karCOOLka s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 21 065 6 815 9 804 11 038 12 890 14 730 14 290
33 Obežný majetok p6 uf1 8 nfu a dlv dt 85u i2 2wo 11 u62 db kxc
34 Zásoby súčet awy 4pz edy 3 b7x a fxm
53 Krátkodobé pohľadávky súčet plc 71
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8uv dg
71 Finančné účty 9j 6uu e i6d 2 6f8 w3 jkj 1k 8yi b7 l8n oj cfn
72 Peniaze e7 1zb c cfq 9 ydw 6h ueh gd l9f lv ait k6 00x
73 Účty v bankách 7p
PASÍVA 2009 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ye 6qm 6 m9x u b1a 3l w1d lm 23i nc v4g fk 67y
80 Vlastné imanie rh 55b j 0kp r acc rh 5m1 zk 3ng 6g v3h k6 e36
81 Základné imanie súčet d 5x0 1 ih3 m 7iz z g8t y 0yc 8 opm 2 jrv
82 Základné imanie 9 086 1 0z3 n zh2 q mv0 i kcj 1 fgi x wei
87 Zákonné rezervné fondy 0x 6ny
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 9e ztp jul 7kx 2 f3e v xhg h x1h l 0wd
98 Nerozdelený zisk minulých rokov fh tg8 i5d rtw 4 1pb n 90t 4 ix5 2 a05
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5i -c n 0nm k yaw n w0v 9 xzc a5x
101 Záväzky q6b p gh9 j77 g2r 86x vrh
122 Krátkodobé záväzky súčet 7mh ay5 5ls 54l m2s gcl
123 Záväzky z obchodného styku súčet trn hr7 sdo 5rx qep lu
131 Záväzky voči zamestnancom fr o5 5o r6 y8
133 Daňové záväzky a dotácie ap2 afa uz7 40d x3g rb
135 Iné záväzky mea ti8 k7s j2g h5c
136 Krátkodobé rezervy c6r