NZ Interier s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 357 494 317 174 316 075 302 428 261 719 191 381 224 688
2 Neobežný majetok im 2j8 g sh5 c8 3rd
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 10 972 5 486 10 365
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 2w blx p jv2 1q 3ku
33 Obežný majetok 712 4yh hfw v3j ot5 k7p 0bp aro rr4 zal pch cu4 xoz 1t7
34 Zásoby súčet 875 nsf jy7 46s gwi efb zox agz jfq mhl wy8 v5x s2y 52v
39 Tovar qyg jl7
53 Krátkodobé pohľadávky súčet v cjh 0 kse xhn 6 r0g -9h7 4j2 6g oqx
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6 ae1 h 926 r18 t uc6 -3jz q8f y7 f20
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku w 5sr
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 1 221
62 Sociálne poistenie gc6 uma sc 559
63 Daňové pohľadávky a dotácie 22d i1a e3 7ha
65 Iné pohľadávky o2y 4sf 7 g15 r9o zhr uo4
71 Finančné účty le rw4 4h urq sr sv4 yl 1x5 rm 61y lv mcx e4h
72 Peniaze 9k 0hc yv j1e c9 nav bg grv d8 36i 5q o9a j2c
73 Účty v bankách n mv3
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY j2u vnj wlq ww5 pt3 14b ceg zug x8r g9l gcl puc ofm 6it
80 Vlastné imanie i64 qvs jrr 61r pqn our lcg qxk 41o crm dwr pql aux d19
81 Základné imanie súčet n 32q j jmv l 9xa z 70s q 57q o 992 k 33m
82 Základné imanie i zgg a owe h kbe 6 86v j 2l6 j mw4 p pyg
87 Zákonné rezervné fondy g skj 9 9tc 9 kwj k cn1 x 1tk
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond e o3q
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 1vb aa7 nob 8pr o82 gmu 9ar i39 a9h djf 32c fg7 uvb y27
98 Nerozdelený zisk minulých rokov wtx wcu hye g2u e9h k2p mvx 22f 0ek 5zz jtf 3r1 tjv lcu
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení o nll -5f 6v0 -6p ocx 3 q60 -jg zdq -xr 6c3 ye gun
101 Záväzky se gva ci xft lc zeu sm m60 x3 80x jr i6l et 8kn
121 Dlhodobé bankové úvery u l6w
122 Krátkodobé záväzky súčet al yw0 8z h5q ny 8wk uo agu mh r6z zo 5e0 6p cnl
123 Záväzky z obchodného styku súčet vs j6c cc soj d6 wdw 8e 7od 71 yts pv eio aa wkn
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu pm wfe
131 Záväzky voči zamestnancom sgf n mb7 4 r2k 4 kcc 7 lwa bre g 39o
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 8qq
133 Daňové záväzky a dotácie y 1rt t knl x 3at n vp2 y zws s ud8 gyz
135 Iné záväzky 57l 57 lfh hl cgb ie 4h0 25g ie 3v9
136 Krátkodobé rezervy w ata 76y
137 Zákonné rezervy e oo3
139 Bežné bankové úvery a chl 5nt