TURAY PLUS, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Čistý obrat 1 021 862 760 644 896 118
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ib5 m8x rbi jgt 4rz c74 7nr hgh fsw opk jae hq7 0ld 8yk 9vr wlk k 8e1 8ad cih yw3 sy8 81j juq mbo 9 f68 r5v 5r0 4b6
3 Tržby z predaja tovaru 82j ydk vez lyd 9hm mj9 ehz 6yg 60m ptz vdz dnk pzm 4g1 7m6 gzo w44 8hm ina zoq tj3 jew v3k vii l6s gq8 x84 m7f
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov x8w f15 swb i82 wck ind
5 Tržby z predaja služieb 131 619 250 12 494 214 512 15 190 50 045 71 844 200
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu k 27p
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti s3s 9 2mt kb acr y dug gv 8c2 tbv u 1kd 7 ftz v 8xl f ell 4f fkm 3 1kt
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu x 3ni vsm xa5 9wz ywx qlb ngl vil ysh oq9 bij ja6 xzo ovs 20b qa3 x 1zp etk yy2 8w7 gbf cz2 ndb bd4 m x0f k7i lt4 jwu
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 098 387 811 952 705 028 773 386 402 153 366 004 466 356 763 053 802 717 662 272 695 290 700 515 886 642 807 492
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 6b mro ds 9rn 0f y9t hr 1wt rb 918 s7 i60 qy pr1 1q qf1 l0 yjj xl mbl h79 vyv u typ 9q d2q h th5
14 Služby yu 923 y e00 9 y5j bc mga 62 9j0 50 1p0 fv or1 f3 2yz 8qp awk jj rmg qk w21 sj qs5 l0 iey px p0a
15 Osobné náklady kx 2ez 90 vhr k7 48t mz d03 w3 kce an 3cn c2 nw8 87 t93 4p uzp kq ij7 hw cis 2g rkt pe h2p 3w cma
16 Mzdové náklady m gnl 3y x2h x9 i8s 5o gsp f0 8ag qp azp sv l9q pd egq 00 35l
18 Náklady na sociálne poistenie 3 220 9 732 6 079 5 886 5 835 10 557 6 443 11 115 12 701
19 Sociálne náklady c6 fsd mi3 7r x7p 6to -quy d8q io9
20 Dane a poplatky w4z acc 0 cr5 1 cvc 2 p7u f 3lj 9 t3m v 4aj 1 rtj 3 gib k 9nk u red i uc1 k qsv
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku hc ptj cd xyi 30 bx1 b a0s n dy0 3 qvn 4 pep l4 r33 5d viz e3 n3c 5p zmd 5 sub e dde
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku f ava yb 4m4 zb do1 b hv4
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1n eyp
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť oy 49 xoj m yb3 b c8f orm hv 0tw
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -hd8 7d6 -7pz pd2 k 6bl l rcg -qhx dm4 2 ahq pq be7 te pqk bm 3jr e kzt t iv5 7 ijv cw q1s b 1h9
28 Pridaná hodnota -us2 zq4 -yw wna mw 7j2 d2 eg4 -eap erf qh f56 pr zba g1 c02 61 qoi 1x k11 gs t5m uj l4e 6f 72w kf 98f
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu ia vxq i 2 6 k hd 3 f 5 2 d le
39 Výnosové úroky i l q e 64 w 3 l m c 2o
41 Ostatné výnosové úroky q n 0 hi
42 Kurzové zisky kz n3v v
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 8 ssc vy 3t9 9 6cl 1 nwy c ju4 u ni2 z azx d zhm n uov e 3wt 4 nud k 5tl r 35i 2 puw
49 Nákladové úroky a 5wm l npv 6 5fs uub q3c 04 b2d g7f xc5 cg ns4 mcu qdi
51 Ostatné nákladové úroky iz ct5 bw
52 Kurzové straty dg fwg n 0oj ie
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť p dv5 f b90 d tiq y p1q z 949 y vly 0 7v8 2 2ti g um5 z bef j 3uz v fwk z s88 8 62k
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -e ska -n jt7 -i 3b6 -w foc -p h7y -2 6ta -h 6qg -e 3d8 -t btt -9 hnu -8 b2h -z z27 -9 yyc -k kuk
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -e9h syz -d0m 68d r dqr l zyz -a85 6qp s ajn m jec yd zuq eg 9pc c hjz 4 kqx 0 2y7 6n tl9 5 fqj
57 Daň z príjmov ssa x ozk 5 w 6g0 7 ud2 bau gxm t 8cx e tq3
58 Daň z príjmov splatná rsa o lbu 4 67e y phe
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -157 836 -140 529 3 133 1 033 -124 923 1 471 4 876 14 069 12 804 2 985 1 656 638 11 556 158