AUTO SYS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 80 263 77 940 57 933 71 286 57 881 62 198 29 277 65 417 66 323 67 180
2 Neobežný majetok o4 fm6 7e ez7 8 ci1 1 qt7 o 5zn w g0h d ajm w jby d 2q3 g q59
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 36 115 26 244 8 922 6 991 5 061 4 348 4 348 3 788 3 787 3 787
12 Pozemky 8 v3q p p3w 8 0g8 6 m8t r ptm
13 Stavby i 9pb d e0a u 9h2 1 k6m o 1w3 m 1wy k e1n n 9s5 e ga9 7 62o
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí w3 dvh n v1t d k8v 6 yd1 bzn pw6 gb0 y8i 19e w34
15 Pestovateľské celky trvalých porastov pl y1o
33 Obežný majetok xq pdg d6 bd3 rd wz2 xa iq6 h8 igg om rjx s7 9o4 tf 82c 0b wlc p8 7ma
34 Zásoby súčet xw vpw g7 voi pw 0ht 53 phf oh 7wy he 91y r7 cwb f0 nag o4 pvb
39 Tovar 9y l8x rv e03 gp f9r a8 6sr hd bfn
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3o d1i sd nhi fe iie ez msh 8e iz1 wt der rs 35v gh am1 wy g8a sj z36
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 10 6r3 s8 mfl 47 n0g 4e rdu yb 0qn uh sb4 k2 7m8 cu qb6 mf pfw rz rrj
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku hg ff7 7q fnw ym pzn mn jmb v8 n7m
62 Sociálne poistenie lqb 1b3 uz5 hw8
63 Daňové pohľadávky a dotácie yf fqp 1hc 5ek dob wrc zva jeh
65 Iné pohľadávky fn sy -52 8 zd9 o v3j k v7g
71 Finančné účty 8 x3z s 5aj e v57 o xa6 c7y sm -w dya fg5 -qg6 ij8
72 Peniaze i wba 5 gkg q zn8 s f4b rql 3t -p o7u shv -8y2 3i6
73 Účty v bankách q9 84 qv q qjh
74 Časové rozlíšenie súčet 3mc 4yz 8av dfn jm
76 Náklady budúcich období krátkodobé 4qw dkq vo5 5xw li
PASÍVA 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY u8 6jx fr zdr jb 6yi mn oia mw aoj bo 1us yy 3va kt 38j zl z53 kx 4d2
80 Vlastné imanie -hh nvh -mu 52q -ps9 ezh -0nl do7 -k8r 1x3 -f5y l6x -yei k11 -rs8 pvu -e0f g00 -2bu f7e
81 Základné imanie súčet s 1mz 2 b7i 3 nax q yrh 4 hak p l5q o t98 2 qjp 1 egl 7 i4c
82 Základné imanie 4 5tk c a4f b l3f a bzt d 7jn v 0os 4 6xy e 5ge 5 2cx 2 mij
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -i4 pzs -5b n2d -mer 68j -phe 1fd -2g8 tad -0zw gdx -wg2 u86 -qzg yr3 -762 xjh -08a 1ni
98 Nerozdelený zisk minulých rokov -2jt -5zx
99 Neuhradená strata minulých rokov -bn zt1 -8v uov -wij j93 -k92 3j2 -6bv v68 -hif lc6 -8er 7cq -ipj hd4 -xek toq -07o go2
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -z8 xem -j 1mu -qf m39 -of ejm -t0 nqv -irq -0u vs6 3 ppw -x 1fk -5on
101 Záväzky sal m6n yic e0l aua exv c3i w74 f5g 7hk m3o 24n o81 3kw k17 rld w9r h45 vo3 0wg
102 Dlhodobé záväzky súčet 19i 3nl eg2 aqp q8y q0p z7c w0a sow u92
114 Záväzky zo sociálneho fondu f2o lin gy4 wsf ner
122 Krátkodobé záväzky súčet u78 p1u x5u w7q ea1 tkm wxm 4vo 95y j8k mfm ldz jng vmj b7h 9hi fdh 30n gts 3fq
123 Záväzky z obchodného styku súčet kb k72 xa gup 0vg mhd 5ll gy1 n1 0pn 0i dqx 4v z60 nh 5y1 gr ghf ez oky
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 3a w6x
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu rj biu 57 mk8 05 n4u 0m wex r7 ifw
131 Záväzky voči zamestnancom 7ry 2dk x 2eu kc6
132 Záväzky zo sociálneho poistenia t 0jz l 6o2 m1m vlv
133 Daňové záväzky a dotácie d 5vg e w13 e vor q us0 p q6m h swe p m7w m 68v 9 rla l ork
135 Iné záväzky 20 c21 qdd 1x0 5zz wpq g36 sqb mb3 ieb gxz m3q
136 Krátkodobé rezervy g svs 15o p zit 3 pxo 2z9 06y
137 Zákonné rezervy c vgi bhp q mct h img n1z
139 Bežné bankové úvery bh tm7 a5 xm0 vx yet z 30w e ya ht
140 Krátkodobé finančné výpomoci sz ttv a 8hd