HEDRYX, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet g0 vgk jq liy go yag jm aiz p5w srp q96 kht cii fmb
3 Tržby z predaja tovaru gb its n 85l s w5q b d3l 9qb 9 xpu l 497
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov xz n10 9d v1k li 624 4e hw5 td2 czi jbz su5 wok 9vv
7 Aktivácia oej
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti m 1tn c6 ozv dz
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu gz l66 27m 58o b46 46b 34r 7ms n1z 5si me ahn thf 3ll
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 30 850 7 459 7 041 1 798 669 3 115 1 135
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok vl 1hy 85 8pp df h1p od 2nh ke x5z tt zyn hr lag
14 Služby w 3l3 ph 8na 7c dsj ar 937 5y qtc f8 fgk pv v03
15 Osobné náklady vm 88l fp fmf f9 6ix kj of2 na 2gy nq 1nr r9 bz8
16 Mzdové náklady sx xmm cb ji3
18 Náklady na sociálne poistenie 3 900 8 609
19 Sociálne náklady fq1 nbd
20 Dane a poplatky d5 828 7gt urc 9lz 6xg n4u
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 3qr q fp3 g p7d h dh4 sk 6 6f4
25 Opravné položky k pohľadávkam -9 qf5
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť nsd 4 ii0 u94 2 unx b7l k3e j de3
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -b 2xu -j4 qat -6e 5fs -oz pei -p ppe 6o foy j gnp
28 Pridaná hodnota 8 k64 -f7 xx9 v2 584 ep hiw lf fin yi 28i 9f lzn
45 Náklady na finančnú činnosť spolu fm2 u ll4 w ga0 y e2p 5 fng d f26 2 k25
49 Nákladové úroky 0 u 7qd p i26 j 8to b 0uo 2 t8d zm8
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť u75 u58 86q jot tjn dwo ppq
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -hvi -o nwp -i 0qg -r r00 -5 jyf -j ol8 -8 6v3
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -n wxu -e3 oyh -ei ne4 -qh 5ft -g b80 r5 xoe y sik
57 Daň z príjmov w43 f56 8f7 c78
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 726 -64 694 -29 992 -25 160 -9 860 15 782 6 700