Obuv servis u Riša s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 27 300 36 176 45 120 35 009 15 510 25 365 17 734
2 Neobežný majetok 4w 0xi f2 0ab ff zqf vc uq3 6 xgv 6z 4rr exe
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 15 858 25 163 31 610 13 670 1 085 11 165 210
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 54 t7e 7d y1w 94 1e8 dq jjc f exa 3l u7d ebg
33 Obežný majetok fe ah5 y6 4b8 dw 844 zi las xk dvk ux 9bk dm dib
34 Zásoby súčet k9 0qn 4z inl mg d1i dp jj7 oy ous 6l s6x hy rmo
39 Tovar jf z0m
40 Poskytnuté preddavky na zásoby gw4
53 Krátkodobé pohľadávky súčet jbn -fzw fac 0ot yg8 xe6
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6sa -4 1s3
62 Sociálne poistenie 619 m24 l26 n8j 5m6 s3t
63 Daňové pohľadávky a dotácie psa f7l mfs 6it x26 p55
65 Iné pohľadávky 2y tpf
71 Finančné účty q3w pz p jrl u3k 6 57h 2lp j ixf
72 Peniaze 9xo 9a w t3t 3x1 h fbm ycu x z15
73 Účty v bankách -wu
74 Časové rozlíšenie súčet w
76 Náklady budúcich období krátkodobé j
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5f qv5 ud mpt 04 lh4 gr 5jc o6 49d lo k19 pw gem
80 Vlastné imanie -4 0d6 -u oq4 -d 7px -e0 khg -ku sc8 -y8 fvh -fc vnn
81 Základné imanie súčet h sex c m5k c 6l9 b kme 8 vef x b73 a ghc
82 Základné imanie m 4it k 8om 1 u2l d zbg 9 ykx o sh5 0 36l
87 Zákonné rezervné fondy 4ii awb
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond gwr
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -t4 b9q -9 k3b -gc bm6 -42 cjh -sx dfh
99 Neuhradená strata minulých rokov -ih 6vd -8 0vp -yz law -tk 1fh -i7 i13
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -n 695 -fa pty -4 vtp -qu plc -y5 9fx -w -d 99s
101 Záväzky cf mug 07 a0e 6o 5oh 5w hqw g7 v7k 04 dpu 5o hho
102 Dlhodobé záväzky súčet 4 l3o 6 1q7
121 Dlhodobé bankové úvery 0k uaq b jdv
122 Krátkodobé záväzky súčet fa egr yg trt 6r 2u2 bl 2fo ax ngl pa ocy nt kmz
123 Záväzky z obchodného styku súčet z guv c xla bx y66 cl 3a5 v 9m8 ml 7v8 -q 19q
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ns ix2
131 Záväzky voči zamestnancom -d6d u z69 0 792 7 5hf a tu0 y 3nz c es0
133 Daňové záväzky a dotácie uct m kj5 s hv2 w96 m dhk e rb5 qv4
135 Iné záväzky 4o ful wx pmt 9c jge hl 1sb 4r eko ap r7y