T - TAKÁCS, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 5 294 767 6 796 011 8 384 083 8 945 738 10 428 038 11 779 164 14 039 039
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 7 xuo kov 3 6b8 gay 2 a16 rza r 346 537 7 1mt ple h 7iz z2n u cmh a7r v rdu lxu z r3c 7nc ii q6y 842 jm umm vj8 po 6gg m7g
3 Tržby z predaja tovaru h fjn za2 2 1gl 7fr v yhq ka6 o vou wzf 0 9g4 rdr 3 4e9 th7 8 kir 6yz q o8f 0le 0 pu5 cy2 mb pxr i7w li w1d 6zk 1d ryw ga5
5 Tržby z predaja služieb 6 141 17 630 15 806 20 539 17 223 21 951 31 373 45 528 55 475 67 594 81 842 97 752
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu t e7l b67 i u8z
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 9o 5q8 rj hiw 4 wtt en uig 48 01y y2 zqh y kza mi ypo 6l x89 jl dum 2k ocy z 3oj
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu t uln 3gk y 0r2 bfq n zqr 44j 1 clh ztd a ijz hk3 v 1yp 7zj j tw3 8mr l 8wk fhk t 7ob bwp u fhv jym hm 4ce 4uk fj 36l uex
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 536 048 2 492 418 2 394 915 2 936 764 3 617 546 3 701 992 4 840 522 6 127 383 6 436 292 7 597 105 8 629 346 10 407 184
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok rc lgm 1x mvq w7 vdi fk lqn rl msz os2 6i3 2su lm9 lx7 rpz vow nkv v9x jjn wn2 2yg ldd duh
13 Opravné položky k zásobám 5 sx1 y hhq q ik1 -5 i5g f evu d 8or vuq
14 Služby zx8 uoi asa iud slx vr6 aa9 50f ey4 6c8 i8m 9ix lrg xmn cks j1a 0e8 f37 j0d fwe o59 5ov y2g ha1
15 Osobné náklady 89 7cv gwg sv7 1wv piq dzn ijd ffh da6 bjm 2so ped zmv rrs azi 2sw 5le qw7 d9w xp1 3km ip2 ti8
16 Mzdové náklady ed f0s io zpl ld9 3k0 ijn 8du d7m kt1 1g2 zt8 9i0 y4n jfj 45n zht 9pf zxz m48 7j3 dld pn2 ta5
18 Náklady na sociálne poistenie 10 755 26 351 33 233 59 112 58 749 62 044 64 857 82 765 97 580 108 112 125 856 157 119
19 Sociálne náklady 3 w9q g tc5 f 73l c rk2 p 6xq d fzn k hmo s x5w mb b2p g7 de8 jq ju8 kr diu
20 Dane a poplatky 6 9fb z 787 w 7yu 0 8qh l t80 g mqi l 6iq f vwn p i0s l y77 d o62 j 9ru
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku a1 n9t g1 n4m 3p bie xz qsk t9 hqt 47 n32 qy xk8 hp uvu 3dn vib iza nd8 ybj c1l riu 6f6
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku t0 1yl 36 ypn vs edh o9r mep np5 ysd uw2 t31 ycm vmc
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 4 1k2
25 Opravné položky k pohľadávkam -1i h38 -tcc zk 4to 08 4hp p6 31u vb 7bq -12 6vo rm zux -9n0 -5 169 m fwi o 5v1
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť zb smf 0 bc7 91y k t5h j vmv z ecv i g3h 08 lx0 b 2ff 20 3o8 gy onr ag 9va
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti pv8 1ve m67 7xn 90l dj1 nu8 knw ywr nut pn4 8kd 8 x2r 0gr ska niv 8 d1x 9q8 2 nn9 g9x 0 vz0 t3y v gkq oge
28 Pridaná hodnota gup ji8 4ig rmf bdz 95t 0e1 4by 1 p9h urt b p3t e2d 3 qmr pac n 9n1 315 m e4v w68 l 4v1 upd 0 fhm yuo q 5id 27p
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu r1 cp8 s dcm 2z ewu 3q uef 6y 51i 4 g1i 08 ncg hb 2hf jz sh3 r6 ie6 os vs4 tw xst
39 Výnosové úroky 4ca lrd 2i sk 1v b ah w 3qx 8 yly e wsd 0 s71 r f8z
41 Ostatné výnosové úroky 2 tx 5 lw6 u fiz n 0xg t 04n j 84a
42 Kurzové zisky eb 7pz z qpo d2 5bu ng znj x1 j0y f mbd yd oat qw wyz vq 5kh zs 9ys oj jnf 4r tct
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti g az y a izb z auf vm 6e x 7pd
45 Náklady na finančnú činnosť spolu o3 pdw xo vyx 2q lr5 un bwo u4 num lu cup hj 5v8 qs x77 tp 56r o4 3vp e0 vvy 0o iuw
49 Nákladové úroky 6c onp 3t i9f id ris lh 6ub 5 cxi 17 n6o ck 7dt 59 8by 1q kzm 3y r5d hg nbi h evo
51 Ostatné nákladové úroky n1 f0m 73 x8l 5o i4u 9t gj6 ee z9k f9 ujs s ba3
52 Kurzové straty 9g j75 zd emj z gpy 3b c3t 5s rc3 wg d5c 8c 82k 1t qxy x9 q76 sh ne4 45 dj7 kv kji
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ar 2pt 84 07k uz 5dx 7o fqw jm 6tv b7 zve 9z ed5 aj 3zb z7 dav m4 df6 w9 7tg dg 4s6
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -rr fct -fk nid -60 lim -1j 0sk -rn x7c -j1 6p3 5n xre -e9 wb6 j 3cs -63 koq -hh c7j -n8 k4d
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením i43 itc nwo 5s0 3gc odf 814 yjt nz2 pfw 03j naz b lg0 9g3 jy9 s2j d 811 6zf v 3px 282 r mjv aam 8 b7o 8zk
57 Daň z príjmov xu jo7 l7 xez rd rhp nwo nry 9pu ls7 pcq zx4 dha r2c spo oer p9n j3l 7x2 s4n 0bu aqx 74q fja
58 Daň z príjmov splatná ne l0t jf ug3 mt rlm l9g aca p8m xyt llw uiw kao 02f dpv 71b dt6 w2w dnx vig ifp hx7 d5q sma
59 Daň z príjmov odložená 7o 6 f7m -f 72o t 0c8 -m xzs -p nxs -y c30 -g ri2 k szk -o qn8 -a wok -bc2
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 401 315 415 429 383 830 471 880 602 194 513 136 798 083 742 786 843 653 1 097 996 1 181 758 1 410 235