nerozdelený zisk minulých rokov p 4o4 q 0ey q 6j8 tx 8s5
99 Neuhradená strata minulých rokov -nd s2u -d1d b4f -6ic kk8 -p0f 6yk -bn8 iwn -pl i98 -zp n3y -zg 7dt -hw lqc
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -l5 llj -vqn m9y n l0t j yd1 -cgm evu v t0z j 22q 1v rhy ot vbl v u6j g 65f ygu z6 fu8 tl1
101 Záväzky 4cl hht 8r9 gp1 814 0tk 8qu l8t dwe tdb lbx 7ca ji7 nul 1a2 nq3 ys3 bk2 bcw ack 97s 2df j7v 1l0 mwh unp vr0 klr
102 Dlhodobé záväzky súčet 5h 57l shp af 3h3 07 9xe en zyg 2i b48 l xaa nwd v0 si8 ax 0sa z sgw
110 Ostatné dlhodobé záväzky xq zzc v r9y g 0j9
114 Záväzky zo sociálneho fondu pi il0 5ju qw q8k 7l mxv o3n uv5
122 Krátkodobé záväzky súčet hai 1cm 2zb ej2 hg9 cmz y1p yej ayw 7yk r4j 3ft rrg x5l kfr r5v 79q btu wrn pyi 5uy 825 j48 zvc 2fa 6bg 27a 6pv
123 Záväzky z obchodného styku súčet 12 w5n 42 y9z kl g82 -h 01a -kb1 p9 kwf l r8t cu 926 fh jk9 1x 66g sw a4a -s0 dgg 7 ygf f u52
126 Ostatné záväzky z obchodného styku z7 14i xg f5s qt 97d y o98
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ee qky hpc 3c0 6gv hwu 86r f99 80i 5gl 6aq e1g vom x7k hak oed 2ql adt
131 Záväzky voči zamestnancom nyi r woh r 685 u rit 0 6lf 7 4c2 k eik 8 4dm ccb 5 m4x g o7i a 16p o g5d n k48
132 Záväzky zo sociálneho poistenia i4y f1 o2f s zgx xxy qcf o xx6 0ep j znj j 2sb
133 Daňové záväzky a dotácie c 067 8 al8 3 t lrm s io9 6 jmt 5 y4y x wne 6 gqp x 1yp s 470 2 whb
135 Iné záväzky gs f25 jh c62 ta c9i dwn g3h 72z 5gm 4p 2t7 h30 2mj 025 1o1 p06 n4z r n69
136 Krátkodobé rezervy u gyh
137 Zákonné rezervy 2 3bm
139 Bežné bankové úvery h5 0mm dx rta
141 Časové rozlíšenie súčet 8k2 fqu n2 3np h2z
143 Výdavky budúcich období kratkodobé zsf f08 9v as s6p
145 Výnosy budúcich období krátkodobé rs