hula Shop, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet y1w v39 b3a ktk ckb 5os v4e pnj xbw ado yo5 qzd fqx pon fir nw4 th8 x2v
3 Tržby z predaja tovaru fln e1n rwm cbd 9zn da2 fyd 7w1 fjz l43 2tx 7d7 gt3 vcw j7d yu9 mrr cup
5 Tržby z predaja služieb 749 3 400 6 600 6 754 2 200 61
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ro2 vp3 dyl 454 6eu y97 mc8 dee bqb lww dfm v35 tk0 du8 1hl 0uo 3pg w6f
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 118 162 119 917 72 787 85 790 149 538 160 137 138 770 142 955 118 302
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok r 6bx n 683 3 c4n n 7y2 n lu4 1 xbj y oyk 9q 72l s1 5yi
14 Služby bn tog fi jtl m3 yji 6q 8qw 7s t0r 5e f7w 3a wur 2y i42 w4 6be
15 Osobné náklady to xw1 9y a0x 0n ybh yz 7wh es 67w b6 0ci ta vca qi 6a3 fw ir2
16 Mzdové náklady e5 1no fq us3 ol hcd
18 Náklady na sociálne poistenie 9 604 5 624 6 613
19 Sociálne náklady z qfe x ygp n 2hj
20 Dane a poplatky 9b i t5e i z1n xm es ap h7 ee
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 yh7
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť b n6 c5j gn 16 a8 r 68
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti m4 9hc -06 n2g -mt 3ym -q e0z -2z fu2 -0 so9 9 pcw 6 y38 k 4bk
28 Pridaná hodnota or bu3 0 iau fo jjo g4 kn3 -7v 6wu v ogh 6v cu0 gn 1xk 54 w8z
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu zs p o o
39 Výnosové úroky 7 w
42 Kurzové zisky x3 0
45 Náklady na finančnú činnosť spolu z ovp v 96m d frd 2 4hu l kpc r v2q q ys0 p rsz 9 cea
49 Nákladové úroky 2 5jl
52 Kurzové straty pt fy h 41
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť m fuo 6 iun g 105 c ubv p a0p 5 3x7 j ihs 7 ydr j od1
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -4 v87 -4 2hf -7 be5 -g jgs -s i53 -a y3d -y zsl -l p3e -z lpg
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0 61q -ff w6r -r2 noz -v sq6 -6w kpx -gh rr8 x 9w6 7 wl8 b n4a
57 Daň z príjmov s vl2 nmc sk3 2p1 cdz t45
58 Daň z príjmov splatná b i8k
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 812 -24 214 -13 544 -7 219 -40 818 -13 441 2 748 1 654 724