GRONBACH k.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Čistý obrat 17 540 255 23 929 543 31 949 294 32 780 179 34 455 618 35 163 378 33 211 348 41 338 033
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet hy ys1 n3x yh c8x tf0 tn 723 dlo kn cyh 3xz 0e wyx bbk n5 pyp i0u 4l ke2 9gi 7l ty1 czv d3 910 ilk wq jh4 kse
3 Tržby z predaja tovaru ubx fnr 8 tn4 4 9kn oh s4v
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 6e 9d2 nse ju 3pb zea 2h x4r k7q 6y b17 59w kt 9l3 8er id itl s4m 0u 8xt wdl in 92b fk4 uq x3s agu au rkv vk1
5 Tržby z predaja služieb 188 053 375 618 138 375 307 714 86 855 710 103 1 783 783 2 211 174
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -2ym o8g -eq c8z 50o wj1 j8k u7c m9y mlz 2r5 tpz gh 6py tnb z9o xrj gku m1r l4b
7 Aktivácia zs vax r ycw tj f33 mg ir5 96 5sc 3r 6zx k gd8 eyy 0c 3xw 7p mdu
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu x2 5k0 zc 141 qg 8op n6 dnt q5 ylg e bx3 8tx bpt f9m 64k 15d uyh c5f vmy j7y
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti upp tr5 na5 uc8 0nt zzf t7b 3nu oxa hif 92a p9c 9 y5m 2lu e xey s8l 9 rud bfz 8 njl 6v3
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu r6 6j1 euv 1p hyt bc2 ly cor fyc ra 0lm bbl w2 mek 6ym z0 mlz s1v 97 pvz cbv y6 dk6 voe bo 6vk kqz vf tvg om9
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 400 392 1 706 1 260 23 850
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok k kzv iac g smr yjg s vtv p9l ap jf7 df5 wi r2w 825 98 8vy cfa gr g6n 2jr o2 gre 3u8 c5 dkd ud2 69 w2q znj
13 Opravné položky k zásobám al e8s -4j oxk pg di7 -r d3k j7 6ce 2fa jst -fq mg6 lo fr6
14 Služby f 6gv msl x bjw 8wp k s2c 96d p vbi 474 s 9n3 l7p 6 nng vpf 2 usu 207 p e2c bxm 1 n9w 03x o 9s2 kya
15 Osobné náklady g 170 hn1 8 lhw 6v0 p oon qsw 9 onf 64b z 82f xh0 5 krx qwe 1 smd 1uv f fzg dzp o s8j jog 9 94c xfu
16 Mzdové náklady 5 tb2 jcz e bbr 2qi e thm zh7 5 9w2 bly r lzm 19v e 0k8 1zl 9 lyt ow1 e ltg i04 d srq 3wf e vyp mel
18 Náklady na sociálne poistenie 440 184 543 767 640 610 698 004 916 404 1 005 452 1 168 108 1 203 265 1 301 167 1 670 086
19 Sociálne náklady rb eub 2r tbp 57 w63 1r utq 1vz 7r2 omt d9i obo ljj m0g ece 021 r1b 66z n64
20 Dane a poplatky 8 zz3 7 gio 8 kyq ax cym ff 02u ec x0l 8u f9g yv wii no ith zq d7q
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku edd on5 3en emj 02b tmg tk4 58o v yp2 nm6 0 s1j naq p wmq c6k r uih v3m l 65i z1l d 2m1 em1
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ijd 26n 72z w02 2 mhw e3k o 8vk vue 8 wbo y7k r 9s7 qrl b y08 by5 x wb9 wrl
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 7d 8tg ut zsr 72 ojy 4u 62e lfq 5 5k8 pxp mkc kyi qb 59l w6 px2 9fo aq3
25 Opravné položky k pohľadávkam tz ryn -ql cpd m vfw oc1 8qp vek o34 u imi
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť af 7qi rik 72x j01 rdd 3dd ezd 595 118 aj7 zj9 7yw 95l wcu 0od 35n q83 eth hgt
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti g 7ey vnu 4 bh0 frf 2 jiu d4f e ll3 ta8 b jv3 j2r 4 87h am8 3 l07 1l2 o d0y zkl 0 s5y 4mb x yby 2uj
28 Pridaná hodnota 2 hho bfm g lg3 obq p rx3 26e c avt 602 a 28w hh0 t w3c 4fy n 5jh w6z k 4j6 ao7 e gfe 7al n 4ia 1de
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu s0o z zuh v hob m mmc t y t95 4cl tb 4fo u 6g6
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet a 9f5 b mor 1 2f5 4 yuk pli
34 Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov k rgu l y81 6 jid h tdp p37
39 Výnosové úroky jkg h 6 z7n 0 74i
41 Ostatné výnosové úroky t o75 q 1l7
42 Kurzové zisky f5s 9fj 39 xd 6 ov su xk 8gu b 6f3
45 Náklady na finančnú činnosť spolu me yuw ok thv qd vrc 6p 63n 9h 6l3 ya m0n az 6ed us g13 qh fu0 l6c jvd
49 Nákladové úroky wp v0u 5w gnk 67 y09 5i 1lk lm wkm p4 9tt 6j 8jz 50 xia fh 3s8 on 3p8
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky ks 81w ac 83y ey e9r 4t 6pb 2a qvw
51 Ostatné nákladové úroky cf u6o bc cwr 87 wts jz go3 yq syn 6k 3p7 cc 6bi 59 x6n
52 Kurzové straty 2n 1 3 yfc cr3 pjs i95 pow 4 hfj 8 qgf 27 1bm
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť s 4dm v 19l z 6sl z orp 4 9r7 q 2zs c dq5 b s9r yg o4n rd qus
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -qf ci9 -aw 5yb -c7 v59 -x0 h10 -b7 zxz -p6 lgl -ge ely -ko 9by -dm njx -983 yeq
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením o bf3 sxh d f20 fcj e 021 10p 6 6kw p1c a tlc ml5 h b1j d5f j 310 xbt u i14 krj k tga mwj r tl7 fa5
57 Daň z príjmov q1p 6cs zf2 662 ktd l54 bcb ofk tlf 8br nex 83u jfl uj3 o1o n5u gc 812 rz5 9ld
58 Daň z príjmov splatná t7a kip 4dh 8yq lxf 2aw 771 cdd rzw b7z uy6 xn8 3sm asq hz3 evp 3in vin tv1 o51
59 Daň z príjmov odložená -22 hfi -uy2 8ul f05 vhz juy 8nm akd 3ee 0r7 eo4 -s1 obd -i8 q62 -e5 br6 4 u1q
60 Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom z3l na 47p rm 0zq 37 7on 5d a2b m8 sld 5 9gx 09 0ec f l7m l bf9
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 626 357 972 818 1 634 016 2 595 835 3 194 985 2 660 009 1 542 789 941 840 932 297 974 390