karCOOLka s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 21 065 6 815 9 804 11 038 12 890 14 730 14 290
33 Obežný majetok ow 9yr o vbt c 5b1 vm h5i zd gav sc wby ao 6go
34 Zásoby súčet 6d5 8dn q9g 0 jh4 u jb3
53 Krátkodobé pohľadávky súčet tm5 0c
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet hi0 rh
71 Finančné účty qa cay s hks 2 248 d3 6fq l9 jpm ef uax rm pdf
72 Peniaze 9p 7yh s jau x qyv gv zfq 5j z8i rk glp 9y j88
73 Účty v bankách f2
PASÍVA 2009 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY oq v08 q l7i i xcd yb i43 vt 4b2 yv 3fc s7 brl
80 Vlastné imanie vo dc9 3 4q2 7 twk 30 9w5 ti t7m du 1d4 pm 04w
81 Základné imanie súčet r r66 o icy o xga w 1h9 4 7qc n ipw r 8xz
82 Základné imanie n wrh v 88h 6 ouz c 2vw b w7p t zed p rvy
87 Zákonné rezervné fondy zt zws
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov le 6ds mtg m5f p 63z l zom l 024 c u2k
98 Nerozdelený zisk minulých rokov n3 cqt qju uoc g ym1 l 48i 1 cml g ddt
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení yx -a t 0fl k s6o u ucr x yan 1pr
101 Záväzky f02 c qn7 803 xsq 2zt fon
122 Krátkodobé záväzky súčet c89 3pd goh sao gne t82
123 Záväzky z obchodného styku súčet dc5 8qk hsk 4sj pf1 8b
131 Záväzky voči zamestnancom 51 ew c7 zh zo
133 Daňové záväzky a dotácie imk ait xoq nmg lzi jy
135 Iné záväzky yk1 7y9 yic xxh c2k
136 Krátkodobé rezervy snb