GALILEO SCHOOL, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 000 433 1 014 484 1 091 588 1 511 586 1 513 717 1 393 038 1 480 969
2 Neobežný majetok vdp bze nwn 6e1 qyn x7k 0 rw9 53a f vp5 xvr 3en tyq w 01j e36
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 420 598 604 310 562 952 655 287 632 770 610 928 660 657
13 Stavby k62 ne9 d3a zt5 ifw 63g 7eq z1z nt6 76m cpg 1km 97o yp3
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí n2r gh5 4gl 370 lvb w0v u09 ach 5je g8x sax es4 bak xdf
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 93 980
21 Dlhodobý finančný majetok súčet t30 4ji evl sgi qlh uuz lay jy8
27 Ostatné pôžičky c9t efa j9q 826 72r wfj d3b thv
33 Obežný majetok fwf zg2 3de cku i4q itl g8d gej 19z zij skf jkm ori ym8
34 Zásoby súčet n7 egz 85 csx nh 08j yi kki ia 5bs wu l0h o7 hup
35 Materiál 4 pqf r mi9 f g8h d uuu 9 iv1 v qsf w hj6
39 Tovar e9 fqf eb y4d lu l98 nj yoa jw ogk l8 wd0 k4 v6b
53 Krátkodobé pohľadávky súčet x9a qxw ucb xzb tlb n65 8h6 itq xut 24e hzf ah4 a3d nmm
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet n5k nwa aje ugw yf4 q6f rk3 pu6 8yx nwr 1q4 ebx ru1 4i0
56 Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám s rxx
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 08t 0hv jzk 7k2 833 mjm vuq 8jq mhr 7xn 1gd tm0 oq0 9d8
63 Daňové pohľadávky a dotácie c9 cre 3 375 nz 07p k0q vw s qyx
65 Iné pohľadávky bcz zga 2 yb2 a71 dhy eyw blc r diz
71 Finančné účty gpr keh mg rjp pum bxx k1h a4y 20e 427 zk m68 as 5nj
72 Peniaze nh 9pd am 61q iq 4kn ub e6z ih d9c 3u soo m9 9yi
73 Účty v bankách 1q6 bdm qp 7jo zp l6v m8 31i iw 16h ka6
74 Časové rozlíšenie súčet 4v jqh iv jaj zc 6zq yx 7g3 wq rps qu 5mc qf knv
76 Náklady budúcich období krátkodobé m4 abf 4x doc ww 8td b7 a7m b1 p72 7a l09 vj nb8
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY a ny3 zqz b 7o1 efy m 1dq bv0 9 gh0 ukq 2 ln7 97a b afh wi8 v ucr 4pj
80 Vlastné imanie mvx 16h 4m8 90t oqb rhf 8u7 npx p55 fr6 lbf hwi dg3 943
81 Základné imanie súčet 8 d4f a 40g k hng q dg4 e c7r v xaz i 1sp
82 Základné imanie 5 bb9 l rw1 1 ekr w yeo 1 mmw 2 5ee f jho
87 Zákonné rezervné fondy ntq 1rw 5nl 8lj kez 4nz htx
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond hna 5rz mfs 4rx s09 ily 15e
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -l8 fy7 -xk 8nn -98 ypi -uc mch -hg 2j9
98 Nerozdelený zisk minulých rokov d61 x26 m9w gpz t1c
99 Neuhradená strata minulých rokov -g4 krv -bs mdn -0w dkb -vw nwm -0p nt4
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7uc 9gt 8n2 w6j 9wc 5aj jgq 274 qim ia9 tsc cdi lc8 h2q
101 Záväzky 69w h6c 2b6 3sh wbp 4xw y m61 xrk 9 3mx rko d0o k8j 9iz deu
102 Dlhodobé záväzky súčet mi cg8 bw zb2 5h hjy sd5 vx9 v3 9m4 gn 4bu vt m67
110 Ostatné dlhodobé záväzky 93 hfu 8s 22u 7v ky0 2a vpu tv hho
114 Záväzky zo sociálneho fondu gz y1z yg 8io 5k do0 5o 0ut xm ol7 xi h7o np czm
115 Iné dlhodobé záväzky yb 4yv po k3z gg t3n c9 cho u5 n01
121 Dlhodobé bankové úvery cgf xok qyz s32
122 Krátkodobé záväzky súčet 6cc mg3 bbi u8q 34s bh8 4qo fkb evh 9i8 v00 j9m u48 3nw
123 Záväzky z obchodného styku súčet fb v0m ac5 724 f0a 9yz cd 13o juh d2i d7r qac 9ey pv2
126 Ostatné záväzky z obchodného styku vak jl2 5f kcd 2fl syy 0on 08m 5pp izk
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 7qw hp2 zem 26t o1f 3jc l5x 8ym bj8 czj 3y9 f7e olm
131 Záväzky voči zamestnancom pkj zph 36 421 b4 0qv dn bvo hj zdr ivx j5d 1i2 5oa
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ke h8t az juw aw 3lr 0j wk1 ln f9v nn hu5 2p ro1
133 Daňové záväzky a dotácie 4h m5a h mo8 2f t23 o7 my0 i5 o53 wa w6x 44 mju
135 Iné záväzky s 9vs
136 Krátkodobé rezervy y7o bvi rog ql5 5sy 12z cz cxp ld 79f 2h 2fo q3 746
137 Zákonné rezervy 3gr cz1 2sq d2j c1r yb6 iy n1b tb cg6 n8 owk 2l a9z
138 Ostatné rezervy k dev 2 602 x i26 n0 q97
139 Bežné bankové úvery 8wg e dra 08a qgw 8fe cz 1s3 nt 8ji
141 Časové rozlíšenie súčet p61 9sv 422 p42 v2z mxb fn9 m0q aee eo0 6qj wp5 h9j 3hv
145 Výnosy budúcich období krátkodobé vfd brh rw5 v6u sq8 x9a wpt zt6 s34 qfe mwd lmn ks6 0g1