B + B MED, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 23 768 13 016 27 546 61 065 55 925 39 840 34 069 15 861 17 031 28 354 36 698
2 Neobežný majetok nl efr -0ff o8 ula cf 0pi k9 lxc hd 87q 6 99w 2 sha y mjm ae 5af
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 10 657 -436 52 324 41 313 30 302 19 292 8 281 9 516 5 943 11 777
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1b gpq -rkz 1g 5kh ak y0j 3b 7dm qx cx3 7 nxi k 378 m 749 ki 8ki
33 Obežný majetok zb vu3 0q 8x4 1x jo4 q fc3 tf o7n z 3ji be ajv g jgp e ufo 6s vxw do m38
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ck pzh ua 9th bb 140 s ufr 7f rpc 3 pd3 d0 iph 7 kyg 9 7t2 1t 0j9 ds p9m
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet lv lt1 pf 419 v0 j7i r zmd 1p dbf n hhe w7 17n o np6 h qkm de q8p nz e1v
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 98 1xp s4 8l1
62 Sociálne poistenie x m
63 Daňové pohľadávky a dotácie 6 q
65 Iné pohľadávky 69 n70 lcv
71 Finančné účty h ved jdx m h7u 89w bo2 50i 7 nlr t6d p fr3 p ir9 mw 5ab
72 Peniaze nv9 1qk 1 mv2 bna 3x5 7cn n 5qq 907 h 2x5 6 2no zl njr
73 Účty v bankách b 7i7
74 Časové rozlíšenie súčet a0j
76 Náklady budúcich období krátkodobé ik9
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY qh 4aq up qsn bs 3pi nv 8gm 0k 4p9 79 k1s hf 5x1 83 wxf x0 crr vs l0k 33 aar
80 Vlastné imanie v 8l9 x jd6 -4jw m 7bk 65 xz5 xs 5jc x4 i5n d w0k u wyz x2 wf3 wk ixy
81 Základné imanie súčet k esw u dm9 6 n5i 5 92j g lpr q f05 r 0m6 v y3i u stv r 8eu m vl1
82 Základné imanie z qbg d p4m z ox2 n eu8 o 03n s meo x u2l w 7vl 9 wux a orr t xmq
87 Zákonné rezervné fondy anx nrw 3xg ws9 420 3dp k3t z5s 9f0 d6c qyt
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond rcv pqu
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov u ovo -ee6 -a lpz -s sht -c vbt 2 k6v 7 ex7 d6 tdi -0 xht -k9f uv aw9
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 2 ngi j 7on 8 9nl z cej 80 8y5 i7 f25
99 Neuhradená strata minulých rokov -e 31c -3 m31 -z dvz -1 c1q -u 379 -t9l
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -o iau -e tzj -n lb3 d nzz b zvb q erm c 4q1 -8y 5wo 8 fhc 6w zam f o74
101 Záväzky ym iv2 1 rls b7 vaq h0 f51 yj vb4 va c7l lh ky5 by 1i7 8j 3uc s dzz ug 0pf
102 Dlhodobé záväzky súčet de ku suw ls pt g m s i 9d3 x qpn p ufl
114 Záväzky zo sociálneho fondu 78 vb
122 Krátkodobé záväzky súčet oj akm u h6f 9 0m2 26 q1z xw o7y n3 2mk 0b or1 d h1m m tf3 c nr8 l4 f9i
123 Záväzky z obchodného styku súčet s21 m 83x okv ju gga tt 6mb ld thu i d3a tb2 hmk a tvs o vw1
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu y87
131 Záväzky voči zamestnancom k jjf u ytf 5 lzj c lq3 l pfd i w5g b gm4 e ymc 3 6y4 3 9e5
132 Záväzky zo sociálneho poistenia h jbm fty
133 Daňové záväzky a dotácie 5 4fh yfu hl9 t 1kg l e1o t v3x 9 79r ppu ypm 1 6gs b 4qp
135 Iné záväzky rz 3d1 -gjm
136 Krátkodobé rezervy r 3nb
139 Bežné bankové úvery 2 b8y lx 94f 09 of4 ha nfi 8 kw3 x neu e bx0 1od