PRODIGI spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 338 781 384 012 524 189 632 204 937 855 930 034
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet irf jjc 8ms ylu 8jg 0hp v2q cg8 p1a orv wo7 abc 720 403
3 Tržby z predaja tovaru mww 1gh gki rno x2o d1c 7h7 2fz 8s8 05h fp2 xvm pdg 2af
5 Tržby z predaja služieb 14 708 20 203 31 759 29 270 33 036 35 705 80 920
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 5 8n5 s 92m
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 12c k cpv ch 7zw b ky4
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu fc1 279 3y3 4w2 mos lxd dk3 0ib w57 q4b w5d 9wv awl ico
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 208 162 239 550 268 293 376 240 456 951 770 614 674 033
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 51 r4d qy 978 mn w7k q1 znz g rl8 sf 5yn c0 gyd
14 Služby cw 61q zb 6ja 20 lnk bw nb2 su n60 z7 0xy iul 1wk
15 Osobné náklady yu kkm h2 hg5 zb bjz ei 9a0 gn 244 mu xzc hj ka1
16 Mzdové náklady 7r we3 4b k20 9z 2vf i8 6pn vt k00 hp 374 5q iwu
18 Náklady na sociálne poistenie 8 343 10 190 12 293 12 192 12 558 22 566 16 222
19 Sociálne náklady b 4jo t l7t v t0o c eae 0 rye c ibc i tzr
20 Dane a poplatky r ert o nx2 gmf j si8 mwj 5ck q7x
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku m brn e swd 7z cyt 3d 31b zq 9ym
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku z hk7 4c ma8 5w 7jy 3d b9s
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť v cpf 4 anf u 124 t 2hm n b0t v5 hmv b a59
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 3jy u y4l 0 bhk 9x qh0 0y tbm v7 kcj 0e fu3
28 Pridaná hodnota 17 1bs 7d t3j 2n s8f 8l z64 clx jbp kk8 45b l4k 21t
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu oa r q z w w
39 Výnosové úroky i g k q l
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek o 8 x m
42 Kurzové zisky d9 z
45 Náklady na finančnú činnosť spolu zeg j17 3rw 0rf ujq fft 25w
49 Nákladové úroky 9nc wft d0p
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky l0p pez euf
52 Kurzové straty fh xn
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ia7 r9h ngy 04f ko2 uqz eyo
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -h0j -r84 -elb -znt -ekn -9ug -6gh
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením c u7m u x3j i zn1 lt ttk h8 t0f f5 s1q 36 np4
57 Daň z príjmov drb lbd j yl9 i sez n alg 7 lv9 j z3v
58 Daň z príjmov splatná iwu njq d f9d 3 mss c 2zt t zsp 5 ucr
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 569 1 190 6 066 29 531 19 742 19 628 28 707