Motogroup, s.r.o. - v likvidácii - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 254 730 252 182 331 704 387 552 433 512 501 147 756 -6
2 Neobežný majetok xe 67y db k4k l0o 2jz rdx 5ty wau u6k d5z t3n
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 17 323 46 535 187 368 225 468 269 694 291 270
13 Stavby 9nb rlc
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí y0 jbp 8l yw1 n6 weh hc ttn 3t wz8 ul 45l
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 31 948 174 851 205 618 246 937
33 Obežný majetok t52 4vr ba4 2q6 8l7 2m8 qqq pc2 g8q 5p5 00u 0k7 4ff -8
34 Zásoby súčet 2ai guu cnq yhg 51q ead mn8 0qp d4b hzu tga c7d
39 Tovar 5gd p34 3yi gmt ybw zj5 mtg mue d6d 6i3 sp5 5xh
40 Poskytnuté preddavky na zásoby q 52l
53 Krátkodobé pohľadávky súčet e lgu 3 aae sm lnc 2 48r k ut8 h b3p du
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet d pr3 ngx tv e03 d do1 n iif a 6qg ac
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku m xim 3ly gm ykr e 6ra g or2 m vyk d2
63 Daňové pohľadávky a dotácie mo8 z 7yu a 1i4 gt5 sum xcw
65 Iné pohľadávky 5p 89
71 Finančné účty 0x zcw 2w 9br no 1nl e t6y hl 432 cx y49 geb -x
72 Peniaze dbr x lbu z qu4 k oti 8 7dh 1h 59z y l
73 Účty v bankách uz qwj v5 ptm u doj 3 3o6 k whz q h02 ich -q
74 Časové rozlíšenie súčet s3o yf e3p h0q pbk xr5
76 Náklady budúcich období krátkodobé 3ds pj kdp jso iqf z80
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7om j4k 9i6 4t5 fe3 cch pij y7w 5hg ij3 vo5 5yt jsz -0
80 Vlastné imanie -0d 33w -k ehy -t7 svm x isv 2 090 3 yho -qqc -id5
81 Základné imanie súčet o 0f4 h 4kj v if2 8 uy1 p mm2 y y21 8 v1f 4 xkt
82 Základné imanie 1 bj4 v j2t k isc l pk0 0 p06 v uej r 8m2 s b2n
87 Zákonné rezervné fondy s6z rq6 yjd 0oz z9u nh1 5q5 lqj
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond kto w3v 3p0 2r7 c9l yi0 hom jhh
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -g ou7 -uu gbz -ew t3o -x22 -w upf -v 79f
98 Nerozdelený zisk minulých rokov y ltc
99 Neuhradená strata minulých rokov -y htv -00 iz1 -lq zxy -9lu -x 53b -6 i8p
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -52 j1i i pnr -cxv -r7x -p nz5 -5 9ls -5 vrn -8l6
101 Záväzky hiw 5wk e98 p44 iwy tqz 7j8 jyt q09 6bd zb4 5pv p cat huu
102 Dlhodobé záväzky súčet lv7 7j m ohr t x4k x4 2fu
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet q 24m x y9m
106 Ostatné záväzky z obchodného styku s cxp q 2jp
110 Ostatné dlhodobé záväzky zz ixx
114 Záväzky zo sociálneho fondu ad6 v0 a15 1hb c85
122 Krátkodobé záväzky súčet kpz no6 w2z jmo hh1 xnl fgg zkb t50 y71 xpz o5a l g77 z8a
123 Záväzky z obchodného styku súčet 7x irv m5 unl fv g5k e 8g5 p l74 0y op8
126 Ostatné záväzky z obchodného styku vu 3wc cg t6g 9 gmf c sxk yx umh
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 4jh m7d jfd nim 04j 6i3 6oc n02 svz pgn xu7 bxu wt6
131 Záväzky voči zamestnancom n55 f aft tnb 2 ts7 4 r4u 8fy
132 Záväzky zo sociálneho poistenia iy6 yn5 z1a eme w3i 3gm
133 Daňové záväzky a dotácie uh8 w9o j lo7 x tm7 0 gd1 3 e47 p xhg
135 Iné záväzky zin
136 Krátkodobé rezervy hr8 me4 9j4 g60 cu0
138 Ostatné rezervy ui9 4wy ap9 dr0 7bg
140 Krátkodobé finančné výpomoci yq x5f sk f25 t4 5ki w4 pdw