GGK, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 10 109 5 065 4 412 8 698 419 721 482 471 859 314
2 Neobežný majetok i mj0 u rip 5z9 muh 2t7 vbs 1ds xov
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet xx ewt q5 fhx
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 514 1 597 162 096 285 512 756 333
12 Pozemky 4x2 biv ash irg m74 t53
13 Stavby bkc now 50b vyq i2q 17h
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí t odz e eum 3i 8uc j7 rx8 6sf gb3
33 Obežný majetok a ivy 3 qhc b pw0 9 4vo uii rii pd4 4h6 u0 mgc
34 Zásoby súčet 24 s7 pq nl 8vo 0sx g2c 4lh
35 Materiál a9 yz 9b
53 Krátkodobé pohľadávky súčet w u42 f 3zs 8 if9 f vv0 r4n sod d2 pbp pu fb2
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet g d5u b 6qt 1 n2r 7 giy ni5 72i vu xhl vl 4ww
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku t lzz d 54u d zmr
62 Sociálne poistenie pm pbc 3 9d1 o oc2
63 Daňové pohľadávky a dotácie cbl n6 ni3 n rwk r w61
65 Iné pohľadávky ixj ymj 60x w rxs
71 Finančné účty 1 zib ryp 6 sdu 6dl 3 vuf 4x vob t9 xbm
72 Peniaze vij 3hp e5u nsa n too m9 eio n1 w9f
73 Účty v bankách 4sw ms8 fwg
74 Časové rozlíšenie súčet u7o ays 10d
76 Náklady budúcich období krátkodobé 6js 3gg jwj
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY vr ltc n 8ur r yc8 p rln nge kek 7kf ifw 2wf u3e
80 Vlastné imanie -l 49w -k yfo -7 cl5 ewp o0 t3a -t0 mxx -xt 7ej
81 Základné imanie súčet a 4ri o fiq s 2pn s 4ec g an4 o hh6 m uuh
82 Základné imanie z p1q m tne x em0 u d8l c zjq 1 0st 4 49j
86 Ostatné kapitálové fondy 8yn 4pi vld pws
87 Zákonné rezervné fondy 0te hh1 n 381 s i4r
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 4by 8ye bet
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -x 53f -7h 5y9 -4z jmy -1 ev7 -l joy s2 rlc -8p omt
98 Nerozdelený zisk minulých rokov gl 7m3
99 Neuhradená strata minulých rokov -n g1j -ra zts -v3 u0l -l kro -g x6s -tp 1lg
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -p u57 -wjo -a vis -j 1lo zx 8ii -f4 gxd -jw qj5
101 Záväzky ta 4hk an xm4 el mvj u jqn e9b txm 3tr d99 hm8 med
102 Dlhodobé záväzky súčet ddz y7r 0gn lvc 0 mu8 alt 2mq xkg 1tb
114 Záväzky zo sociálneho fondu b11 12w cle
121 Dlhodobé bankové úvery pqg ky1
122 Krátkodobé záväzky súčet vq ott s1 2wm zs kr8 a 8ta 68o ozp eu8 k7x dy8 hdk
123 Záväzky z obchodného styku súčet dds h1a sbr 0 y1h wkv r nnw 3o wxi
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ro5 ayk
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu qa vcw r q1p vf 6h1
131 Záväzky voči zamestnancom 6 n9m 9pw u 52g
133 Daňové záväzky a dotácie 4kn jiu a lz4 c jwl k lfc 6 pz4 xfu
135 Iné záväzky zg0 2fq d65 19u kem kdb
136 Krátkodobé rezervy 119 r9d w70
137 Zákonné rezervy fxe ey8 qae
140 Krátkodobé finančné výpomoci -0o hex -m7 osh