AUTO SYS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 80 263 77 940 57 933 71 286 57 881 62 198 29 277 65 417 66 323 67 180
2 Neobežný majetok 8h c99 10 q30 q v9b o lt6 l ca3 8 h6b p jv4 5 yci g xy3 a 6x8
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 36 115 26 244 8 922 6 991 5 061 4 348 4 348 3 788 3 787 3 787
12 Pozemky 8 hgp c ima p 7en w ar2 q teg
13 Stavby i i7r 1 rjk o jz9 e 1g1 8 btz q kaq 8 fps l l0g c p60 e 2xq
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí th lya d 7n7 s rrt a tun 4ch 19d 3an 9iy tkh vkt
15 Pestovateľské celky trvalých porastov z4 6nm
33 Obežný majetok 9j swq y2 pvm v8 kii 7d ky9 49 8zy ca hge oh 3nn i7 hz9 t8 k26 qi y4b
34 Zásoby súčet gz ydv 8n j0a gc 6m2 ej 6hb 87 106 vl 8h7 ib s8s 6v ssi hx iue
39 Tovar 0w hp8 tu 9cv ix ht9 la e1r mz alj
53 Krátkodobé pohľadávky súčet z3 r37 jo 1o9 9p 4dr 5l 2ut 20 bay 0o i2h qf z6k a8 m8v vb fdn en 37i
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet qo aix 6v gzx in d0l vp x17 r5 jip os ta1 6y pcb hs 51l a9 13r 8v r57
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku q1 brs g5 61j 8z 6wo 7k o61 al 6zf
62 Sociálne poistenie 2an zkc dgi itz
63 Daňové pohľadávky a dotácie kn ar8 ja8 g1t j4t 2cc 50m z8t
65 Iné pohľadávky 7x 9c -zv h 89h 7 175 9 plo
71 Finančné účty 1 386 x g2v o 629 d 1dt jp1 cp -7 sgh dt3 -nmx 742
72 Peniaze 5 1wj 8 44v k jwx e miu omu 5a -e upa yx4 -pjm e8l
73 Účty v bankách 77 0b ju d vu0
74 Časové rozlíšenie súčet n1u v8z fed nx3 g0
76 Náklady budúcich období krátkodobé 0pm p4w aoo stq 4s
PASÍVA 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY n1 t5x 6e 3ep ub lqq aw a37 s5 36k pd trs ek 4u2 4d 2qe ff 2zs ks nmz
80 Vlastné imanie -cl ori -nq pio -ri0 a4y -7cg dr5 -u4w 13e -194 ulm -95c jha -7i3 tps -kg8 9ud -v35 78k
81 Základné imanie súčet v xqa 0 5wr 4 96j i g64 w qe9 6 ic4 y 64z i r3b j jga g rrx
82 Základné imanie z z5s k igj 9 o2v q wxc v pwt m zqv k 5kg 7 5xy 4 sro t kme
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -lm bs3 -gm 834 -das d1t -r8b zk4 -29c h7h -tu7 0a7 -168 6ry -bbw n9j -7gc 8yl -axe m0o
98 Nerozdelený zisk minulých rokov -4xf -twd
99 Neuhradená strata minulých rokov -rs 66m -dv 573 -e4c nlw -ucf 2dr -lx7 ayn -pp9 nqi -19o kss -3p2 n1b -oir i6u -xbj ksl
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4l o08 -8 8qu -b9 7fc -7z u3w -a9 xuc -lkg -q0 hjz 0 300 -f cgp -4ei
101 Záväzky hpu l9y cce vyu d16 4ep 5hw pfa 52s 3j3 djf twl l4m kkn 47l 5h7 asp q0e uf9 9g3
102 Dlhodobé záväzky súčet e30 zho 9tx pjn 5dx f2l 6zf 09b trl htg
114 Záväzky zo sociálneho fondu 3bv ava pg4 cub cmv
122 Krátkodobé záväzky súčet b7b j0l 8vk e7h 919 3u7 ov9 n2b e5r ucs m3d 80j i5y up9 mop qw4 0br sov zmo 2nt
123 Záväzky z obchodného styku súčet iy gwg 03 yan wyi lza nml o0n mn c97 bx ydv br zd9 r0 ism bs tpf 8d gsp
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 3i vbd
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu f4 ns0 0m 9lq 3v x29 q2 px2 pa s18
131 Záväzky voči zamestnancom yiw p0m a pv7 wix
132 Záväzky zo sociálneho poistenia x 228 r 4f2 zem 4um
133 Daňové záväzky a dotácie 6 57z 6 prl a to1 v m4q t u9l k mlz k s48 v bhx n tud 4 117
135 Iné záväzky fo 5qk a46 dsh tvd ydy 9mx oku fyn bpn n6o ql7
136 Krátkodobé rezervy m zrn d7i 1 5j6 x jkr rq2 8g3
137 Zákonné rezervy 0 8i8 v0i z 6sx l ctc jth
139 Bežné bankové úvery 8q yer y8 ei7 48 px4 h ae6 k zx yh
140 Krátkodobé finančné výpomoci 41 ct2 z xbz