EDUCENTA plus s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 5 210 5 773 5 731 7 012 7 649 7 858 7 294 9 449 9 053 8 901
33 Obežný majetok 5 hoj 3 w05 i 0z4 u u2v 1 mxs 5 5fj j fem l 6m2 l ymf y ctj
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 89l y w36 14o lhu a q2l gov d36
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4eo 0 kqz 81q 044 0 8kk ses 2bw
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 6jn
65 Iné pohľadávky 4 qir ow7
71 Finančné účty o 9p2 j wul e 988 l cp8 q a01 t ee9 7 zji x 1cr 9 aa7 2 0l0
72 Peniaze q uzs v phj h 4wr 3 mne 3 2bl 4 xjn z 2fp q hpk q g3u 4 h5m
73 Účty v bankách c rh9
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 bxg r 7py l 8xs f fwm g 41j 6 uh0 b r0h g a7k h 8jm f t3q
80 Vlastné imanie w xe6 1 mlv 5 2fd i 15f 6 m9l z mb0 l xvn d h0g c vvn 0 3yj
81 Základné imanie súčet e soq 9 2e2 d qvz 6 7h2 p mvp q bio h nm1 d 1a6 j 81q 8 ogx
82 Základné imanie d 4xq i va9 t c3f e 81a j apr f aic 0 p7i l abe i 54e 1 gu7
86 Ostatné kapitálové fondy 4ij 6h9
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -jxs -d nsm -k ysv -4 dy9 -w2n 7p9 w8d p4t a via d se9
98 Nerozdelený zisk minulých rokov zp4 cjy 5x7 n2n u icw v vhw
99 Neuhradená strata minulých rokov -r lly -4 lta -2 py0 -h 9e4 -ijn
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -i lia 6 ktq c yv8 z bki sep i7n -jq 8 djj 04m -yp
101 Záväzky w 6fs l utj 5ah oha 0q7 whx hyx 9d
122 Krátkodobé záväzky súčet 4 ghj j 26m i8c 5em 4sv tzl l8d ya
123 Záväzky z obchodného styku súčet i15 4c0 ei 66q tjm
131 Záväzky voči zamestnancom d r6c 75g
132 Záväzky zo sociálneho poistenia e42
133 Daňové záväzky a dotácie 333 em u9a 7cx 60c r9w jvm 7j
135 Iné záväzky x3i
136 Krátkodobé rezervy ufi
141 Časové rozlíšenie súčet 94p
145 Výnosy budúcich období krátkodobé qth