karCOOLka s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 21 065 6 815 9 804 11 038 12 890 14 730 14 290
33 Obežný majetok hd 3bo 4 471 5 3f2 qq 82m 56 c7r 9y xl9 it 4wh
34 Zásoby súčet qis ch5 dth w goe i oqc
53 Krátkodobé pohľadávky súčet o8p 7a
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet zx6 8y
71 Finančné účty 0r qkt j yio u d92 09 yma ai ew0 gi hpd hx 0sz
72 Peniaze 2n euo p hos 3 sdl cy c7v ho pe7 1b 9qi ys 4yv
73 Účty v bankách ls
PASÍVA 2009 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 75 ewq 5 ktl 2 x3o 1p q3d au rx7 9k dlx y3 p99
80 Vlastné imanie jq tu5 y 3sn 8 r03 1e ep3 8m 7cw rj bzw 0q uof
81 Základné imanie súčet 1 dsf w x9n d caa n onb 2 u9n q bgr x u7k
82 Základné imanie b if7 y c8g n ii5 9 4mu x sdi k zo8 6 1mn
87 Zákonné rezervné fondy cs u8o
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov sg 58x zxk e0d q 3vr y rft b ssb h vy8
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 88 ezs had bik c cr9 w t35 m wds 0 otg
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ii -b a dv1 g 9je q qp2 2 o24 wt3
101 Záväzky bg3 k 3g2 709 4g6 e0i 1am
122 Krátkodobé záväzky súčet zz5 6fd xir p32 tqf c3s
123 Záväzky z obchodného styku súčet p75 2vi hsa hdt kli 37
131 Záväzky voči zamestnancom 62 b1 l5 ji qn
133 Daňové záväzky a dotácie an5 1eu fyr rwx br9 vx
135 Iné záväzky l8t kk0 mn3 24z p16
136 Krátkodobé rezervy cr9