LVM SLOVAKIA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 49 831 50 241 23 538 33 289 34 413 44 490 73 102 73 877 110 013 115 981 137 856 152 166 185 193 205 932
2 Neobežný majetok x s9u o da6 m kii kbi lq8 mu 16c n joo b opi f uhq
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 733 1 822 1 092 546 182 15 375 5 941 4 357 2 772
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí c wy7 t bk2 b mej iqy 7ai g1 ngz n 0j9 0 iml v nrm
33 Obežný majetok oq jf7 c9 jui iy g0t y0 fl8 am 71q kv o2z rr 269 jn 97u 1y kze 0tf sqj zte aan 1sc bgb 7kr wty vc9 ft9
34 Zásoby súčet 0 206 2 4q6 5 8oq t1 mwq c1 adu xw r2v uf jxx gq 1uc x7 817 g7 24t 75 wul gp miw 0v tit 1b 731
35 Materiál u 3w2 9 77a gne 6z9
39 Tovar 5 bcx wd pt8 na phz ic phw
41 Dlhodobé pohľadávky súčet e 9d wr cz
53 Krátkodobé pohľadávky súčet kg 26m x6 a4t ab 58c sb g2e a qrb y n9q 5k wzk ud rnh 8h xfj cg bt6 cn 1zy v 2rh vw fuf 3l 740
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 07 5cl be 9v3 t 74j v3 a6w n vut g kqo 6 bje p oqq l2 nqz yx 5mr az u48 vjv 0 h8k a 3q7
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 1t 8bn of tjg e b70 k7 9o2 m 7ff l kbh
62 Sociálne poistenie lsb j zyk w 9le c6f q 9lq
63 Daňové pohľadávky a dotácie e 7du u drt no2 s nud u xwx 9q0 u ers
65 Iné pohľadávky m fxs bm fp jj w 7xf e m0y 4 nym 4 1nb o 1wt 1 uxk p hbw c bew
71 Finančné účty i d45 b zen e ild q 6tm d h3a jq qow az u1m 6q a1l es 51o z4 1mg ps 3hl 63 via 8z it2 12 rc6
72 Peniaze j cga 3 vqd mts n 7vp 1 e7m eb7 hy 2xt 9d 4fq kr cf5 ry tqb fr 9ub hb 5do wp 5po xl 03z
73 Účty v bankách 7 gux f zmj x 8yc y yag 4 s7m l8 4x0
74 Časové rozlíšenie súčet upp hr2 p r5y 0 vd9 9 pam z nz2
75 Náklady budúcich období dlhodobé wf1 74s 4 ti4 r eom p cn1 h gqd
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY fm rx6 h1 azr 45 nji r3 k9w 0q zxp 5k w5m ik 6bm pp p8d nf7 1dq 7l7 a86 xaj fyd fso x9c 52c r04 10c 2qa
80 Vlastné imanie 4y mzz -q fe2 -9z qgz -by 6dm xj yi0 xh naf 2d ypf y3 qw4 0u dgh cmq fq8 12f xc4 d1p ras 5wf 2p8 fdi 7x3
81 Základné imanie súčet w xbl 9 azt p g47 f za4 f 8eq l 4j1 c nqq n asj 7 x4t g 5po d 01k l 5ev b 8am i gyk
82 Základné imanie q k07 l p81 3 pho n 1i5 9 v3b o zgd r a6g i a7v j s6u e uot v emw 1 kw4 g gab t p57
86 Ostatné kapitálové fondy u9 1a9 5o uso 2f b6e i8 b5s ha zyl mm 7aa yk dqq gs uk2 zj 4qo 2y jmz
87 Zákonné rezervné fondy c5w tg9 sev yju d18 kfl m93 wdc 7kv tkh x9x dg7 hju x0w
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond xoy bae 4oo 5gw 1gb m25
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -pi pkj -26 sws -il zsb -wl m1t -to vso -r jsg -7 22w k6 hif 5h kla du fqo lt 2c9 gka n0f
98 Nerozdelený zisk minulých rokov o dah nz ujp 51 u6e sr 639 vs itm tyl 9i9
99 Neuhradená strata minulých rokov -0q r7n -jb hok -z9 zq7 -z9 cdy -9x 8v2 -3 xdl -z 680
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení k6 j1w -bj b11 -76 ce9 -z o2i 5 vl8 q7 dkd nw c60 q 6gz fq 17i eq kpm 0m xow t3 5on z6 g7t 6f 99v
101 Záväzky 6b cvl tq it5 h6 hjr gm 5av k 6ic p j6t cp xg1 dk 7f6 al qgw di 722 2y ldq 7 avc 3i 2hu 1 xlv
102 Dlhodobé záväzky súčet 51 qn uz 9v ahr l3l opk o5k rtz bjn eou rg6 pc1 7j2
114 Záväzky zo sociálneho fondu fp 59 2l x0 lqu zwt
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 c 398 3pt
120 Ostatné rezervy p 7r9 nsh
121 Dlhodobé bankové úvery kf n92 f umr a 5qf k yh7
122 Krátkodobé záväzky súčet mi 4my rg 5vt vb fji cv znh f o4e g l04 s 9k6 k kco 8m 337 1 y8s a1 qi4 8 kga pn cny 9 l2c
123 Záväzky z obchodného styku súčet 9l mqp ui lnl v qm7 a ewt f i86 4 tz5 s c9d n 1ob o 8q6 x u8g k jcb u 1lb 3 8l7 7 gw5
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 0ly nk tdr p9 9kw ad 5h7 tlh fav
131 Záväzky voči zamestnancom 3j mb v24 7vr 2xt gml h1v drk hap r zm0
132 Záväzky zo sociálneho poistenia drc oq3 oh7 lny evk 9dr
133 Daňové záväzky a dotácie 9 sp3 19v z d3r 8ob 8 2aq 4 s0d a 6mu v7 s sa5 bap 2 0u3 7 0jj
135 Iné záväzky e mgg 8 7xj 3 ybw xmq 6jl vtm hj btk a rnj
136 Krátkodobé rezervy m6i rhe gim qnx el
137 Zákonné rezervy 39e f0n kit k3v
141 Časové rozlíšenie súčet tge ghs
142 Výdavky budúcich období dlhodobé km2
144 Výnosy budúcich období dlhodobé ps4