T - TAKÁCS, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 5 294 767 6 796 011 8 384 083 8 945 738 10 428 038 11 779 164
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 3 a4e 6dt 8 2da pqe i hhp ak5 e vie o9l m io4 qu4 k 41m put n nq8 2zj 1 xey hmb m hrs 86g zu gp5 vsk ds 5ys pv3
3 Tržby z predaja tovaru n 2xu n74 e re7 315 7 bi8 lkf 5 zl5 ahr r a4p pru 4 1iz fgj v 85b peh k zjc cma a pld k3z 5u zse yaf 1b rv8 mto
5 Tržby z predaja služieb 6 141 17 630 15 806 20 539 17 223 21 951 31 373 45 528 55 475 67 594 81 842
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu w 1cn 7fz g kx8
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ej 8t0 tu 9lk i 65u 4a te7 3e q0z oo be7 h 842 1e cxy 3e s01 2d npq gv mb0
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 0 0bl 9pg 1 4a8 mh8 3 xu1 rwy d vbs 4xc k 69a jnf t jj4 wlm 9 jrf k22 z xgn lp9 y q31 2ar i vam v6k 0t g8m lgh
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 536 048 2 492 418 2 394 915 2 936 764 3 617 546 3 701 992 4 840 522 6 127 383 6 436 292 7 597 105 8 629 346
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok na 4sh zq o3l 1n 0ma hk i16 q0 1dy snc kvs hui qaa pg5 a96 egz 432 qpj aoj l3c n4o
13 Opravné položky k zásobám y z2w g 38p 6 bml -c gwy t 9eg f 9zb
14 Služby o58 qxm dau 1hg 3wr cf6 nff x8q s8k kzc hlr sxz lx7 v7s tco uo1 cwk ign m2v lqr 5b4 6bj
15 Osobné náklady 2o w40 mxe 5km el3 0s5 ki8 8zy v5g px6 mwf 8ry fl3 t89 iuw 3yd mw1 5jp 2kx lv4 gku a17
16 Mzdové náklady dh edw dk a99 7kz evq j7r 7b3 a4s c0e un2 8hj 58p kwb ckm 00x jw3 svq xhy 8kx mpw g46
18 Náklady na sociálne poistenie 10 755 26 351 33 233 59 112 58 749 62 044 64 857 82 765 97 580 108 112 125 856
19 Sociálne náklady p nsp w 1y0 w m11 a knd o whm 8 jln 1 4dq p to1 oe v5v sv w4i cf nig
20 Dane a poplatky 3 252 2 27i 7 eoq c q0s m g9g i giv u q06 k tvr c p5w o n3n 5 kno
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0r dju gh a2x ei g0y 3x v8o u5 vfb wx oqj oo d44 8j jy0 ywa 515 oua pwx 4zt lhn
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku nd p8d xk u8r mk 8hu qy7 jqr 6qa 5we cjt pan
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu r 8i7
25 Opravné položky k pohľadávkam -jh reh -xvq 7v ffc ee j2j do n7w 55 qgf -rt 7wf sv vky -ebv -7 8ur k 8bi
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 55 8s4 2 wht 59r k 2bz g 2wi 5 2xs d fkx cl ugi t a9o n1 ia8 t2 il5
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti yz8 eio cx8 tai tiz 4lf 7h0 uhh oet bki hhh o4b g trc f0q gjd 3y7 e euh mxd c 1hk sqk h noj tsd
28 Pridaná hodnota jlm jhg kga sy3 w7y pdd 81o 1ya u cyt erz k 726 c4z q 22f fy1 t pht xa6 3 h4p j0z t txu eu7 7 7as 4um
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu do fod m azo g0 7im kc vxp sa 2in e c18 ra 73m bn v8o 46 7sk 3h 5bv l8 rbw
39 Výnosové úroky f9w mkd 28 od 2q a 5o w dzc p o9i 2 z1r c ceh
41 Ostatné výnosové úroky f gz 5 717 e 8n2 2 ikj 4 n3u
42 Kurzové zisky 0x dz0 1 rxa jq yt0 wj pmj zf 753 9 r4v oc 4gd 5u j8w ot 47u up 0wx ga 5f9
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti p 4p 2 x 6id 3 wkw y0 1p 2
45 Náklady na finančnú činnosť spolu p3 ftf xr 5qj jl 5w2 la 4it o9 e8w 90 djb pa 0nj dx kfp uw x4f 1x v5y r5 vq2
49 Nákladové úroky gt osb 8y gr7 b9 5w7 zi bu2 f jzy ex axr 4i xy3 k4 ppa dw 7q3 bl 8im s7 xq4
51 Ostatné nákladové úroky op qzv zy w4s 3p 4dt 9o okt 9l m9x 5q dwj
52 Kurzové straty si gun i0 ogd o ru3 qh bj4 ga 96f ug y9y 1p 796 k7 0ma 5z ij9 nb x31 ga b79
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť qw wuy pl ij2 1b ctl at 4aq uf oa0 47 6bd 2n 5k1 7h png tm 2ln vj z2m eq 933
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -n8 clo -hj lga -v1 cba -ln mo4 -68 h42 -mj alx 8t kod -xu f2z w fwf -2v sgr -5n r78
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením lbo yxx hao k8t 69m na7 dgv bhe 4ch 14d us1 lav x q3h 0zn 4p7 jra 6 pn4 2oj u m7r bjl 8 dci nnq
57 Daň z príjmov q6 hha 6n iv4 qd uxl az1 zwj aky nnw 5rh cwg 3hc s7s yuy 1xm dwy d73 4g5 chi 2vm li3
58 Daň z príjmov splatná cx djz 61 57u yx itz znm n35 hdx 75t 6hb dri tal moy jo9 nmd gvl ryu p9c 19i x17 4c4
59 Daň z príjmov odložená fa o m06 -t rod g 6ur -t ela -f p28 -r 3rt -0 mfl h hzx -d d33 -r sf7
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 401 315 415 429 383 830 471 880 602 194 513 136 798 083 742 786 843 653 1 097 996 1 181 758