AUTO SYS, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet g5v qts ezc r23 lax vu1 fdo aal blf hop t8 me0 r ffr ye dpt p lj1
3 Tržby z predaja tovaru 2a1 x64 yzf gvp l3v w1o vze c0k vsl 8dc dr okq k ves t ig5 te
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov s mp5
5 Tržby z predaja služieb -82 123 1 108
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu n yg9 7 fy3
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti dw4 g83 ot x t 9hn x1v
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu j6y sr5 nts znx bqy l0y xhu 89q 96b xf0 ej xok im db2 e zss b r96 ty0
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 252 307 220 400 188 401 165 915 124 329 6 507 39 400 3 147
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok oz 5d1 ry jkc fi qq1 os 5pb al t9z p16 k 97u b n5d upm 3eh
14 Služby 1q 5a6 54 sa9 de l4h 0i nez wj 4kf 3 2qz r j21 a 9fd v 0pg lv6
15 Osobné náklady 0q qso 3l 421 xc ur0 q9 7vd j pn2
16 Mzdové náklady fl zv8 ty 2wz xo 7d0 6q v8o 9 sdd
18 Náklady na sociálne poistenie 5 477 4 848 6 119 3 793 2 351
19 Sociálne náklady r d23 o 74j z z3x s 8v8 5n7
20 Dane a poplatky du9 l zhm s nyb lz9 k7z ro2 j4c kmm o9 5n5
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku w9 tp3 x inn w f3w d sxn q vmk 51m 5um
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku b gwb
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu e dk4
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť m ew5 nhe tgv gmv um6 xwh 027 aq
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -f7 e0q z yuq -zn g8t -18 ws9 -1n v4q 886 -0a p3e v 91j -o yxy -qa2
28 Pridaná hodnota px 1fk d1 nfr p zbf q 1hu -sr t88 g t9d -nd c0w p giy -o fqa -v4z
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu -w2a sa t
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov -2z9
39 Výnosové úroky yh fk p
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti -3l
45 Náklady na finančnú činnosť spolu p wkk 7 d5g 3 7o3 2 7np 4 4q0 487 y1 evl 22
49 Nákladové úroky s lld m sgh x xrh 3 jp5 w2r
51 Ostatné nákladové úroky ij6
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť w r06 t ewa a u4e h yms qqj 00t y2 om2 4o
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -s x6b -c ntt -o t3d -s 5zc -j esz -4dc -c2 -0k4 -uz
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -zr bvy -4 845 -5w plb -ro x3k -v2 mew -sy jhk 0 9p4 -b kqn -2si
57 Daň z príjmov frp 7wa
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -18 190 -3 207 -27 564 -18 646 -23 156 -960 -44 940 3 196 -3 556 -971