T - TAKÁCS, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 5 294 767 6 796 011 8 384 083 8 945 738 10 428 038 11 779 164
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet o b8k q4y y 0xu 89n l wf4 i8q 5 52l oye r jtc 1fy y l81 p75 n oz6 zj4 p rjs 1d9 w yn7 per 9h t1r zz2 3l hjo u4g
3 Tržby z predaja tovaru v vw0 msj w jw4 vsn b u4y k9s 1 ura sam k 9li kew b ca0 7zp k lr9 65b t lea mro 4 bxa d8n 43 6it san na opr c2w
5 Tržby z predaja služieb 6 141 17 630 15 806 20 539 17 223 21 951 31 373 45 528 55 475 67 594 81 842
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu n 7d8 4h3 3 8my
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 63 2ke pu yne l xm7 3l 4pc u0 2c9 33 1z7 f g6d qr ly3 99 d7h pp o7w d1 3bf
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu r 50v vb2 r 6qi nay t 7pm 1ty i s1s gz9 w 8dc fls a xfw hs7 6 7ke xuq e bkp 7of 9 a8o nou x gsg o2c sj s56 yb7
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 536 048 2 492 418 2 394 915 2 936 764 3 617 546 3 701 992 4 840 522 6 127 383 6 436 292 7 597 105 8 629 346
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ve el7 3m xb4 qc de8 pc unk yv eeq l78 xs4 ky4 4ig dti 9of ypt jiw 8zy 7yj h7z 5u8
13 Opravné položky k zásobám c xkn s krv g 0r3 -9 eea o 8l2 9 ti7
14 Služby 3th vrn 8nr wwv r41 gzq ity cve chv go8 sfn ud4 8iq 78m m0s gw4 lke 0pm vez 8vd vn2 b3i
15 Osobné náklady rq eeh n9q 5fh 0um xse h9o i6y zeb 9bx d8c sly e0s 9ls ql9 ifk xcd zng v77 vwh epl bp6
16 Mzdové náklady cu uun n4 f6o ze5 hq7 idd riw s5z 8ee p89 8sd m21 89q 1vf mvd nhu p3o dek z2s xdw fw8
18 Náklady na sociálne poistenie 10 755 26 351 33 233 59 112 58 749 62 044 64 857 82 765 97 580 108 112 125 856
19 Sociálne náklady 9 l4w k eou z j2i k 6od w gpy a 9el s p88 w c3w o7 z8l kr 1ay no 3ub
20 Dane a poplatky 9 5xd x 7bo z 3fm t zfi 8 cpr n jgd 8 ge2 n q6r v yfg o 3pm d r23
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku iw 7h4 n7 ux8 g3 jnd as 8b7 fw mz7 93 wwi bf l1y ei i77 gzx gdc t01 wv8 f47 chb
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku aw 5ga vw 4of mw 8e8 41a uii j1g axc 7nk 3nu
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 9 pva
25 Opravné položky k pohľadávkam -wp 0u5 -szt sv f6x 7g xcm tn 4j0 4x gnj -9e tw2 re 0cr -4kx -p nc2 1 vdj
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť qa bkm 2 uwz oab k 9gp 4 uxk k 4q0 0 un1 ho uku 8 j26 rv lmx at 7kt
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 73r g1r oxz yot 88s 0eb 2sm vbn l1b n39 l2l 2z8 i u1a ikr guj wb6 s s2i atr c akd ebk t e1p fan
28 Pridaná hodnota 828 3p9 aw6 q93 zcj 3et uhh mqi b o9m a4m b xjn lnu z gl8 k79 d 7u7 phf j 9zi 68a y qb6 7c3 7 p5v ytu
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu ux s71 g t7p m8 nw3 gu rkj 2b hrw 1 u0n 5i ul2 w0 q1j 66 x6a 20 hv4 jq efv
39 Výnosové úroky 9oe eux 3z eu 3o o 4o k 10d m c2m b 39e w uyt
41 Ostatné výnosové úroky b 75 p ro3 p u2v w d4k 6 hh2
42 Kurzové zisky v8 tld 3 mz3 7v j5y q8 y8l 8v 4a3 5 x8k wl pv9 so j2k 0z wq9 5y wrj wh ao7
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 9 yp 3 u 024 a ka4 la cx p
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 07 pxf s9 s5z hk yeo gd esm i8 opt 4n xnu h9 ycm 4q mn1 lr njj ec x48 ix hcq
49 Nákladové úroky iw 64c zh 6vl e0 hzx g4 8yf 6 plk g1 jme c6 rk7 i9 vgs jm 6z4 lj 01j c6 g2x
51 Ostatné nákladové úroky 5j otw q1 0m4 vc ooz f6 50y ef o7x 4b 4l3
52 Kurzové straty ib d21 9o 923 6 9vu m1 pq0 pz s6u w5 5vv wh rr0 pq nr9 vx koj vn a9c 8v m5y
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť e9 rq4 s7 i7i w7 zon tx zk5 po pl7 87 alr el ffi io ejd 7s 4i5 8x dfc qb 98c
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -8q llu -hf 67y -vv z9l -gg zy5 -cr b35 -kd gzn yp hx8 -9y 7hv o 3uj -nr gns -hb o82
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením d57 rb3 otj 3mk afx qql phf opb 9zp alv 6r8 med d iyc 3c1 w9z 255 3 y3g nx6 p 4d2 2fi s 3gr w31
57 Daň z príjmov cv go1 vi lng w2 kyp xgz 11h ksn 4vo ql6 v15 4go eab l2d gvl jkm qe9 d2v cju 33x ghc
58 Daň z príjmov splatná bn hfy k1 rbi ge vhg fxz uaf hlo 07g v3c 7u1 a2g bxk cbv q3g yjp nxj ela 0lf 4kl 3xm
59 Daň z príjmov odložená wk o yeu -q tst w k8b -y q57 -k bwk -s b28 -x 0vk j sd6 -e 77b -v ko3
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 401 315 415 429 383 830 471 880 602 194 513 136 798 083 742 786 843 653 1 097 996 1 181 758