Country Club, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
35050/B
Dátum vzniku
24.02.2005
Konanie menom spoločnosti
Konatelia spoločnosti konajú a podpisujú v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne.
Základné imanie
42 394,00 €
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 24.2.2005 do 29.1.2014)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 24.2.2005 do 29.1.2014)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 24.2.2005 do 29.1.2014)
 • vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 24.2.2005 do 29.1.2014)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 24.2.2005 do 29.1.2014)
 • nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora (od 24.2.2005 do 29.1.2014)
 • rozmožovanie zvukových, obrazových a zvukovo-obrazových záznamov so súhlasom autora (od 24.2.2005 do 29.1.2014)
 • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 24.2.2005 do 29.1.2014)
 • organizovanie kurzov, školení a seminárov (od 24.2.2005 do 29.1.2014)
 • factoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti (od 24.2.2005 do 29.1.2014)
 • leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 24.2.2005 do 29.1.2014)
 • prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti (od 24.2.2005 do 29.1.2014)
 • prenájom motorových vozidiel (od 24.2.2005 do 29.1.2014)
 • prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 24.2.2005 do 29.1.2014)
 • obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností (od 24.2.2005 do 29.1.2014)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.01.2014. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 21/2014, Nz 1071/2014, NCRls 1081/2014 zo dňa 14.01.2014 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou Country Club, s. r. o., so sídlom Vansovej 2, 811 03 Bratislava, IČO: 35 922 869 a nástupníckou spoločnosťou LAVIA, s. r. o., so sídlom Vansovej 2, 811 03 Bratislava, IČO: 31 384 412, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti Country Club, s. r. o. Obchodná spoločnosť Country Club, s. r. o., so sídlom Vansovej 2, 811 03 Bratislava, IČO: 35 922 869, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 35050/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu.
Uložené listiny
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo 4.7.2005 + Prezenčná listina
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 15.7.2005 + Prezenčná listina
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 1.8.2005 + Prezenčná listina
 • Spoločenská zmluva z 1.8.2005 - úplné znenie
 • Účtovná závierka k 31.12.2005
 • účtovná závierka za rok 2006,
 • Účtovná závierka za rok 2007
 • Účtovná závierka za rok 2007, vyhlásenie
 • Účtovná závierka za rok 2008, vyhlásenie konateľa zo dňa 30.4.2009
 • Účtovná závierka za rok 2009, vyhlásenie konateľa z 9.11.2010
 • Úplné znenie Zakladateľskej listiny z 15.8.2011
 • účtovná závierka 2011, vyhláseniekonateľa
 • účtovná závierka za rok 2012, vyhlásenie
 • Schválená riadna účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
 • Schválená riadna účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
 • Schválená riadna účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
 • účtovná závierka za rok 2010, vyhlásenie
Dátum aktualizácie
22.07.2021