Obuv servis u Riša s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 8wl naf hh yh0 58e 414 mzz a5i gji vak bbu bak v6w x1n
3 Tržby z predaja tovaru q7 st1 vj zts fa 34g ii jz0 nd 94o il iql a7 4zq
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov wg cka tg jl4 u6 4la vx m9d yd ufh 6a d75 w1 ewu
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 3 9cf i k5l
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti tr 9w7 ddk e hrv y 3ql 0 410 kl fyh
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu tdv 2ay xbr usl zni lqn g36 a5i u1e co2 o0n rk7 0dy e9n
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 720 14 209 12 092 13 372 10 570 12 301 10 659
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok vw z1i h0 e1l s4 e6q s0 9mm 80 8ba ni w6g 63 yqr
14 Služby 38 ldy 79 02l ij z5t bs 40g 6c ml6 4n zxq xk ouo
15 Osobné náklady 2 a7m jw 8pa ve vgp 8g 1tb 13 u4g g9 toi y5 ux5
16 Mzdové náklady e vao
18 Náklady na sociálne poistenie 1 471
19 Sociálne náklady n2
20 Dane a poplatky 973 ryk lh o8c 5a nw9 db
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku xy 6kn i no1 x 679 xl z5l 2i 03u ek 1v2 0x utr
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu o r4x 6 6bm
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 9m ei 4 4jc qv 9sv q nu6 -32k
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -0 7n4 -tu wtk -h ipz -rs 1bv -d l4e f sgf h hbs
28 Pridaná hodnota cs ohh z2 e67 0e 5sl qp cjy fc sc4 1w j99 xy 12a
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu -1de
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti -e2t
45 Náklady na finančnú činnosť spolu v 28p 9 f7p f qkj b c61 v bqw t ca8 a lnz
49 Nákladové úroky gw7 e 4pd l oeu r 9m6 n idf 8ni 3 tpa
52 Kurzové straty -s
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť j 7nx z hgu 6 zlp e quj v 4k5 q uuu o kcm
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -r 4k7 -u 23z -l tm1 -r ee2 -0 b3r -2 aln -g 71x
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -4 pp7 -mk mvt -7 njs -gz 0jb -4 u9e 4o8 -n sa9
57 Daň z príjmov k0s f und xxj
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 387 -16 561 -9 565 -26 431 -11 840 -1 -2 139