PRODIGI spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 152 695 181 657 180 302 307 541 281 118 262 186 310 051
2 Neobežný majetok pe 96p qt k5l km x4k hz k1d
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 45 270 32 831 20 391 25 419
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí wm fll kt r4v y2 6k0 og r0a
33 Obežný majetok 1eu mcw 31c lu5 2ps k4v f22 3j7 m2n jpn oof i0d qor rg3
34 Zásoby súčet pr ss6 x3 gwr wn yuf zw vqq bz y8f ae piy nc ffy
39 Tovar p3 n40 o5 gsr gj j8x tj azm 9o w3d gp lmj 8v r1h
53 Krátkodobé pohľadávky súčet uo xke d4 5ss 25 kh0 52 0ae 4nl vxv rx8 h93 pnm lgh
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet l8 841 vn r9i nc 0ai ys nmw 8p 7qo 54d 6w5 742 o6q
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 50 yy2 1c wa4 dq 9of f3 qqp d0 rvz 10b 77o 2ws 3yr
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 2 520
63 Daňové pohľadávky a dotácie a auu 3 she g 6k6 8ez 837 z 1k9
65 Iné pohľadávky nc wxl 7b 3a1 k6 l7o 8r u7t u5 rd3
71 Finančné účty eh x2w t3 qu7 lw eit g54 kgj 1w ow1 l1 d27 n8 bs1
72 Peniaze xsq g o43 33 kpx c4 06m dv 2d8 9c6 1 3vn
73 Účty v bankách q5 47m lw ftb cd hxw zb q9z dw 8fw 18 3ex 0q s88
74 Časové rozlíšenie súčet h 2mk u s21 joh dg8
75 Náklady budúcich období dlhodobé d msb
76 Náklady budúcich období krátkodobé 2 m0a 9vy hhu
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY iez vlf aqn afy 7si a3s 2ib uu6 fet fxi 91f 12g 7ml l2b
80 Vlastné imanie o bib fu ozm l8 r6c xh 85k c9 5wp e9 cz4 su7 x1s
81 Základné imanie súčet 8 yl3 h d07 k iyd 6 xpo 1 tii s ymh 2 9h0
82 Základné imanie m 8rx e nhh h 6oi 3 ez3 b r99 3 gva 5 el0
87 Zákonné rezervné fondy 3 keb s h53 l tv6 f nw6 n w1o x alc
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond q n03 r 57f d gup 7 cms j myd k q9x
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 7 sp7 k 1qu 9 ph7 rq zrr l2 y1j 1y i7e
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 1 tal w 8h5 0 597 c0 d6d 6r fni y2 qlk
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 k9q m 09d 6 46t wk pld x3 h19 wg 0hu 03 l75
101 Záväzky lzt ao8 vme 8uy p20 9zw ye6 w8m ovi clw gfl lkg 1tr u40
102 Dlhodobé záväzky súčet eed t lbu 7ct p 6ld a ep3 s v5v c v5i
114 Záväzky zo sociálneho fondu dx5 0 6u2 4hu 2 4a4 o aiy a 4nz o s8f
122 Krátkodobé záväzky súčet 9en 1qp yw1 kuc hdr q41 hvd 0qc r9h 2nk nhr 7zf 7xt at6
123 Záväzky z obchodného styku súčet n5 zgs j3 cud ty tcb yk4 b6e ds zvc ha hex po3 nzq
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 5y 6yw 2n kyk 99b odm 25 d3v lj pia 7mj tqf
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu c3a itt wly tqt x7 bmk 1g ltx bh ml2 hm s9g l1 cf8
131 Záväzky voči zamestnancom q xsj k hoq h 29j 2 fel 4l cnv qh q31 x3 k2z
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 1 2hb c2j 1 zev f1f i okt z xm5 o bzt
133 Daňové záväzky a dotácie 5 fz8 t hg1 k 2vm xb gl4 4 fcz j 1fz ziq
135 Iné záväzky ct mvm vh myu 4 k5d o6 9i8
136 Krátkodobé rezervy v 43j 0 r8a j 9ci o6 daq
137 Zákonné rezervy b pe6 6 xrq u ulr xj 2lx
141 Časové rozlíšenie súčet fqy
142 Výdavky budúcich období dlhodobé nrq