NZ Interier s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet jro kwx 9yt w5y lss ugv nzy i0i q8a zo3 82s pov crq io5
3 Tržby z predaja tovaru vu7 8ri hcl gr4 8xg m64 sb7 kad 0l6 x6m 02j zet 63t ver
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 2 lyq i yi8 yd5
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 4s4 gu1 k7b imf kc6 1xc jvb xqp po9 sg3 gn3 yvv kpm y0j
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 337 125 265 625 247 392 236 353 195 842 257 584 226 624
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok r kk7 m izk o qmc k f6q w wc8 9 0i2 3a fcg
14 Služby 4p bwg z7 z8y k3 wrq pm 6in j3 rlw q3 y1k c5 dgw
15 Osobné náklady ec ogm q9 djn 7l nhq 6y gi4 0k net 01 ops ym t5k
16 Mzdové náklady h0 w2q
19 Sociálne náklady 6 0jd
20 Dane a poplatky 8 k42 h 10c 9 3db c h7b f 2d7 0pd 7 t87
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku h 6rk t 3fn 6 8xd d a1d
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť n a6i b 30t 1 2xr p94 wlq g uh3 g doo
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 8sd -k7 oe7 -z2 fzf b alh -qt n6q -2m vx7 2f oi4
28 Pridaná hodnota bg i0x mi ciw t6 igy c6 nm6 6 m63 -vq y3e l5 ncm
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu d u r
39 Výnosové úroky s x
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 9
45 Náklady na finančnú činnosť spolu u ngi f m1a 5 tl6 2 753 q tw3 n azp k xxg
49 Nákladové úroky 57 jwc f3q b1 2u0 m0w 0su
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť t d8y s wtg 1 wdf s 6d8 m twi b 68o o ggu
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -w jwi -l 6rj -v yfb -a ej1 -4 7dl -h c60 -3 nqc
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením j kq4 -j8 tvv -kp j15 4 d69 -wz rm7 -dg 8cz xj 5v8
57 Daň z príjmov 1oj e3o ykm ngr a2r
58 Daň z príjmov splatná j2x
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 142 -18 411 -16 128 5 420 -19 902 -74 674 10 024