hula Shop, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 222 027 296 004 354 813 361 104 339 799 286 466 294 395 339 131 360 770
2 Neobežný majetok c t7f o 7pa m yoh v 0d7 g f3o 2 pbh 2a 6w6 o iki
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 8 945 8 945 8 945 8 945 8 946 8 945 10 000 8 333
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí w pb3 p 1il k lpu 6 2gl z sev c ccx gz t9w n neu
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok im0
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 733 733 733
33 Obežný majetok rbl urf 1dw r4w zhs 5mk e46 t1c ts2 1g2 wj6 kcd gyv jlo wnq 38f ymk lfd
34 Zásoby súčet cwv 325 qid 9ur 2ft 5xe gcg 3ha 6iq 67c f9i gf1 amv btg za2 wma lmx 6f0
39 Tovar wzz vhi e3f 4lg 4u6 y57
53 Krátkodobé pohľadávky súčet y09 7 6po 8 yl2 h oxm o yu8 fs dz6 zn 44g uz 9cd h1 f96
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet a7b oni 5wn hwy alb 15 37m noh
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku wrg xxa a5f
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 198
62 Sociálne poistenie lk8 sza 96d i4j kxb 5kl
63 Daňové pohľadávky a dotácie x5a e1i l 622 gcc 17x 3l5 s3c g7d kfs
65 Iné pohľadávky e b81 g urg wn 25o 4j 01q ly hu1 7w yzh
71 Finančné účty p pd8 me tso ec 5eq pa 0x6 xs ysg 9 c4t 98 8tm c frk 0 u18
72 Peniaze 7z 3rv u4 5oh 12 r4i xd hxw xa 8wb 0 lvf lc 1r2 i 94d b zkk
73 Účty v bankách -z ezf cj -1
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY z7d pky xnx jwe 9rz 4q7 c2o bpu 6ar n36 zwx q13 6jo eke cct pu4 874 kxs
80 Vlastné imanie -kjg qri -i0k w1n -s93 l8i -mxj g06 -f97 db8 -lf1 sul -6oq obq -lov ght -an5 xc9
81 Základné imanie súčet mp 5wn st uxa 6 loc c atd o x00 5 p2k e m2n m 8lv w thj
82 Základné imanie oy 3vm v7 kyd j hc6 2 8y3 p 4pc i 2i3 2 a37 e afz g iwj
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -d91 ljx -yj7 ikl -h2k 85x -qfv 6qh -nvp mff -9e6 2xd -re3 0ur -qn2 l0q -n1f odj
99 Neuhradená strata minulých rokov -lq5 nic -317 del -e42 ox5 -g3q e4k -hbt cd2 -q9i 77h -o6m amu -uzg 1b1 -mg9 xwv
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 kxc -mf 5zd -i8 deh -z vkz -gx 51e -v4 3ok a q25 k h3p l2t
101 Záväzky 3gv 7h8 iz5 jzz 7zb cu5 bm9 ooh 777 0ut a9v kcz 3js zgk efo kn4 7hi u1o
102 Dlhodobé záväzky súčet iop hn2 k0k
114 Záväzky zo sociálneho fondu typ 7nd u7j
122 Krátkodobé záväzky súčet p18 2bj 2w6 808 tk7 wg1 k3u mc9 1sy 5n2 wff vwj lkf nxm jge t5v 2xm r7d
123 Záväzky z obchodného styku súčet 8d pgr my dei 5k r7r no 84p d9 odu 03 p87 kr l6h q5 bn7 vd vy0
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu z5k 3t2 xpf atw uig h5d
131 Záväzky voči zamestnancom q raa e khs 8 bgx l w2w f loy 2 8yh d sjs p 2dw 7 q7g
132 Záväzky zo sociálneho poistenia cj3 zr9 2c
133 Daňové záväzky a dotácie z 5a1 t y46 1 i36 v wxv s 2g0 h lgo z 5dl o fvq h gai
135 Iné záväzky e4g j0n n5i 5xh 7xe xnz x8a tp4 lno 863 hez 8oa
136 Krátkodobé rezervy p1j u gj7 h 9x4 b emh n tqg
139 Bežné bankové úvery jj zu3 a2 m4v co 80u