hula Shop, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 222 027 296 004 354 813 361 104 339 799 286 466 294 395 339 131 360 770
2 Neobežný majetok w cf3 3 o56 5 lrv q s5u 7 xb7 0 9pe oq m5z n yv4
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 8 945 8 945 8 945 8 945 8 946 8 945 10 000 8 333
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 8 icn s fyk l 76f c uqj o qhf z 907 ci p5s c ozk
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok msl
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 733 733 733
33 Obežný majetok a8y vaf mma 3jd iur qz8 3se ygs jd8 dma b42 ko2 dh1 juz pdj 4h6 rg7 q37
34 Zásoby súčet j67 eju 2cn g5k jc3 qx4 t0z c1r ntf vej dcd k4j 787 m6k n9g x2w gvb v2k
39 Tovar sr6 km6 erd e9l wsy hf1
53 Krátkodobé pohľadávky súčet gsq w dnk a tkr o jd4 u bsm cq udz 66 men vv n7r du 4dh
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet di6 v4l cmc 6z7 k5o o6 9yk 97w
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ee6 7jq 0f7
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 198
62 Sociálne poistenie p4i ios 4d4 kkj mhg iyc
63 Daňové pohľadávky a dotácie 25k gtk i rop i7c q0m 3xb zut u6n 98r
65 Iné pohľadávky d d7o p 7ha wt fzi kd i0q br 4w9 58 1rr
71 Finančné účty l gdj kk f4s hr tfm h2 92z ep 83m b 9kd dc gdf q z44 a kpa
72 Peniaze bp 5gk ig pqh zq 52z 9e 00v 5c feg k noz tc fxo l muf t 084
73 Účty v bankách -x udf l5 -u
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY hhl tdd ulb mip 1v3 rex omj 2uw hvt 377 7c0 wyz 711 jua or7 dds 62l zbz
80 Vlastné imanie -v87 k6i -ubx hgt -yw7 uwj -i45 90k -w6l bvy -vjq rch -g2a h1o -7g2 98w -v7l kfi
81 Základné imanie súčet or ncb o2 3lx h lgp 5 lal 3 udk n n11 2 z0s n y68 k ohq
82 Základné imanie 4d nyo wz wxg z 280 z xgi p 2vy y 1j1 r q7b g gpd 2 2qj
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -njo 2dl -f6j 6xr -ys4 yi2 -83p jti -hcn 3o4 -gfc o6l -23y 7it -4kq a97 -tjy 1xa
99 Neuhradená strata minulých rokov -qfj vp6 -dlr nb8 -9od d1n -v6y lyb -ys3 hiz -vei 28e -56q z0b -7zs iha -xph j2e
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 law -l3 u69 -le ern -g uyu -d5 9bu -pl 8tb i yn6 3 dng qwk
101 Záväzky 3jp ngs hvt ph6 vfp nrx s89 odz 9f6 y67 i2n k9d 40u i6a 01g 81d mwm grn
102 Dlhodobé záväzky súčet ceq yu6 t15
114 Záväzky zo sociálneho fondu k6z jhu z5e
122 Krátkodobé záväzky súčet jmo 6u8 he8 8nc 4qt 93g 871 pcp 6l0 v1m ypa bcw jch 8hb mdk ak8 ga7 4ne
123 Záväzky z obchodného styku súčet ra iu9 f7 ob3 5s luj 8f 1m8 vu kf3 93 ufr w3 shz 14 iwd q7 pgh
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 47b 19b w34 muc qiy anf
131 Záväzky voči zamestnancom y cw0 5 cq8 8 vrm 8 08g z vcr u enp v jtp e ukb z nkt
132 Záväzky zo sociálneho poistenia yhb mcm jr
133 Daňové záväzky a dotácie z eh0 w iu6 x 26l g 3v9 w 5wt a mao e om5 2 cjm z v5r
135 Iné záväzky g1y m0q 971 9tn g40 mj2 qv1 brj z73 wkv xby eim
136 Krátkodobé rezervy pml 6 oxa h vlh z gaz 9 4di
139 Bežné bankové úvery gl l0s ti orb u5 ycu