HEDRYX, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ab bmn 5n wtt 7q w69 95 anb ohx xrz 5fx i9y 5hi b7u
3 Tržby z predaja tovaru qt xqx h 040 p 2lf 7 9ox qua 9 iuo 5 ns4
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov dq zq9 fx mk2 jk x1i tz t6u irc 0lh d4y 7gl tvt zmy
7 Aktivácia qvj
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti m vnc 2d 9kf a4
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 0y 3pb vto 960 7fv ghk je6 lus vaa sdc pi 23b 23r uwv
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 30 850 7 459 7 041 1 798 669 3 115 1 135
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 8j 81d w6 t5p 9o jjh r8 iox ij m90 td a14 ke or4
14 Služby g ske bi 40k sz 61a np ha9 0m ao1 qv ut5 7g f1g
15 Osobné náklady pk lgz lh uca lu 191 35 izy ba bag 15 3na ln xxh
16 Mzdové náklady bv t86 3m ly0
18 Náklady na sociálne poistenie 3 900 8 609
19 Sociálne náklady i92 lz9
20 Dane a poplatky m1 oww usy cfw ypy hom jy9
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku o 0q3 d y4i 4 8rn 9 dne sv l x44
25 Opravné položky k pohľadávkam -k 9fk
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť f0j 9 ult r1x 3 fjw 893 llh 7 sse
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -g 3p4 -yr 59t -o9 309 -4m azt -g 170 sg 422 a yss
28 Pridaná hodnota 4 axa -cs 6g1 ki zl3 wx cgj k2 gpk pn 2a4 gc sjt
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 42g s zod 1 qtm w 1hx 4 ojj y 2dl j lyt
49 Nákladové úroky m 4 8i6 b fhy y tr1 d 93p 6 3ff kp4
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 8ni ij4 tp3 xzz ecu tke pw9
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -p8i -o tit -t tqg -4 51c -u mom -7 qki -n nti
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -4 3eo -i6 bxf -8g z3m -79 032 -8 186 fv wjl m r6f
57 Daň z príjmov 805 y3g 1s8 85s
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 726 -64 694 -29 992 -25 160 -9 860 15 782 6 700