karCOOLka s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet tp n aku kq 0y5 30 r8r 4 2tn x 0ah
3 Tržby z predaja tovaru e 921 yy e5r ek 3e1 x y9e q ptz
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 73
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti pae 2
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 4 b l xdg t5 jva 6q tce 6 fa5 9 nl2
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 105 6 474 5 493 2 141 3 096
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok hs6 a71 7mf zp1 9ag
14 Služby j q 5 3in b cem t dov p ma8 t oox
15 Osobné náklady q75 u wfo b mlf p 006 y t08
20 Dane a poplatky n io
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 527 j0u vct nn1 qys
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 91 -e c f86 d 6ft m c04 f asl 8w5
28 Pridaná hodnota yr -e 0 9ra u tpa b ah4 x c0x i nhz
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu y
42 Kurzové zisky n
45 Náklady na finančnú činnosť spolu a2 rvy l6l ap 12
52 Kurzové straty up
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť x1 byz uu d3 92
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -dq -07 -ibr -cv -9r
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením bs -6 z dws x bq2 j tek z rwv 5dl
57 Daň z príjmov 3 xkb whc o39 xn4 m3
58 Daň z príjmov splatná b
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 -1 1 662 1 749 1 754 1 857 153