IKB Leasing SR, s.r.o. v likvidácii - Podrobnosti

Vložka číslo
34352/B
Dátum vzniku
01.01.2005
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov (od 31.1.2007 do 22.5.2020)
 • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) (od 11.11.2005 do 22.5.2020)
 • prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 11.11.2005 do 22.5.2020)
 • prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti (od 1.1.2005 do 22.5.2020)
 • nákup tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 1.1.2005 do 22.5.2020)
 • nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 1.1.2005 do 22.5.2020)
 • kúpa a predaj motorových vozidiel a ich príslušenstva (od 1.1.2005 do 22.5.2020)
 • prenájom motorových vozidiel a ich príslušenstva (od 1.1.2005 do 22.5.2020)
 • činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov (od 1.1.2005 do 22.5.2020)
 • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 1.1.2005 do 22.5.2020)
 • administratívne práce (od 1.1.2005 do 22.5.2020)
Uložené listiny
 • Konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie.asice
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Plná moc na zastupovanie.zep
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 01.01.2019.zep
 • IKBL SK - Súhlas s menovaním a podpisový vzor likvidátora.zep
 • IKBL SK - Súhlas s menovaním a podpisový vzor konateľa.zep
 • IKBL SK - Spoločenska zmluva.zep
 • IKBL SK - Zápisnica z MVZ, odovolanie dozornej rady, vymenovanie likvidátora.zep
 • IKBL SK - Zápisnica z MVZ, odovolanie konateľov, vymenovanie konateľa.zep
 • Zápisnica z Valného zhromaždenia.zep
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia.zep
 • Súhlas s menovaním a podpisový vzor p. Goedert.zep
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Zápisnica z mimoriadneho VZ zo dňa 5.3.2018.zep
 • Úplne znenie spoločenskej zmluvy.zep
 • Zapisnica VZ.zep
 • Uplne znenie spolocenskej zmluvy.zep
 • Zapisnica.zep
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Zapisnica_VZ.zep
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Zapisnica z mimoriadneho valneho zhromazdenia.zep
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Zapisnica z VZ, listina prit spolocnikov.zep
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Zapisnica VZ_prokuristi.zep
 • Zapisnica VZ clen dozornej rady.zep
 • Podpisovy vzor_Simkova.zep
 • Podpisovy vzor Cerman.zep
 • Podpisovy vzor Polakovic.zep
 • Podpisovy vzor_Ryznarova.zep
 • Zapisnica z valneho zhromazdenia.zep
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Uplne znenie spolocenskej zmuvy 20140331.zep
 • Správa audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou k 31.12.2012
 • Vyhlásenie konateľa o schválení účtovnej závierky za rok 2012.zep
 • rozhodnutie valneho zhromazdenia
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 6.12.2012
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Zápisnica o valnom zhormaždení z 8.11.2012
 • vyrocna sprava 2011
 • zapisnica z VZ
 • podpisovy vzor konatela
 • Podpisovy vzor
 • Zapisnica z valneho zhromazdenia
 • Spolocenska zmluva_SJ
 • návrh na ulozenie do ZL
 • vyrocna sprava 2010
 • vyhlasenie
 • Podpisový vzor - Marián Baláž
 • účtovná závierka za rok 2009, správa audítora, vyhlásenie
 • výročná správa za rok 2009
 • Výročná správa za rok 2008, správa audítora a účtovná závierka za rok 2008
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 01.01.2010
 • Zápisnica z valného zhromaždenia z 07.12.2009, listina prítomných
 • Zápisnica z valného zhromaždenia z 24.04.2009
 • Podpisový vzor - Libor Krejčík
 • uplne znenie spol zml k 01.01.2009
 • uplne znen spol zml k 15.02.2009
 • zapis z val zhr
 • Výročná správa za rok 2007
 • vyhlásenie 29.7.2008, správa nezávislého audítora 10.3.2008, účtovná závierka 2007
 • úplné znenie spoločenskej zmluvy 29.4.2008
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 29.04.2008
 • Zápisnica z valného zhromaždenia z 29.04.2008
 • podpisový vzor - Ralf Goedert
 • Podpisový vzor - Ralf Goedert
 • Úplne znenie spoločenskej mluvy zo dňa 17.12.2007
 • Úplne znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 17.12.2007
 • Účtovná závierka za rok 2006, správa audítora
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 1.5.2007
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 01.05.2007
 • Zápisnica z valného zhromaždenia z 18.04.2007
 • Zápisnica z valného zhromaždenia z 17.12.2007, listina prítomných
 • Zápisnica z valného zhromaždenia z 22.12.2006, listina prítomných
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 15.01.2007
 • Živnostenský list z 26.01.2007
 • Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2005
 • Prevzatie záväzku na nový vklad z 29.06.2006
 • Prevzatie záväzku na nový vklad z 29.06.2009
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 29.05.2006
 • Zápisnica z valného zhromaždenia z 29.05.2006
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 31.05.2006
 • úplné znenie spoločenskej zmluvy z 3.11.2005
 • dohoda všetkých spoločníkov z 21.9.2005
 • živnostenský list z 19.10.2005
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 7.2.05
 • Podpisový vzor - Dr. Rolf Michael Roth
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 03.01.2005
 • Plnomocenstvo z 02.01.2005
 • Živnostenský list zo dňa 17.12.2004
 • Prehlásenie správcu vkladov
 • Spoločenská zmluva zo dňa 17.11.2004
Dátum aktualizácie
20.11.2023
Domény