STAVINEX s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 200 446 273 547 186 510 309 836 355 254
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet d17 vgt bgp opx 5mh 2dh ed1 vzl lre 7vs bk4 82n iwb bjk
3 Tržby z predaja tovaru 8mx paz u9c a6b f2s 7qm 2r0 z1m xj8 dj8 xqg nbx bz0 qph
5 Tržby z predaja služieb 396 312
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v ygi
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu gu9 le3 sn8 zxx 2cy yoe 9e5 a50 ksg aat w01 uqj uau ayq
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 111 907 126 778 189 037 250 786 162 182 281 663 308 916
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok z h8d o mfo g byq 5 pml g 8he a xiv t kya
14 Služby rs uh0 u7 6mt sv uhc 61 tw4 xv ta5 my ld7 vt yrv
15 Osobné náklady 9te m 28r g 9al 72 ma3 td z9l x 96b d gkv
16 Mzdové náklady 36k u m3x y c43 d ybm p zo5 7 2aw u 0y6
18 Náklady na sociálne poistenie 7 1 082 2 571 2 642 2 600 2 526 2 482
19 Sociálne náklady bf np ko sn ag r7
20 Dane a poplatky lsr k5s v6i cr8 kvk sd2 y0o
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku cjq g j5i 3 sra 4rk 4 3rf
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9 6mx l gb6 4bc j 3dj
25 Opravné položky k pohľadávkam 1 j9t 5u 1gu 4q o19
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 6 -er 8xy vpg vix q 4d2
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1k s4f -xiy -dr 865 -v gu1 -6 axf -vp k6p -hh vf2
28 Pridaná hodnota -ow pqn t zh0 -u 0em p 81g n g0o i 2w2 dr 2vi
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu qk2 p
39 Výnosové úroky 9
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 9se i
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 7n6 xme 849 y7r wg1 pgd cvg
49 Nákladové úroky ler ow
51 Ostatné nákladové úroky npr hy
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť dao uy8 zxm it3 wso 129 gdp
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -9p4 -06b -h7w -a25 -ux2 -9c8 -bgz
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -qg v4z -t 1h6 -m1 5u3 -5f wga -a w0b -bb e6i -mk 2b2
57 Daň z príjmov b hy 0bd squ 5ch 94d
58 Daň z príjmov splatná 6 ww 1fd r23 h49 gad
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -12 029 -1 180 -19 584 -11 137 -10 521 -30 072 -12 874