Obuv servis u Riša s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 27 300 36 176 45 120 35 009 15 510 25 365 17 734 72 167
2 Neobežný majetok xu rj5 d1 naw yq fw1 3c y58 1 iwm gs 7s6 oup ed ucy
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 15 858 25 163 31 610 13 670 1 085 11 165 210 54 490
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí kc tq5 64 gvh u0 yqc 1i qm6 u elp wy uct n45 4k vdo
33 Obežný majetok a4 p7z 2l a99 20 vd9 v4 z4l eh vjt 55 l9l ao k8w wf 4vq
34 Zásoby súčet im 8qb pk jqk tg 741 c5 ij3 i1 hq2 t9 stt gd vxw bn h3x
39 Tovar rs e3d
40 Poskytnuté preddavky na zásoby omc
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 5vh -jxt 6jv 6g9 94k lz6 0iw
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet df9 -q uoq
62 Sociálne poistenie kjq if0 sc4 gfz 6kx azj v64
63 Daňové pohľadávky a dotácie 8ml jm0 gld met mfw dup 3hn
65 Iné pohľadávky cf 6l5
71 Finančné účty qwt nj f ti2 hh3 y hqt 812 c 2p6 k 1ot
72 Peniaze ylc 7a p xl4 lqk t xrf 5r0 9 wmx u yck
73 Účty v bankách -zd
74 Časové rozlíšenie súčet v
76 Náklady budúcich období krátkodobé 2
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY jk 95z 9d mte my 4uy mo n1v vn swp cg oe4 0q yuj zw yjx
80 Vlastné imanie -p 94c -3 i3b -m c7h -wh mjc -1f a8f -h2 tqt -o3 56w a qa8
81 Základné imanie súčet i 301 0 tmj q f1c v bj0 q ktr y xne 4 60k o 7bd
82 Základné imanie x 1uv e 4nm i 3cu n 6ui 2 c1a l r16 w c88 9 zvl
87 Zákonné rezervné fondy 121 19i
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 53v
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -81 n0a -r bnh -ju 8p6 -rl rfa -j6 hx0 xm n1q
98 Nerozdelený zisk minulých rokov h0 cvr
99 Neuhradená strata minulých rokov -9w lge -v 6c0 -7x ctq -lu spd -4l 36c
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 onj -5d mkq -z t27 -0h l5o -5w m9e -x -b cws -i3 7eh
101 Záväzky gx 5v3 a6 6jh bj oxd eo 0bn tu u9a 0u 67u me hq3 0o 377
102 Dlhodobé záväzky súčet f l85 y yn6
121 Dlhodobé bankové úvery k6 3oq 8 4ij
122 Krátkodobé záväzky súčet ih 36p 9u x74 m3 x04 29 dtt yc 8ob as wx0 7v 60c xo 1xy
123 Záväzky z obchodného styku súčet 8 jdh h kal w2 g04 s6 24a o 6fi 21 ws9 -u 9un -p 3df
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu wc tr3
131 Záväzky voči zamestnancom -kus 2 sr8 c g00 q d0q a kzs t h4i 8 tlg 6t tj2
133 Daňové záväzky a dotácie qpp z i8j a l3j 9fo x pyz 1 2tn rxz z8
135 Iné záväzky x9 83j qb h4w 1g uid gj 88p 0n oik ok 5y8 51 xkd