NZ Interier s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 357 494 317 174 316 075 302 428 261 719 191 381 224 688
2 Neobežný majetok 0j bvx 2 ln6 on 7yx
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 10 972 5 486 10 365
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí jg yi8 0 oi8 wo 5ve
33 Obežný majetok a6x vqo y8g sx3 evd 99i 7iz dy2 k0j nau k6z 6xz 5l6 2n1
34 Zásoby súčet dw9 9w5 uuj o4i yx0 zad j6d jii 10l ez6 q5v kc2 zb3 5kw
39 Tovar ano ayc
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 6 jod 7 6so ery 6 0w2 -6rq jzg vj mfk
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 1 ooh s a9d s1w e k9v -v4r r1j az yll
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku n 41w
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 1 221
62 Sociálne poistenie m16 1ah hu rl3
63 Daňové pohľadávky a dotácie ihq iz5 3l ih8
65 Iné pohľadávky 3er 30t e hmk eyj yul 6qa
71 Finančné účty l4 13i vy yum ok a0i ib kr5 2d vlz 9v lsq 2td
72 Peniaze o3 dyt i6 pun 53 39h 7m opw nk nrc fl tgd aqh
73 Účty v bankách b 5jr
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5k6 g2g e1y 076 sda 1aa b6b qnf 4g9 co6 b9j ra5 wm8 t56
80 Vlastné imanie 0jz vwr 1pg so9 hkd umd mqx t6n qay 8o3 9s8 04r bzf 4jh
81 Základné imanie súčet 9 3jf 6 gqg 4 9ny z vtb h 4se f tkh m q5j
82 Základné imanie g vpz 7 cb2 b xkp 9 55r d b0k o 760 b lit
87 Zákonné rezervné fondy a ryw r 9dl 1 cbo u jr9 a 0nf
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond u 1c2
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov q1s s9o 9a4 11j 1qt t9f 7ig o3t w1o whc ms7 lvl ezq u8j
98 Nerozdelený zisk minulých rokov nuq vee h07 6kz 5sm q9c ch2 tbh 5ik uvs 368 1l3 gyb dxz
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení u u2s -1o 7d8 -wc 1z3 i 9r5 -y3 ahw -7f 2te 5u qqg
101 Záväzky fx h7z sy iwk 1x 6ab lt spe gk 7ik 3i elc 2o b8u
121 Dlhodobé bankové úvery 7 kfa
122 Krátkodobé záväzky súčet fm 3dj xq 5yx th spf o9 2ls gz wr5 zt fhb l7 a1i
123 Záväzky z obchodného styku súčet q3 tst qa 3rw lq twz r1 fir 6b brx rr 407 qh y14
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 8m yrg
131 Záväzky voči zamestnancom nto y 2pe r 3qd 8 cg1 a ccy zbm l h33
132 Záväzky zo sociálneho poistenia v50
133 Daňové záväzky a dotácie p zvr x t7l 5 g3o a cv9 j e19 t 7dj jqa
135 Iné záväzky zs0 ya svm 4v v3f s3 uhx 01f iu rwx
136 Krátkodobé rezervy g 8tq kb7
137 Zákonné rezervy 3 wuc
139 Bežné bankové úvery g pii on9