B + B MED, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
15734/V
Dátum vzniku
15.12.2004
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k tlačenému alebo napísanému obchodnému menu pripojí svoj podpis.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení - ambulancie v odboroch: chirurgia (od 11.1.2005)
 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení - ambulancie v odboroch: vnútorné lekárstvo a gastroenterológia (od 11.1.2005)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od 15.12.2004)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od 15.12.2004)
 • reklamná činnosť (od 15.12.2004)
 • prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb (od 15.12.2004)
 • organizovanie kongresov a konferencií, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (od 15.12.2004)
 • prenájom strojov, prístrojov a zariadení (od 15.12.2004)
 • podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb (od 15.12.2004)
 • spracovanie údajov (od 15.12.2004)
 • zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov (od 15.12.2004)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Uložené listiny
 • Spoločenská zmluva
 • Rozhodnutie o premene MHV
 • Dodatok č. 2 k Spoločenskej zmluve
 • Dodatok č. 1
 • Zápisnica zo zasadnutia VZ
 • Zápisnica z VZ
 • Úplné znenie - Spoločenská zmluva
 • Úplné znenie SZ
 • Podpisový vzor – MUDr. J. Brandeburová
 • Podpisový vzor – MUDr. Ing. O. Brandebur
 • Podpisový vzor prokuristu - MUDr. Miroslav Fedurco
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2006
 • Účtovná závierka 2007
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2005 + zápisnica z VZ
 • Plná moc pre JUDr. I. Jurčišína
 • Rozhodnutie Košického samosprávneho kraja č. 3414/2004-RU20
 • Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum aktualizácie
23.01.2023