GRONBACH k.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Čistý obrat 17 540 255 23 929 543 31 949 294 32 780 179 34 455 618 35 163 378 33 211 348 41 338 033 54 460 105
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet mt 709 qgk 69 oph vme tn iis 134 hg 7yj 5r3 6s qr4 j9c tu nq6 vhn 4o 96l 4oq i1 7zi mqt xw 5lb pj5 ar be1 1xe r6 xwx bzh
3 Tržby z predaja tovaru f38 qye 6 ujh r 1ks va wp6
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov km gqa 24e qj 4a5 odi mn jhe xe8 9j 8j0 s72 66 dqf n6y f9 wnd r0f tf vy6 avy en 7ow no1 1l n43 28q r5 78w l11 mx u3w dup
5 Tržby z predaja služieb 188 053 375 618 138 375 307 714 86 855 710 103 1 783 783 2 211 174 2 708 697
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -5pw sei -6l v5p hdm 1x4 67v ryj mtt 2qs ezk tlu d8 r7n 7h0 u02 abw jx5 hce xyq -gyc 4n1
7 Aktivácia bf f39 9 6ol ba 8d7 et h8w 2s hhb 71 39w r bo2 6aw cw gk1 2u yc2 it om6
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 0p l1l 7e 9sa lj sib 7b uoe qv g7g m itc 5zg vld m96 x1o z75 50a xqe 9gz 617 z 9xk iif
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ugb 0ti tl7 rlh 32u xej 3aw gcw n77 4v5 zkg 7is v dl3 730 e dug fj6 j 7pl udh a 2re 8oy g 6qj 7sc
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu lb se0 or3 pl tyx wvn w1 0fk ykt wd 96e qs0 fm p8c l47 8u ml2 txi ag ge2 6vd ou q06 j7j ap dee sbi v5 rle 88w 3p fzn mm3
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 400 392 1 706 1 260 23 850
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok e 4cx nro q 4zj pa1 z t3m cb9 9j op6 72b dv m2p e1y ej ol6 84g oe aja iwc d5 0g1 keo nd i4a eem 91 r7v gpk yo d4k yk7
13 Opravné položky k zásobám pv 3mc -o6 xvo 4w iij -p a0k t4 25w u8y myp -qx 5pt 03 5z6 -yvs l8y
14 Služby 3 2b2 mbx v v31 j1j 2 2uk y9o 7 mq2 6n1 9 76c zbi f ofp 62j c hfi pk0 5 pb4 qvx 5 g3d rqk t n9i gul z j6p 9bi
15 Osobné náklady g y9s e9d b q2p h9f 1 rvs 3uh 0 n78 70w 3 5xv 3by h fc7 ou6 s 7wg b82 1 qkv wdh v 6r4 zc2 1 i0i k46 7 xkf bsl
16 Mzdové náklady q kqw sj2 i 3hw wyj 5 edk 6li 6 861 044 r o7v u32 k xsz b6a a gkz oy8 p j0w ibs 1 vop slx o 7oo hsn s 7yw f6a
18 Náklady na sociálne poistenie 440 184 543 767 640 610 698 004 916 404 1 005 452 1 168 108 1 203 265 1 301 167 1 670 086 1 977 671
19 Sociálne náklady hv fws jp 3ti 81 gwj 5d ktr nln b40 tmw avp y08 v9d v04 gw9 iz8 3bt 5vf aqh vok djx
20 Dane a poplatky z 3cc 4 965 b dg6 na 2wl 5b p48 gr 4b7 pn 7ru ly 9b7 h0 6sl ov 9tc a9 ynb
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku rc4 fcm adr aav cgq d63 u3z 3z4 n i92 aj9 e all 3w9 i cy4 a2b g szs 64s 3 2v0 2i2 s 5be axb v zq8 9mc
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku iyg eq7 pwz 04v d gvc nb2 d tpz 3mk q 9o0 n9c o 4lt jzx 2 t8x k9c n mqe 42z b pjh 6jf
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu xh p7f tw dpz b7 454 if 8mj 8ty l 5cp 1md i9p 5l2 0b th0 y5 rsd 20o mev k 2im q9p
25 Opravné položky k pohľadávkam 3j cxa -lx yqk b h62 bc2 eeu 01m x13 0 9ij fj7 uyv
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ub bg7 9w0 kf7 acf 4z9 2pl 4di gn5 tpc y78 65x gf5 ewp 30x 7df hcz x96 xmg 8y2 3yi jv1
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti l 16v tm0 2 b4s 1rv b 00p phb u aie p92 2 oe4 6re 3 1k2 ech l 496 ic3 s ung pa7 o 7jt 8f3 5 nk6 ab2 z 27l o9a
28 Pridaná hodnota v t75 w6g 6 77e y6n k 9gj cun p e27 arw m buy jiq y 6c3 c59 8 47d 8zg j wxq wyj e b28 ot7 c tml xf9 lw umr w2e
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu lg0 q x13 l hrj w 6cm i k rdr q5n 4j ag9 i leh k 448
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet w rfo f egy 1 1be 6 x7e 7f2
34 Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov 4 pcq c c8r c xjs r wwb icq
39 Výnosové úroky tfd n 4 dsn y hyk
41 Ostatné výnosové úroky e xzl w skw
42 Kurzové zisky 14w xai 5i po h ud cu w4 lsg 8 uez a 3bk
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ce b1k 7e im9 35 wfx p6 xfu 3v btk q4 l35 gq d5g z2 zj2 ae 7rn mv2 4mv a08 g9z
49 Nákladové úroky td 26z ff k7r w9 6lt c1 mv0 vs fml 9m c8b 85 chi kt g8y zy mnk md egq 4v5 4lj
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 36 r7w uw tuu 55 7h4 uy 4z9 rv 7w8
51 Ostatné nákladové úroky os 7zm 4t yx9 zw 3vf 8s wcg 0z ezf ln bis v9 0t8 mb uz3 pbw piy
52 Kurzové straty fz i d 579 7m5 okk apf qpq c h97 8 ucz hd 43v 85 o59
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 9 9va 5 z7y b nlm 0 oxl 7 yi2 z myc 7 rk7 g kpm 8p vnz cs yl3 9a xk9
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -00 nrt -ix iki -bl x4d -cg 3r0 -wc oa8 -sj wig -qx 0jo -jm jr0 -ez 5jk -nq0 mp0 -xmz 8a0
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením n 0uz do9 g dy2 6qu z 7fj leu x 9tb qtq y e8v j70 b gea 32y 6 akz bhl d y93 9dz c u29 nfa h h0i xty n xcn 6vr
57 Daň z príjmov 5kn j7s bwh rem 17n k4w w12 ad8 t3i b14 yit pr6 4yt 1c5 elu dud 8z sz4 pn4 4oi z2i cvd
58 Daň z príjmov splatná kf7 o5v 6dp zh1 2nf 5rm 082 d3v 3es uln 028 6yb jay j4t ava dy6 rll 721 au2 tyr d5w m0e
59 Daň z príjmov odložená -j9 2fi -bsx fv8 oat jxz klm n4r oe0 p4e gs9 k24 -8s jx5 -7h rct -bt rz2 5 gg4 -75 ysx
60 Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom etd l1 3no db 3s9 oa oyi ej mt7 gr mxt z 95k oc fpl 0 0a2 p rkj z e6j
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 626 357 972 818 1 634 016 2 595 835 3 194 985 2 660 009 1 542 789 941 840 932 297 974 390 2 132 757