SWHW s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
136658/B
Dátum vzniku
12.04.2005
Konanie menom spoločnosti
Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.
Základné imanie
5 000,00 €
Predmety činnosti
 • návrh, optimalizácia a realizácia informačných technológií (od 18.4.2019)
 • návrh a realizácia počítačových technológií (od 18.4.2019)
 • inštalácia a údržba software (od 18.4.2019)
 • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi (od 18.4.2019)
 • automatizované spracovanie a zálohovanie dát (od 18.4.2019)
 • správa počítačových a dátových sietí (od 18.4.2019)
 • spracovanie grafických návrhov podľa predlohy pomocou výpočtovej techniky (od 18.4.2019)
 • zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia (od 18.4.2019)
 • registrácia internetových domén, ich správa a prevádzkovanie (od 18.4.2019)
 • montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky (od 18.4.2019)
 • montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky (od 18.4.2019)
 • nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora (od 18.4.2019)
 • výroba nahraných nosičov záznamu zvuku a záznamu obrazu, okrem činností v zmysle autorského zákona (od 18.4.2019)
 • predaj a požičiavanie nahraných nosičov zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov (od 18.4.2019)
 • prenájom strojov a zariadení, vrátane výpočtovej techniky (od 18.4.2019)
 • prenájom priemyselného a spotrebného tovaru, motorových vozidiel (od 18.4.2019)
 • činnosť organizačných, ekonomických, marketingových a účtovných poradcov (od 18.4.2019)
 • organizačné zabezpečenie odborných konzultácií, seminárov, kurzov a školení (od 18.4.2019)
 • školiaca, poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 18.4.2019)
 • reklamná, propagačná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 18.4.2019)
 • vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 18.4.2019)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 18.4.2019)
 • administratívne práce (od 18.4.2019)
 • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 18.4.2019)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti (od 18.4.2019)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod) (od 18.4.2019)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod) (od 18.4.2019)
 • výroba elektrických strojov a prístrojov a elektronických zariadení pracujúcich pri malom napätí a výroba elektrického vybavenia (od 18.4.2019)
 • výroba elektronických súčiastok, zariadení (od 18.4.2019)
 • výroba batérií, káblov a vodičov, svetelných zariadení (od 18.4.2019)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Ing. Martin Lešo
  Suché Miesto 1867/136
  90025 Chorvátsky Grob
  Slovensko
  Vznik funkcie: 18.04.2019
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 02.03.2005 v súlade s ust. Obchodného zákonníka, vo forme Notárskej zápisnice N 63/2005, Nz 9216/2005, NCRls 9114/2005 spísanej JUDr. Tatjanou Šúrkovou, notárkou.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.07.2008.
 • Notárska zápisnica N 602/2009, Nz 22683/2009 zo dňa 3.7.2009, opravná doložka zo dňa 3.9.2009.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 26.05.2014.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.09.2014.
Uložené listiny
 • Notárska zápisnica N 63/05, Nz 9216/05, NCRls 9114/05 zo dňa 02.03.2005
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.9.2014
 • Zápisnica z valného zhromaždenia z 26.5.2014
 • Podpisové vzory členov predstavenstva - p. Eduard Tirpák, Mgr. Zuzana Tirpáková, Ing. Martin Lešo, p. Peter Holba zo dňa 02.03.2005
 • Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva - Boris Lešo
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka k 31.12.2005, Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.4.06
 • Účtovná závierka za rok 2007, Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.12.2007,
 • Účtovná závierka za rok 2005, Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.10.2006, Výročná správa za rok 2005
 • Výročná správa za rok 2006, Správa nezávislého audítora k 31.12.2006
 • účtovná závierka 2007
 • Účtovná závierka za rok 2007,Správa nezávislého audítora 30.9.2008
 • Výročná správa za rok 2007
 • Výročná správa za rok 2008, Správa o overení súladu
 • Účtovná závierka za rok 2008, Správa nezávislého audítora zo dňa 21.5.2009
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Výročná správa za rok 2009, správa audítora
 • Účtovná závierka za rok 2010, Správa nezávislého audítora a Výročná správa za rok 2010
 • Účtovná závierka k 31.12.2011. Výročná správa za rok 2011. Správa audítora.
 • Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora
 • Výročná správa za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Živnostenský list č. Žo - 2005/13045/2/Z32 zo dňa 18.03.2005
 • Prehlásenie správcu vkladu zo dňa 02.03.2005
Dátum aktualizácie
18.11.2022
Domény