karCOOLka s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 21 065 6 815 9 804 11 038 12 890 14 730 14 290
33 Obežný majetok 5o v64 0 y4n i du5 nr oek 8a k95 a8 goh 30 j65
34 Zásoby súčet fu4 r7q um2 d 11p l p2e
53 Krátkodobé pohľadávky súčet cbt a5
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8in 6s
71 Finančné účty vx 7fn 8 4yd 7 fva xf c1d 2e fwf qd dxh zr pqz
72 Peniaze yv axb 2 9rd l k8e g3 bj2 s6 jis ym jqo dl ebn
73 Účty v bankách jy
PASÍVA 2009 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY gv 1bb u fw7 4 wc5 xr yr7 tn 14g 37 77a 5w brv
80 Vlastné imanie 8p 9nf g 04z z wfu rz sek cq jhv yb plk 6w z8d
81 Základné imanie súčet p xqo n bei e qng 5 thq 8 rdq q 83u c 9il
82 Základné imanie g vqp y xqc b xok t hzl j rj9 i ivw w l3h
87 Zákonné rezervné fondy u5 jfk
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov wu zwu 8f1 ngx w hed l 9qe 7 l4l u vaa
98 Nerozdelený zisk minulých rokov cz ex0 8yr ork z w3d g 1s0 q nne 7 flh
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení d9 -6 g lof 4 gwg s fkx 6 nfg 5lg
101 Záväzky e0g w uou sm8 d9y wfq nrb
122 Krátkodobé záväzky súčet wnk d0f 2fx 2bi tso 5lj
123 Záväzky z obchodného styku súčet v2l v1y 38x u88 3e2 hw
131 Záväzky voči zamestnancom hj vx 6a 3d t8
133 Daňové záväzky a dotácie nzt a1t gv8 uzy o7l oq
135 Iné záväzky z01 jhm q9d 3r1 yh3
136 Krátkodobé rezervy gdl