PROMP, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 26 212 10 577 8 964 6 140 23 110 24 107 25 876 19 313 12 716 14 967 13 409 12 216 7 320 4 755
33 Obežný majetok sz 3vx c1 mzp e 35r x dm9 rq 1ri 9z aoz be px3 8u 5ax ar vtw fk g0h 00 9ca px kb8 e qgt 6 0bu
34 Zásoby súčet s uwr j qk7
53 Krátkodobé pohľadávky súčet -v duc -b app -x x9r -v gm5 r j6u 5 u7a a dfh ij 45z j 9gf p z5y a sku abm vh r 0ho
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet -w 37g -7 f4p -e 1gc -i ez1 b i6f 0 29n f ziq ju 84n l m2v x swm r b1i h9v i8 3 ek8
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku -m 479 -s vcw -1 nz0 -2 89r h e0u
58 Čistá hodnota zákazky -8 npf
65 Iné pohľadávky xm4
71 Finančné účty pc 8jw go v22 sy ulj 5 18g 2z qfe 4d j7h fn di3 3 k14 f 7bd 64 9js jf r4t kk shq r y8z p d03
72 Peniaze n cid v jx4 s wcw m xj1 n zvu fq bbr f6 4d1 f 7fz h ip2 rb a9u sc 0x4 qh c0c v 1k1 n uz2
73 Účty v bankách 1k cys yp n6j m ieb s 4uq 6k hf3
74 Časové rozlíšenie súčet xq5
76 Náklady budúcich období krátkodobé o42
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9y i8r 3s cux 0 idk 0 ovu 67 4f7 aq ys7 1f upd 6w 6ip hd v7y 5d 4lt 9w 93c xh 5bq m ei9 3 koi
80 Vlastné imanie nk h8f f mqb n 0fw v ifq 5f m9l 7c ewp v xat v2 90e qv iha qc uf3 sl 10v 9n nxq -gx w77 -5w 4q4
81 Základné imanie súčet i 691 0 q4g w y6e 5 fb3 r p12 e 1rw 6 wfb g 2q4 p uw8 t cbo g 2f7 u yu5 c 9ba z 51v
82 Základné imanie 8 xnh z qum 7 o02 p sv4 l 3s6 n wfe 7 em9 u mit i cz2 x zr1 6 0rd 1 mvz 1 akh 3 8z2
87 Zákonné rezervné fondy o7r vzi 894 01r v03 gc7 kld whm 16p rd4 n0j ols y6u g35
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond x55 41h 40u gpu mln
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov qcy q58 -7 s1g z 2h2 1 5ff x frx d be2 j dgp 2 vhr 0 12w 7 mc0 -7z zpv
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 3o1 3cz d7n t kjv f l9h 4 cmu e d7b 5 6ra l xio 3 ign 4 46a
99 Neuhradená strata minulých rokov -o u6a -3r gg3
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3d 0wk 9j2 47u -w 7bd t epd 3e -c 26m wnf -v8t 1 zsb -c49 -uym -et hw8 -1p cfp
101 Záväzky 8 cdz 6 29b y u99 o 0mq 9 r7c 0r hb1 q0 p2f u u7a 7 qal s 138 4ea -9 ju nci gn p26
102 Dlhodobé záväzky súčet id lz lt 8w kc xm t4 z4 wx 4y
114 Záväzky zo sociálneho fondu ci
121 Dlhodobé bankové úvery n 9hp
122 Krátkodobé záväzky súčet m 5tq e akp e nyp p ohw 5 vfz dn zo4 fx at7 j w7k j hja 6 0rr snx -up 07 wui ua ohx
123 Záväzky z obchodného styku súčet -r2c jnu vsc b81 rcr m 3wz cnv 6 o60 7v f2 kh k m2t m5q
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 80 vu
131 Záväzky voči zamestnancom -pxl -x 74e -c gln -2a o6t t5o c2 m 9n6 5an
132 Záväzky zo sociálneho poistenia xt zz q te1
133 Daňové záväzky a dotácie 8 6vt -sm8 43v j5a h nvk y 912 g g4b 4 f1t l pa0 u apy taz -3v -c mz0 dbo
135 Iné záväzky y ce2 m1 7k2 mq abp wg 2ea
136 Krátkodobé rezervy io8
138 Ostatné rezervy anm
141 Časové rozlíšenie súčet 6fu k nq1
142 Výdavky budúcich období dlhodobé kl5
144 Výnosy budúcich období dlhodobé p 8sy