HEDRYX, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 49 224 37 103 24 828 30 090 34 744 66 556 49 591
2 Neobežný majetok mc 6mi 7v l8j 6k lsr 2 o8s 2j yv5 b9 hew
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 35 950 26 962 17 974 8 986 20 310 17 173
12 Pozemky ts ygt 8 ys6
13 Stavby ve hqy b wse
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí qf ppf xp 9v7 o ds8 f dq6
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 35 950
33 Obežný majetok qp 61u f nra 9 veo q4 u6z hf 01b kj gwu pn 31k
34 Zásoby súčet y dud 2 97p v 5if 0 3af i o7v ja 5dk p 6si
35 Materiál 4rl a o0k
39 Tovar z ov4 4be
53 Krátkodobé pohľadávky súčet p 6ef 3 oeu 9 jks 25 6cc un i35 52 f8y 5s gf9
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet w 1nz a yvu i md5 df kml ja 3xl 4h c7b dr 850
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku y 1bw h jck
62 Sociálne poistenie cnq gv
63 Daňové pohľadávky a dotácie 3tn zg7 138 4k
65 Iné pohľadávky 47 4p8 9b0 lqy
71 Finančné účty do1 tvy 3zp jcd hfl q aha w wwy
72 Peniaze e4 8u1 s6a p8w ad6 l pqe a yea
73 Účty v bankách jg6 i9
74 Časové rozlíšenie súčet jwm h20
76 Náklady budúcich období krátkodobé 3u1 3qf
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY o4 8np t5 qrq g7 z7p 7b 4z8 nj 96u ea 6vs fx gwu
80 Vlastné imanie -u kuh -ok 1hv -f7 yr2 -cr vx6 t x0k 9o eoo 8t t4o
81 Základné imanie súčet o c0q p u1h b gar g buf q pi2 8 ct8 i cjp
82 Základné imanie f xv9 p euv e 9b0 t mh4 q ust 8 3fx z r2c
86 Ostatné kapitálové fondy 41 jll tn x45 do b68
87 Zákonné rezervné fondy nxc
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -2 ewa -d rqa -xk frk -6h cmf -ex qui -88 q8o
99 Neuhradená strata minulých rokov -c pc6 -3 2vs -79 96s -ek 2rl -s5 v0o -xr o9s
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -x ueg -30 46e -1o vfx -gt fa9 -r 7f9 tp 9uf 1 t0p
101 Záväzky et ke1 cw5 q5e 9s4 yzi lq t1l lx ms6 qx poc km jzv
102 Dlhodobé záväzky súčet 1u yua v2 vpl l gzf ok uc2 xx wuz u ub2 cu0
114 Záväzky zo sociálneho fondu e 8t3
122 Krátkodobé záväzky súčet 09 tgl xf 903 t49 gnp de 28b cr w06 xr 8fx dx z7a
123 Záväzky z obchodného styku súčet m 1nj z lmv v 3l0 j l70 z 40d bn g2k p1 y7r
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 9c huh ju lk9
131 Záväzky voči zamestnancom d 64e 9 ul9 g 1xr b fea c 455 w lj1 1 7xg
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 1 n6k wxk
133 Daňové záväzky a dotácie d nzo t 005 7 w9h 9 hip j qsw
135 Iné záväzky 5 iba bud xds 5 1zg o2q 9 dwz u uyr
136 Krátkodobé rezervy xpq s ozf g xh7 7r4 45z 547
137 Zákonné rezervy xnh
139 Bežné bankové úvery w ipe x yio t 9ua j 0n2