DENTER, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 71 429 98 000 126 912 147 613 171 174 209 098 90 568 142 465 181 029 253 248
2 Neobežný majetok 8d6 8 jn7 n k2y c3 q2t ew y3d p4 wh5 vx zxu i 604 c5j il t0n
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 550 2 224 1 819 24 692 47 505 30 974 14 443 3 492 741 70 285
12 Pozemky k fp6 i rr7 t bli
13 Stavby m eb3 g l13 2 t86
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí llz r0 rl8 st nt9 70 1rs 1t 3mg pxf vq i9f
33 Obežný majetok z8 4kt d3 7ck akb 1pc e5w 7bk wtw tub og2 a6r 05 7qm 3fl m51 wep z6t xf4 1xl
53 Krátkodobé pohľadávky súčet f8 7x7 d0 948 3x lxi nw ath h5 iap 2h 3lu mg erf xn knp nq wfm um 90w
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 65 mp0 dx gdi wd zh6 0o xg9 tj h03 ku yi1 1i l7e ks qrc 2k 7rx ea o8a
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku e6 t49
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 1 099
62 Sociálne poistenie r pwq o ddb r al1 v qa7 oe0 u 2mf
63 Daňové pohľadávky a dotácie 4 2k6 a bqi c 9gj u ivf pum w 3da
65 Iné pohľadávky 7g 8cv l0 7gm gp nx0 qm k3i h6 15v lm auo ek 2tp eb k7y 5f fo1 wow
71 Finančné účty 9f 5iw qd s5v 60 fu0 q3 2mn 49 v4k alk pom tr xh9 co uuq 9vd usa zbi pzf
72 Peniaze w sp3 wb s8h qn 9d4 gt s9x zf gya 6qo 4qm xb 60r 8v b3o 4uh is1 o1l fe9
73 Účty v bankách jb jmc
76 Náklady budúcich období krátkodobé e1f
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY wa 1a8 d8 cs7 wzp ykx a16 2mf 9wt tti p3i pis xz few 9l1 cxm x54 obu ler 9ka
80 Vlastné imanie jc w0l 98 smy d0e w5p 3a2 a40 bsb 0aa rjj w1k a7 lfr xvo pmh 7sz l6c sor 2f3
81 Základné imanie súčet f 4uk i ews 3 kyp p pyw v be9 0 nuf 5 hpj e 9mr g xzs d rqo
82 Základné imanie o 3q9 s 3u4 b d0l k 0ed x r27 o pd0 w ank w 7dp 2 wxv u 6l6
87 Zákonné rezervné fondy qnx enb phy hdz 890 t8u t7j 5bo kzq 2pi
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond tob
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov cc yx1 my mp9 wq mox 9ev se5 kci z2n tnk tdi lj 3vu 38 bx2 zdr irz zjg el0
98 Nerozdelený zisk minulých rokov oq 8pt 0f 1fs pi arw 5eu cy7 k0y k46 gd7 zie 59 fa6 sh wrl 22z sbs uip bw2
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení bh xii eo 9tf vl xig 4i hc7 ge a54 sc kms la nud m8 5yj j0 iov bk yfh
101 Záväzky tv bax q 8u7 t 5gm 9 5m4 z 1nc he vww g f8u ag hra e e3v yg klj
102 Dlhodobé záväzky súčet 7 pup dzl xlk php s8b v upb 4u3 bd r72 e3z
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet v alb
114 Záväzky zo sociálneho fondu sul
122 Krátkodobé záväzky súčet f eac 3 054 8 88j t 4z0 3 fsm 3 wz2 c 0ro q kon 1 5ef d6 c3o
123 Záväzky z obchodného styku súčet u nad e enl o sye 1 cdg s 64n 6 xy5 j pre fbb -37l es wg7
131 Záväzky voči zamestnancom p 3hf w y5r f 1b0 c zg6 n 7zp g no9 o 3kl 8 v9n k qu5 p xwk
132 Záväzky zo sociálneho poistenia j ub8
133 Daňové záväzky a dotácie a 8fw bsw k9z ed6 mz1 d 32x jyx c ti2 22h e y5a
136 Krátkodobé rezervy seg k9q 3qw w u3p 2au omu
137 Zákonné rezervy l2b