GGK, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 10 109 5 065 4 412 8 698 419 721 482 471 859 314
2 Neobežný majetok 8 76v z 87g aqb jvf ca1 srq nf7 gai
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 77 ib8 1z a1c
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 514 1 597 162 096 285 512 756 333
12 Pozemky qed 0o2 u4t t6n y9x 3vt
13 Stavby pw4 ils cu8 tqr pnw cex
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí q w4k 1 qfa kg bnu qb jjn fu3 i2p
33 Obežný majetok b 2i1 w mp2 z epe 7 iyr ynk dmz 66k n8c xa wln
34 Zásoby súčet tk y3 l8 du nb8 uvd kas jg1
35 Materiál di ib 0j
53 Krátkodobé pohľadávky súčet u 1qi m xvc 4 t7q n pa8 7zr utk 9y h2y 5n mcb
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet e cuo q 7gu z c40 v lym 9bu 2ad g6 huk i1 k6o
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 2 e3z y fr4 b chv
62 Sociálne poistenie p9 6uo m s3s 1 0u5
63 Daňové pohľadávky a dotácie pfq 57 aea f g71 u 2d9
65 Iné pohľadávky r8v ain 8dj k 54u
71 Finančné účty k 9hz yhd l fqc 7st k 7td uz qmp 7m ndn
72 Peniaze 8kp jco ql0 dgz g pxe br n3w 1b t7g
73 Účty v bankách 72t vc3 87k
74 Časové rozlíšenie súčet qx9 1qr 1us
76 Náklady budúcich období krátkodobé 8iv vpr xi7
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 79 ixs e 0tz w kir y 3gi 9i1 p75 vto 3xp u0v 20s
80 Vlastné imanie -s on5 -2 o5f -j prl c64 8f r8p -kn 1l0 -ht 89x
81 Základné imanie súčet 8 mtk 0 jen r 7qj m 5fk f dv1 9 acj l 9kv
82 Základné imanie o d0g 1 nmj p 9nx v zf0 u x2c 2 dyk n xmu
86 Ostatné kapitálové fondy uup 22b gcr 6iw
87 Zákonné rezervné fondy 47g vsb j 8n6 b e4y
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond n1c 7cn 6jb
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -x 140 -n5 fjf -wf 42g -v u9t -u fu5 rt g23 -48 5m0
98 Nerozdelený zisk minulých rokov hh kyo
99 Neuhradená strata minulých rokov -z 5um -gw ol4 -0h ebx -p s6x -m vlb -xx r51
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -p wfj -g5o -u e4n -m e3g 2q bh2 -zw l4f -22 afc
101 Záväzky il i7s l8 tgt 9w il7 5 81c 82h zbn nwx mk0 qze ulr
102 Dlhodobé záväzky súčet sg5 2b0 rvt m0l l imv 3qg a49 98n 83m
114 Záväzky zo sociálneho fondu 6rv zaj gdz
121 Dlhodobé bankové úvery tp3 ukq
122 Krátkodobé záväzky súčet gk 2tp 9z ki8 av 7df w q88 93r rbd xjd luv cwx np2
123 Záväzky z obchodného styku súčet pt4 pmr okx 6 55s dd1 l 3i5 r4 014
126 Ostatné záväzky z obchodného styku xgf 8gv
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu nc 4f5 7 tvu az wwg
131 Záväzky voči zamestnancom q cxz f8y v naz
133 Daňové záväzky a dotácie juf mhy x des w 0un 9 hkk s fra keu
135 Iné záväzky 8s8 a8o btg t5a 5t2 5tc
136 Krátkodobé rezervy z31 u4i oge
137 Zákonné rezervy 8la djs 3lf
140 Krátkodobé finančné výpomoci -f4 v0k -rg 1ni