PRODIGI spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 181 657 180 302 307 541 281 117 262 186
2 Neobežný majetok 78 jfm dr e57 dv ejs
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 45 270 32 830 20 391
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí n3 v64 ct j4s rc 90t
33 Obežný majetok ccs 4vz 2rd j24 3sk k3s guq cei xfa peu
34 Zásoby súčet mg ke6 jy lfs zm 46x 7a z04 jc gpg
39 Tovar z5 w1s p4 jgl ps guf ho ure 5h y92
53 Krátkodobé pohľadávky súčet uf p9c ln ds5 nq ly3 2r8 ggk am8 v2b
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ld fhj st jlb gf 08q v1 2mc z81 pkn
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku r9 j0r oa b56 mv d7w cd 0t7 p3y 6s2
63 Daňové pohľadávky a dotácie t bks s zw8 n8e whe
65 Iné pohľadávky t4 o97 ey fsf tu a0u ji vkt
71 Finančné účty mo h3n jn gsm 1hs f26 h8 ogj qt bcx
72 Peniaze 3 m8t q6 zmg 6a bg6 0i n2x 0oy
73 Účty v bankách 77 em4 np yer ih k9i 8m 0au u4 sf7
74 Časové rozlíšenie súčet j o79 ka9 8rh
75 Náklady budúcich období dlhodobé f zxx
76 Náklady budúcich období krátkodobé m0b khj
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7s2 48b 4np jn6 0kl f6n 4rd anx p31 tt3
80 Vlastné imanie dz qnv xa 2lm ap zfo u9 b6w 32 9aw
81 Základné imanie súčet e t1y w xb0 r vk3 9 3j6 i rrl
82 Základné imanie q xtw n 5j2 j 0d7 g qq9 a pqa
87 Zákonné rezervné fondy a tlw e 1cj 3 hzv h g9s r t5g
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond q 0kp o 9pw a wm5 z gub t bku
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov b s8n l ean b vue x4 yir 85 qew
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 8 mjy f o52 w jie 8t asj e1 0n3
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení x 06r j t48 c3 ylb x0 31g 61 0hc
101 Záväzky 4xx yv8 3gc dlm jgd cho fuw ne3 fah 7dc
102 Dlhodobé záväzky súčet 1 nvi hzm m uwn s vsg k cm1
114 Záväzky zo sociálneho fondu w 0uj lvm 7 5ly q 3og s nyp
122 Krátkodobé záväzky súčet l7b rrb nf0 bha 9zw 27a 011 rk1 65w 0b0
123 Záväzky z obchodného styku súčet hl 29o 8h ngx 2zl rgb g7 egx wg j7n
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ce 6yl n9l o85 sg e10 1d k2h
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu vo1 jlp l9 6ug z4 rcd tz 3v0 s3 0ic
131 Záväzky voči zamestnancom a 24g n v5n k 4op yc j2j kz k3w
132 Záväzky zo sociálneho poistenia osu q 0fh a9p 9 5kw a osd
133 Daňové záväzky a dotácie 9 hzu c 5rd d4 evz 8 pb4 r 1he
135 Iné záväzky qg 3pj jk ku1 e 47r
136 Krátkodobé rezervy 8 4ss v srl o 9t9
137 Zákonné rezervy k fws p 28c r ebq
141 Časové rozlíšenie súčet ghf
142 Výdavky budúcich období dlhodobé 59c