karCOOLka s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ya w twg c3 zv6 2q e47 j tnx a xg9
3 Tržby z predaja tovaru 1 z3o 5w 52n e7 wvq t us4 r 0eo
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov c7
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti lf4 q
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu m 9 y yl3 2e vsi hj 4zz w plr m c9e
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 105 6 474 5 493 2 141 3 096
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok eld vye nwr ftt dt7
14 Služby u o m ar7 y zo2 x x06 g f2p x uhp
15 Osobné náklady p9q w fav f r35 y zv4 v vu7
20 Dane a poplatky h 3z
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 7y4 gzz s4a d4k ujy
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9v -q x ojd z ixm i 5an 0 gx0 wyl
28 Pridaná hodnota 1f -s w 97h 2 61w z re2 4 7wt l hzj
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 0
42 Kurzové zisky v
45 Náklady na finančnú činnosť spolu zp wuo uwl cc 1m
52 Kurzové straty nh
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 86 xf4 8y 1y ph
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -2u -5c -0le -mq -at
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1w -g 8 x6y l inr y tux x ymt 9bt
57 Daň z príjmov 5 cgf jg0 336 hkg 1o
58 Daň z príjmov splatná 3
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 -1 1 662 1 749 1 754 1 857 153