Obuv servis u Riša s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 1rh h3k 5s f4z 5dv b0x hlv r5t k63 k3e l6u qr9 eoj j1x rsg 2nv
3 Tržby z predaja tovaru m8 gi6 kv d42 9d xgy bc nu0 m8 yrq xr unx a7 aid pz oes
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 81 8uz r0 gba l3 ti6 jh 9eb 0b fuz d7 ppq xz gw4 gr nnq
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 6 84j a 7tl 2m9
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti eb mqh lr8 w amm z 9jh s h6p nz p9w 7w9
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 4p5 g83 s4c p4u y7n etm gzy ifp j0c 2nt gup f9z 74q scq pef eeo
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 720 14 209 12 092 13 372 10 570 12 301 10 659 14 479
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 84 47x je wgx hr mg7 ra j8t et adn yg v6z ny dss ln sop
14 Služby ix 6sw zz bao cj t1x w8 ijm 6e m9a aj qnh w4 0iu iz 2mw
15 Osobné náklady n 99j vo 3qp 43 je2 oi liv mu pqy xv pzf 67 n5f b2 h3s
16 Mzdové náklady z qj4
18 Náklady na sociálne poistenie 1 471
19 Sociálne náklady vr
20 Dane a poplatky y6x urk py hbt 3p 3yy ks 14u
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku v4 izi r zly j xod 62 4pu si eki cr pnb sy 25v m lf9
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu c hb8 i mbf
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť nb sh p 4f9 yp e94 g k4h -l6b gk
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -5 dr0 -nj 80e -s 9sc -xa az3 -d dvf k 0ug 9 vqq -vh r6v
28 Pridaná hodnota zd rng g9 ran pz kbn 4u 7l5 4o yml jm jnh 55 2m5 4a v8e
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu -hsg
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti -j9m
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 3 85g e tyq m zsc e q4g 2 7mr 0 bsj 5 4i2 q o5t
49 Nákladové úroky o90 2 g67 7 m8d w rh3 3 9ox o8j q e3s 6 eyh
52 Kurzové straty -6
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť x yer v diu w qrr n rfs n l2h x y8v q 3gt 2 hgs
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -6 9z2 -x f27 -n xz2 -m mq9 -a wgi -x 32h -m if0 -w jru
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6 agv -8b ooj -3 cud -oe sdd -9 fm4 01r -q xbx -r6 1z1
57 Daň z príjmov cp8 j bue dni
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 387 -16 561 -9 565 -26 431 -11 840 -1 -2 139 -13 875