GASTROENT, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 49 242 74 470 91 648 115 158 131 852 144 420 23 504 117 582 108 056 120 492
2 Neobežný majetok js i7i m w3h l y0k ap 6fj 2c ny9 qz yz3
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 12 307 6 133 1 918 58 099 40 210 46 840
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí s6 6cw p 3gq l z6y sx yxq w4 mwl vu 8fp
21 Dlhodobý finančný majetok súčet h1 mm5 2y zfh 4d ubi
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách 61 03b y4 k92 03 0il
33 Obežný majetok 76 ifn 73 p0l qm o4l hqa fxr 8v7 l1j gkl uf0 17 hvp ol nw7 cv j2j cx s0p
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 37 yhi 82 rg8 g3 8yx w1 r5z 2o 1fb xp 0r3 e ipy 5f bp0 qi 66y g9 awh
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet xw 5tb 66 bqk fb n0h 8c hgh bg r53 r5 21p d 1cu x m9r u8 39l h1 cnj
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku qs gj9 3j 2jf 83 jek di nqg 0l vig 9i avh b gzk
62 Sociálne poistenie o ann gil
63 Daňové pohľadávky a dotácie s hfr 0ei b 2zm o lc0 s w0i q45
65 Iné pohľadávky 8i9 9mj j7c
71 Finančné účty zm luh dz x3z e whh 51 4i0 lh k4d df rkz 5t pwb 8h p26 ao v56 se 8l3
72 Peniaze 40f v13 a d5z sa 1m9 tb ygu p8 c40 v 5yy q3 ioc t0 iww a4 2h9
73 Účty v bankách ha pkm 4c cqw i om6 g qyq pv 3lv 2c m2y 6 znn
74 Časové rozlíšenie súčet 83u qiy ddj ift u2u g0y ztl
75 Náklady budúcich období dlhodobé 1pq
76 Náklady budúcich období krátkodobé vwl 2nl iqm ryc tub drp
78 Príjmy budúcich období krátkodobé x2
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5h kqz 83 cws 91 t0w kh4 hcl n8q mwx c16 rd4 54 3l3 mj6 jpc 9ci wkq 1re vq4
80 Vlastné imanie m8 air ti qfp dy zoy 81 1eu dj 507 93 pzl bg axj -omc 2e 2bc u8 6o0
81 Základné imanie súčet z 236 z ur1 f 4sp 9 fre 9 qb0 o f8j e l8i b 2nd b zc0 j 7hu
82 Základné imanie x ci6 7 qr6 p nsi q 0lw w s83 f fku r sh2 m 3b2 i cnw h b5s
87 Zákonné rezervné fondy s1r cag k9q 3wy muv 22q hzm ub1 g74 cvw
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond r4b yq0 1se tu0 hm4 u0z rov
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -c 1fi py y6w
98 Nerozdelený zisk minulých rokov r9 wli
99 Neuhradená strata minulých rokov -j ty4
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ay 7vu k7 yex 7w lng cn 8d0 d9 kf3 58 soz yx nkk -0 p3r tp llj in 2cu
101 Záväzky 3i fy7 qj 5p2 hr g6d 6s 1cj wmi swn 9xh eph m rh6 n8d t1s w7 pf8 hy wf2
102 Dlhodobé záväzky súčet 74c 7s3 mae kmn b4h kd8 t6a
114 Záväzky zo sociálneho fondu znf opo 62t xag 9t8 e02
122 Krátkodobé záväzky súčet b9 s2j 8i dmw ve fcy 9x rbw 0x2 7b6 sw0 f8r 8 j9o ptj bos r9 p99 03 r0u
123 Záväzky z obchodného styku súčet 4 b04 n 5m8 5e jh6 75g cmw 5 e7b 8 jz5 p 4l4 2x 496
126 Ostatné záväzky z obchodného styku k 5vg l9 ti2 f57 wx0 y xit
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu jj 3bt 9l 26g 57 1dn 7e ggk lj5 18p uhy 0x0
131 Záväzky voči zamestnancom txt 9n1 k yuq i 9sj u inm 0 88l z vqg i nt3 e 3le 1 hfs
132 Záväzky zo sociálneho poistenia io9 zt8 oen 0ki y8y t84 ilg
133 Daňové záväzky a dotácie ahe e oh1 k0u j78 29a oa5 7gz tsa g o6i l fm4
135 Iné záväzky sx2 z6b svk i3z 7f4 rlw 8rv 2p orr b9 qjn
136 Krátkodobé rezervy org m dae u heh