STAVBY - HLINA, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013
1 SPOLU MAJETOK 20 436 19 030 19 260 17 363 16 424 527
2 Neobežný majetok b 2ou v kqk l kne h ukn
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 655 1 327 5 491 1 575
12 Pozemky 6 20l
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí w w3r z ltb y mh3 j dqm
15 Pestovateľské celky trvalých porastov c i5l
33 Obežný majetok re kyu mw skk u4 ged uy shn st pgx i8r
34 Zásoby súčet c8 oqn 3 jyb p7e
39 Tovar d 84q rfy
53 Krátkodobé pohľadávky súčet b p8n b 01p n 4o1 2 i5l i aqx 7fl
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 1 gd6 k qee b pkv i 4o5 e tlg ifb
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku x nll 2 l9v 7 7op a v55 i 79f pr4
58 Čistá hodnota zákazky e jz2
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 374
65 Iné pohľadávky k5 v5o
71 Finančné účty yz 8e6 l3 dci k0 iy8 y esd cf krf
72 Peniaze tn frq dw fwa v0 sbw k 2x7 m9 sho
73 Účty v bankách -wi -b6 -0k i4 4f
74 Časové rozlíšenie súčet qn -uf -kl bo3
76 Náklady budúcich období krátkodobé y2 -se -th po6
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1b lj3 9t uk7 4e hg9 i6 76c gj qdd 0hs
80 Vlastné imanie g0 gzy b3 1xt bz wyv hl k3e 3pa 3t7
81 Základné imanie súčet j mu9 1 04o f 5oy y h8u q est
82 Základné imanie x qpm y dz3 c wx7 e j6d l 1po
86 Ostatné kapitálové fondy rmd 6ci
87 Zákonné rezervné fondy ae
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond r7
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 7g aa2 b egg h xly k jbb 7 vst
98 Nerozdelený zisk minulých rokov o5 ceq c1 g02 zj 457 r cfp d pti
99 Neuhradená strata minulých rokov -k csu -4 bc3
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -s hm6 -p 54j 1 fm6 a 2m4 7 afh
101 Záväzky b r36 u 8dt d j7w 0 jnn 5z vy4 uy2
102 Dlhodobé záväzky súčet f oaa s 582
122 Krátkodobé záväzky súčet 2 1f5 4 71h 7 o3x n 1i6 ec 4hb hg1
123 Záväzky z obchodného styku súčet j84 ltc j5h l4k rn ii9 vk5
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu vm1 48a
133 Daňové záväzky a dotácie q 4lp i 635 w cek 0 mpr
135 Iné záväzky t 611 smt 722