STAVINEX s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 179 002 183 809 195 312 229 766 215 093 222 576 230 052
2 Neobežný majetok ph i87 38 al9 u tvw e krc x l74 c twt ce enn
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 21 914 20 804 4 544 3 943 3 943 3 943 35 583
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí s ysc t 828 o qb6 q 996 r ge5 3 ckr bp vdh
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 15 250 15 250
33 Obežný majetok txt ngp 39o 5yz xhw 997 u8z yn3 tmu 6qb suv toj 1do wzz
34 Zásoby súčet 4ez zcc o8s ous 3mk j6p rwd tmh up5 5od ide wcv bu 4zd
39 Tovar 4hg s5w u7u phc 2va p8z wxl 19o 9bl j17 l88 7fg hv sx8
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 4e 2ej te 6mq w2 8gl 8vc fan ka ctw yea tim leu kvr
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ug 71s fn 5fh au zep e55 xwe 00 4k6 ql1 1qw xvv top
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 6w k3f yp 47h a4 sey a5z f60 l8 dby 4ek yh7 yai u84
63 Daňové pohľadávky a dotácie t bw7 2
65 Iné pohľadávky -ps5 -lol
71 Finančné účty e4 pqs n4 cfu w mwj rej 3 off 2tv b 6aq
72 Peniaze z nlw e4 w4u i i4t xqe d 55n m23 1 6su
73 Účty v bankách ie8 0u tum x v9h y9
74 Časové rozlíšenie súčet -fql -y9j tn8 i2t 4e 284 98h
76 Náklady budúcich období krátkodobé -g3g -vop gut s7f 5b y2l llb
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY uul 6l9 hf9 4ia 4sm bhy 50u 9be xbs hra 5kk ftk jeq 7zz
80 Vlastné imanie -ka vpg -2m qo5 -qg h7h -ty ksx -da 6zt -yuf 8d7 -wde qqq
81 Základné imanie súčet t shk u u1o v 16h t 0qf i 8oj 6 gcr m yz3
82 Základné imanie c mmm r 0wd b e5i v t78 1 crd 4 sv7 6 0d8
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -uq 26u -dt tll -o9 177 -34 tk8 -66 q6o -13 cue -yjt 2e3
98 Nerozdelený zisk minulých rokov z 29o 7 8yy b kat c p1m t c78 k efw u f1y
99 Neuhradená strata minulých rokov -js cea -g2 465 -wf tfk -b6 8xm -xy ugs -hc c3z -4af fn6
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -j6 ckd -w rc3 -8w 8vz -tj 37z -xj p2p -9l k5s -7q xj2
101 Záväzky ej6 j16 4px qvw fw0 fpl r8h gyn 78e kp6 s7y lfg ga2 hru
102 Dlhodobé záväzky súčet 5q xz ew zu zoo gx6 fmb
110 Ostatné dlhodobé záväzky yc
114 Záväzky zo sociálneho fondu cj v5 dh cbw xdr c46
122 Krátkodobé záväzky súčet olu bv3 o3q njn xbp 0ha sep 6i9 r3d 4jh qnn h8t lkk 1m5
123 Záväzky z obchodného styku súčet zv y4c 1y yrg cp 7cv tz 22v zu yi7 26 5rn wo rqc
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 5o v8s zr dcp en mn7 u3 voc 9t 9ne hj wrj
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ad1 e0r arp en8 8qs rts 2fl miq k9w bgm mbl kpw h4g b7l
131 Záväzky voči zamestnancom e3b wfx 6la nxf z92 gae
132 Záväzky zo sociálneho poistenia vqs i5s 3h6 l7s t5e xvf
133 Daňové záväzky a dotácie 6 a04 6 7is 0 5l7 k fom o 46m g ltt e kys
135 Iné záväzky 4kf xia rdj v7g
136 Krátkodobé rezervy 45 bf9 qad 6if 2zz yd3
137 Zákonné rezervy egy bv2 r3o wfr
138 Ostatné rezervy j5 n6l
139 Bežné bankové úvery 5kq