PRODIGI spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 384 012 524 189 632 204 937 855
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet wu1 btv 7or bdw 4ri 9at r3v lq6 r40 vri
3 Tržby z predaja tovaru mjx ryz 2zy xg3 9d3 pku 7pk jih i4g pss
5 Tržby z predaja služieb 20 203 31 759 29 270 33 036 35 705
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu x xpi q zw5
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 5o3 o 571 tl h81
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu l85 jln 5z2 28j 5zm r0f r54 84q c47 ga4
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 239 550 268 293 376 240 456 951 770 614
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 1h bu3 jr b4p 5w lor y q0s xk l4o
14 Služby 9g blh 2t 18y bm 0lu jl qig wm eu5
15 Osobné náklady of 4hd k1 n7f gn q9s rn bkh 6o fli
16 Mzdové náklady 52 89d 4w tcj yd rs4 p8 pyc mv q5m
18 Náklady na sociálne poistenie 10 190 12 293 12 193 12 558 22 566
19 Sociálne náklady 4 wgx n 80r n 18l 2 lac 6 yxu
20 Dane a poplatky v r2m fah 3 yxr 0e7 3z7
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku k cap j1 ei8 if 518
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku r k2m q1 t7i 8s 8ox
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 1 tsb 1 0yj g i2l 3 xyj v9 o6y
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti m 56p t zdx u7 33k y1 g8d 2e 8x7
28 Pridaná hodnota ev xl2 wa 2kl 6u gz3 7ch h2l 2zn lak
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 7 s k s v
39 Výnosové úroky p c 7 g
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek g g a
42 Kurzové zisky v
45 Náklady na finančnú činnosť spolu mar r5i juo wdh oom
49 Nákladové úroky f4s 5o2
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 2mj m84
52 Kurzové straty 6f
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 5zk je7 qc0 1ui 3pb
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -f4a -sin -yyl -91n -lc4
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením e qer q i1p 3e ack 76 yam 4a 489
57 Daň z príjmov 59e p 2ty k otz y bu2 o 3ll
58 Daň z príjmov splatná o6e p yhf e wu1 v ac8 r v85
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 189 6 066 29 531 19 742 19 628