Country Club, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 SPOLU MAJETOK 90 653 106 738 105 094 94 378 95 352 94 776
2 Neobežný majetok ll wfy 8f xsr 4w s9h hv x62 tc vgh 0i s71
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 35 651 35 676 35 677 44 877 44 877 44 877
12 Pozemky p7 ax5 n6 rum 20 7iq zs 9jm ve s5q 0t pbg
13 Stavby x0 uzr
21 Dlhodobý finančný majetok súčet ty q8x l4 cm8 ac pm8 cq 4w6 au pt5
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách 5y x01
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok oy vq4 mr a3m 6o 575 y3 lrl yl gwl
31 Obstarávaný dlhodobý finančný majetok yr qtq
33 Obežný majetok em jp5 1y 4v4 5x s8h cp 8r0 3 zyd 6th
34 Zásoby súčet z3 hy9
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 6c w3h 2 dus im 7f
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ee xxg pw 7c
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ye ki0 8a ed
63 Daňové pohľadávky a dotácie c ovy
71 Finančné účty qa fqi ta 3yn hi zrr hl 9s9 2 wl0 gnp
72 Peniaze xp 9ub 95 m9o e8 x4y fqn xdx
73 Účty v bankách hm fjr 2 nhi 8 6ed v0c m zly r1j
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8z 5it fxs ef3 dtg 60b 6h h1f h5 nb5 rv fhh
80 Vlastné imanie ph kjm j5 ipd xl lhx p3 sn0 hj kwb wq igh
81 Základné imanie súčet tj syp hs wmc f5 3bt 9j ts3 ry sbs c5 flb
82 Základné imanie o5 gie 0j 4dl ch vhk ee qfa 4l g8v 48 nic
87 Zákonné rezervné fondy vsa
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond k5v
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -k e6x -7 hv7 -r htr -7 n2g -nx js0
99 Neuhradená strata minulých rokov -s qgp -3 6tl -7 raa -r jk7 -k8 kub
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení eq 7sr -wf3 -d 5cu -4 hqk 28l -637
101 Záväzky lr bqa ii kc8 ex sh5 na 2gg t3 lsv kj zzt
122 Krátkodobé záväzky súčet lu pow 5a ycd j7 6s0 r1 wtd 40 0xn jm ur4
123 Záväzky z obchodného styku súčet aj 9hs 84 qqu 8d 1l0 qz 577 if epc
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu t2 xu4 7d hze ab m7p na w9w 22 cs9
133 Daňové záväzky a dotácie fw 2ch
136 Krátkodobé rezervy m3e zsw l2s oh4 9zp vtm
137 Zákonné rezervy 4hb 3b0 o47 67n r4a jou