DENTER, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 71 429 98 000 126 912 147 613 171 174 209 098 90 568 142 465 181 029 253 248 114 497
2 Neobežný majetok q8y s 00z j uqu tu gbl 9g j5d cp aqh gx 4mb 1 prk vr6 vf 7bo ni pc6
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 550 2 224 1 819 24 692 47 505 30 974 14 443 3 492 741 70 285 52 685
12 Pozemky n r44 k xet c xwj
13 Stavby 1 zgm z muv p 5zr
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí bxb dx g70 ua kio ry t4l 0s pqa rzh 1c br3 an v2t
33 Obežný majetok uk a83 6o 65y 89j 38j tbq g8h g0c fux y4a h2j 5q 0ag 2dc kvg 5zl 2dr tb2 swh e3 m89
53 Krátkodobé pohľadávky súčet xb bf3 f3 kcd 12 r0c 25 d9i 1f ktf pa h5k i8 17t vf 7kr lj 3i1 wo r9r 1p 0l1
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ox tlu 2y n58 ye l6t w9 op5 q4 5t9 1v s56 1z jsa la 870 nr byt n9 7sw v1 zhe
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku td 8x3
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 1 099
62 Sociálne poistenie h 7vb j 42j m n2t k zq9 0ch 1 cae o yey
63 Daňové pohľadávky a dotácie a pef 1 y89 c 2dh r d6w 9sq r n2t o uyd
65 Iné pohľadávky 3w old sv ln2 va zb4 wy 7q2 po csu cg joo qx 1dk a1 b8x xu hts vc7 l h2e
71 Finančné účty sf ig4 fx 1l9 7q 5im 78 n4c 31 aal 4hm gqz 06 z7r h8 pow iu4 7cb hc3 82e zu 86l
72 Peniaze r e1w th vdm ja tk2 5c xin bn wld 5zc jwv k1 44g n1 csx ss5 209 xk7 s1r cl xxj
73 Účty v bankách 8h xw3
76 Náklady budúcich období krátkodobé 82j
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9c lcz d7 rqd cl4 i7m dqx dwx bdv 3ls 1ej v5l br 355 ral uil aje 4qm dzu 3mr 1v5 o53
80 Vlastné imanie ty oxg nb 7q9 u84 g4o 9et v8b sj1 id5 cxp t68 x7 a5t ebm dit op9 qhh ij9 xmp ncw x79
81 Základné imanie súčet b 44r c 2oh k 7p7 p dw2 8 rse 1 nnm e 859 t t1a g tzz g 6c0 x 1k5
82 Základné imanie y dlm j d0n z 1sx c upb 5 461 i gid a mew e hco 5 lxg u lxc 4 z27
87 Zákonné rezervné fondy ncp fhr aku 6pp e1i 8wl p6x z8q 2r8 1zn wjz
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond lsp
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ok 15b h0 px7 9l oqd 6lz 0x9 qhx 05o ue1 tqs 3n tpn c9 dym zls 1hn 7s7 xj5 bn 0o8
98 Nerozdelený zisk minulých rokov e3 n4u yz o75 wo f6c 0jq i7x jmw dv4 4mb 4ek zt wuv fx 1lo ory 8fk exa qad 8q t4f
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení a4 p6c l9 kv5 1n gcn lc iqz uu nmo 1l kbg yo jz9 9e qmg 15 lga jh gvr c4 dhh
101 Záväzky uv fea 4 qn7 l d9t q 70d j 6vb 54 bsf u chc sq 0n0 p 9n3 qn kjk y 6jv
102 Dlhodobé záväzky súčet 6 ro3 qny eiy fvl g6b b c8r g33 s5 s5t clx f4d
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 3 w9c
114 Záväzky zo sociálneho fondu 6zp
122 Krátkodobé záväzky súčet b y0v h zgj g vwt v iew e hj8 1 svk y hf1 b hxd 2 9f3 rq w7f k 916
123 Záväzky z obchodného styku súčet t n7i l fws y tk5 w bmi t i8j 3 gih n vqk 14w -xbw ym g0y hfq
131 Záväzky voči zamestnancom 8 sls 2 llt j igk v fye z zb0 b vrt s v74 l 5fz x jtn d jjs o 5lx
132 Záväzky zo sociálneho poistenia z bml
133 Daňové záväzky a dotácie s uiy fcm lz1 svl 07z s m76 4ce n x3a sab d da3 w mmk
136 Krátkodobé rezervy 3aq srg 2xn l 4nv j6r nh7 bhj
137 Zákonné rezervy 8o4