HEDRYX, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 49 224 37 103 24 828 30 090 34 744 66 556 49 591
2 Neobežný majetok p6 4o1 w4 6la up 25m n 1ca oi 21m ri xlh
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 35 950 26 962 17 974 8 986 20 310 17 173
12 Pozemky yj 8v7 m 63e
13 Stavby ie hnm q irr
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí vd d1t bf 7fh k 3rr 4 yhh
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 35 950
33 Obežný majetok ss edl s qa4 v kn8 ki i7y v8 92u zc 16i lb bnz
34 Zásoby súčet f cyy t cpp 2 5mo 8 j4m n wz7 sa 11x 8 u6r
35 Materiál s2a 9 e42
39 Tovar i mqc wrm
53 Krátkodobé pohľadávky súčet b sz6 4 4uk 2 f49 yj o2p dr des a6 82m s5 nxq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet q d0m i 4qg b b6a 5j fgm g0 etw 9i g05 ui piw
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 0 m1q b 62y
62 Sociálne poistenie e3w yq
63 Daňové pohľadávky a dotácie g2y r5n hqm fa
65 Iné pohľadávky ht vwe wr2 ah6
71 Finančné účty vu9 uwr gmr npm ddn i t3l 3 y1i
72 Peniaze 6l 9xj 3df i6g lt7 r dv5 d 5er
73 Účty v bankách lkd q6
74 Časové rozlíšenie súčet wmk ybz
76 Náklady budúcich období krátkodobé oq7 pxi
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY sd 5qu oh 7ta fn yre p5 xo4 eb 72u 9n hjb pp bty
80 Vlastné imanie -7 kya -wm szl -t4 voi -66 u8s g x92 og ycq zf av2
81 Základné imanie súčet u 6d5 u oz9 6 gr9 c k51 u l0m o blo d u47
82 Základné imanie b f1c q s1c 7 i1f y 1xa r wu1 k 5qm c 3s2
86 Ostatné kapitálové fondy 9z 78m tj vkn nr gak
87 Zákonné rezervné fondy wvp
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -8 oai -g r1w -mi 07m -pv qwg -pg e1f -ew 24c
99 Neuhradená strata minulých rokov -c 3aa -0 lxk -1o hi2 -7j dta -s9 rgl -2p 5hx
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -x 84t -83 97z -6k zpy -rv b3g -q 1on f9 y0u 4 y0j
101 Záväzky u7 4t7 4c8 blw oy8 1ah gt 9ax c8 1ac qq k0f jg oga
102 Dlhodobé záväzky súčet 5y 1y7 4n 1yr 7 or9 b2 u15 93 4v1 j iax 55g
114 Záväzky zo sociálneho fondu x tn6
122 Krátkodobé záväzky súčet my bnm w6 54a 1g5 1w8 q1 ku4 vz 573 j8 e2t 6u 4g3
123 Záväzky z obchodného styku súčet q hrm 8 jue z 1q8 e do4 a if1 f7 wsz c7 46m
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu eu jmi h8 txz
131 Záväzky voči zamestnancom 6 2r9 v mln h u6g z kcj o ggu z ilz u 0q6
132 Záväzky zo sociálneho poistenia x 3ow 38n
133 Daňové záväzky a dotácie l 7gi 1 f8s 9 0bd e d4j 0 ttf
135 Iné záväzky 2 2hg aoi e9x 8 wsa evk 3 z9e s wah
136 Krátkodobé rezervy 0p7 i mnj w 9id hcg 8gl a70
137 Zákonné rezervy diw
139 Bežné bankové úvery f nav b at2 i dfo o u5y