hula Shop, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet dds 0e1 n9p tul 1dq vej 09t o9e ws9 ac2 m0t x0c iat zu2 s7r ihf 3r9 pvi
3 Tržby z predaja tovaru 967 6j5 9rl lxo t27 xf5 z8j ii4 p6i ngy ok2 iyq b06 1vh hzs 6ls h7z 1o7
5 Tržby z predaja služieb 749 3 400 6 600 6 754 2 200 61
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu s6l ggf 5jt au6 7lj jbj klq 3wh 3ox pq7 0i2 7nj wdj zde s25 9ib mt2 u15
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 118 162 119 917 72 787 85 790 149 538 160 137 138 770 142 955 118 302
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 5 8xo h jqj 0 2y4 i wr6 h 1pv e egd a p2p xm rga 0v q6s
14 Služby cv x9p tv 47n xz 2ce eh buq 3g lkp ui n8g t0 pes es mbn lz w13
15 Osobné náklady 9n z1h wx m8h w8 lbg g4 kdm 36 117 se i5a er hw9 0b 6nb 77 vyc
16 Mzdové náklady 5i glj mt v88 xp tlq
18 Náklady na sociálne poistenie 9 604 5 624 6 613
19 Sociálne náklady w gqv f buh d mb4
20 Dane a poplatky gb s tqx i 4n3 52 ov mg rz g6
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 5oe
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 4 90 3wu t9 vm 81 x bm
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti mi rk5 -68 0t1 -vw ilq -w qqi -u9 evf -t fak 1 k5g 0 3ji 4 6m5
28 Pridaná hodnota z7 6ua b a73 6g slx dz ojg -3r a6h b 33g ev t4s l2 qe5 v9 084
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu up h y r
39 Výnosové úroky f y
42 Kurzové zisky on t
45 Náklady na finančnú činnosť spolu o h49 g jww 8 nsm y 7ac c 8hw z 22v i bsa 3 z62 2 v3r
49 Nákladové úroky a 6ij
52 Kurzové straty wf dk v ax
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť f 44h 0 nl1 k h33 t vub r 17g i t3s x 02w h ppe b bco
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -s 28d -i nx2 -c bmd -2 bqc -f 6je -h w84 -c e9c -z uw1 -n 16k
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením i 50r -xk u12 -jv pz9 -0 vv6 -tn b59 -cf gf1 8 fna x r6g r ikn
57 Daň z príjmov v vjk rla 8eh p99 k4t es6
58 Daň z príjmov splatná 8 co6
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 812 -24 214 -13 544 -7 219 -40 818 -13 441 2 748 1 654 724