Country Club, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 SPOLU MAJETOK 90 653 106 738 105 094 94 378 95 352 94 776
2 Neobežný majetok 3h f59 rb j6m uv odp q0 xl0 yz lm0 fv ywd
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 35 651 35 676 35 677 44 877 44 877 44 877
12 Pozemky i7 ff4 jf 5dn h7 eql 4u 1lg s2 wxz pi rti
13 Stavby tv nc6
21 Dlhodobý finančný majetok súčet c6 4ye fy mwf ij ddp c3 lrf tc ndq
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách im vui
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok ur 4bx tp ydv kd khu bv 3r2 x3 4kn
31 Obstarávaný dlhodobý finančný majetok 6p tc0
33 Obežný majetok 9y lsl tw 7k7 8z e6l tu guo 8 xr2 9dt
34 Zásoby súčet j8 nim
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 6e sqh r i2r 90 dc
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet tt i7g f0 nw
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ti 6ch nn b2
63 Daňové pohľadávky a dotácie t ldw
71 Finančné účty 4p ery hb d80 ji yj7 ph 8lo 8 zmu r9z
72 Peniaze pd ld4 o3 bbl fs wiv xtu iwi
73 Účty v bankách 3b 2d4 q 05k q cec vg1 j ao1 csa
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY x1 1ey km1 85d 4l1 eh8 89 brv 35 27v b2 485
80 Vlastné imanie ul jr4 sg g3w 2h 0ro ed in1 uo ggp mw n49
81 Základné imanie súčet fo h34 i0 edj tx m0l 3x xvt 9m xu0 w7 djl
82 Základné imanie 8k x0e po hjq 0j wpr zh cle rt vcq dx jdw
87 Zákonné rezervné fondy 6ww
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 63k
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -7 pw6 -y jcs -h jo5 -f d11 -u3 x3k
99 Neuhradená strata minulých rokov -x m7j -6 c1b -t 53n -p yf1 -y0 ic9
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení or fzz -qhs -p ohc -d cjk nzz -01d
101 Záväzky kx kpj oa rq9 je tsc ez rlx fx qh7 8f e5m
122 Krátkodobé záväzky súčet o6 8ji 5b op2 fq r5v 0e ntv c2 clh 1c 2g1
123 Záväzky z obchodného styku súčet ys lr7 56 49f z0 8q4 da ip1 26 11n
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu yu shu u5 42w 28 rzr 2b 5fy r3 6pn
133 Daňové záväzky a dotácie v1 8ap
136 Krátkodobé rezervy 1u4 cbg v78 cqv y39 2jz
137 Zákonné rezervy 0ai pci 36k fn7 lnn 7tn