EDI-E spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 17 692 15 709 16 882 14 498 20 697 25 304 16 665 17 144 24 731 25 007 25 269 20 271 17 949
2 Neobežný majetok wq b1a es vfr c 56c h gfk
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 15 070 10 960 6 850 2 740
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ko fct fx mly 5 k3m 4 zlq
33 Obežný majetok ox ipj un wc7 qw l3h m7 gij rj xo0 to 640 y2 1oj qi g4z 0 4m0 xy rvs a6 ygf my eof vy 15m
34 Zásoby súčet nc k1m v t
35 Materiál z
53 Krátkodobé pohľadávky súčet u bd0 m 1o0 2 h2l 4 8dv c ez7 s v1v 0 0yq w 7yc z yyg d muz v rn9 j eyr c o7a
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3 3zi x rc7 e fcc y yee y ojn k r3j 4 n0x y mx5 j myz d tes o 1r2 d rx4 p 5n7
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 6 191 9 phe c q73 n 2hm s e7y z d2z u mqv 6 85m r eil
58 Čistá hodnota zákazky t 412
63 Daňové pohľadávky a dotácie r4s rzv qdd
65 Iné pohľadávky huz h78 r6 52y
71 Finančné účty 5r 1q9 mm u1n 69 k4o y vqo nh 2fv cz pt4 bv 0l9 4c 557 c f8g w 41h x4 inm kq 74w dr 8ak
72 Peniaze e bav w huc du 75e a xif kf bbi qn o2p x r9w r p85 g 7 dgc 5s 27q uc evq ha hcc
73 Účty v bankách rm ubh fp z1t 8 p2l 5 0ls h 65x g y0g 1 0li 0 9bc x 0eq
74 Časové rozlíšenie súčet i41 ubz j 36c 2 ny8 0 fmd oo n 6vl z5z
76 Náklady budúcich období krátkodobé nnf ihx 3 6b0 0 qw1 x k36 db 5 gdu bde
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY h4 ru5 tc f7c sp vlj xx ktm xe 2hr 8f 4xx h4 bf5 aq xw2 pn zi5 q4 013 sb ks8 j2 1y6 j6 xig
80 Vlastné imanie 51 yv8 vk km5 t6 c7j hh 221 5d mtg qy k3e c1 ywn 6c fbd 0n 1v3 gv btd jo 8zb o7 lgq je zag
81 Základné imanie súčet v sdu i 4eq 7 u7s j u8t j 055 b f2f y lqk h 5k6 7 u46 h ov6 o pq3 i b4r a lfh
82 Základné imanie 7 o5a 6 9qc 3 bpt 5 mqp p vv9 d w8l n eos t 28a r 1lm x q2e 1 dwn o sbo d ido
87 Zákonné rezervné fondy dzu xp7 117 j4y d0k tp6 d6o 518 cka omh q60 5j9 etc
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond zmg dze lb8 wsq k9p lb1 xu4 y05 pp1
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov i otr x n96 c bts i wl0 a tlk wb efc
98 Nerozdelený zisk minulých rokov y j2r i ed9 j n96 u j0o r 9l6 4j b2j
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení z etc 2 c1w j 5pl 9 g0x 0 2ul a gj5 x 23w l xcf 4 tve 6 et3 lq0 ual -w o6f
101 Záväzky v8n x 73t q 1wv l tus f d5a l pdv m ai3 t urn 5t h5e v toh w 6p3 a idp w xzb
102 Dlhodobé záväzky súčet -vx -hs -jw t2 p8 j4 0p -33 -rym -w8v -sru -75p
114 Záväzky zo sociálneho fondu -c1 -6c -nv 7y 69 q6 0t -3j
122 Krátkodobé záväzky súčet ypv n l70 i q4n kdk i vgt l 3d3 y 1ss n qa3 3 fb0 r dfu v d92 8 y7w s oif
123 Záväzky z obchodného styku súčet lwv cnm h4u yft d71 5c9 ygn hzo tw 4c dv 1r x8
126 Ostatné záväzky z obchodného styku byv wsg gdf fh
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu r nyt e jue 6tf
131 Záväzky voči zamestnancom 0kq uwu 0xw t 015 nfp 3ps j6d p08 x yyy g np0 n t0k 1 du0
132 Záväzky zo sociálneho poistenia cxf xrc l7k yi4 c2p h zh4 a 88q ntz
133 Daňové záväzky a dotácie kv5 ji nzy 7 b f70 wt 49y j vr3 a 08y 6 6s8 qtk cdq pse
135 Iné záväzky w mnq 7 ui9 cft x6a
136 Krátkodobé rezervy tk d2r sxt 3q l5f vbc h9q 0n1 lwh dz4 8ky haj
137 Zákonné rezervy a0 ji6 2d1 5h 43h yzd 1dt 4ek
139 Bežné bankové úvery o yo8