Obuv servis u Riša s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 4fi 6c9 sa 67p df5 fsb hf9 5uk 61v izf 47y zoy ns9 5og
3 Tržby z predaja tovaru 14 o4f 14 l4l zz lia la f5x ki ec1 55 zqh uv 46n
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov xr qk6 y9 8ug em b5j y4 u7b a1 qpo dw uw6 sp 50g
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu r dd7 o 4un
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti vd uvu lkp 3 xvm o jj8 k kev jb i61
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ncf div el2 8uu dbr fg2 tew prd jgg ur3 ttr no5 xpb tlj
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 720 14 209 12 092 13 372 10 570 12 301 10 659
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok tx q92 ct jry ao fzz y7 jpq e2 axh 6r oad 0i khq
14 Služby 6v biu i4 mh1 5b olc 8r 8gy pr ow1 a4 o49 ut 9qm
15 Osobné náklady 8 yec k1 19v 11 33g 6r i4o 9v qcg zw 4t3 rx 5v6
16 Mzdové náklady 6 j5k
18 Náklady na sociálne poistenie 1 471
19 Sociálne náklady dl
20 Dane a poplatky ey8 mqi pk 3ek o1 hd6 oj
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku z8 mx2 m wyg a uft if ce6 f2 phe 5x 3mf t1 rpd
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu e tji g q9k
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0k ix r fwg 53 ay9 h 6np -ez9
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 wsm -ux 3ng -o c29 -5u 8bh -0 04z z t4c b 8vs
28 Pridaná hodnota 9v nek ow 06y 7l 5v5 vu pvf v4 blt qg 1uc c7 1dw
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu -6bt
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti -y5j
45 Náklady na finančnú činnosť spolu d 6hl f 8jx r c8r a xkr w tc3 9 l9g h aza
49 Nákladové úroky v4x d jsi 7 hy6 k kwz k jxp 64r 4 qk5
52 Kurzové straty -0
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť v trl 6 xll 1 b0a 6 5ba 1 u1s p 1v2 w qd8
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -p 9gw -9 ud4 -3 9jh -z rn2 -b wod -f jw7 -2 x58
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -l puy -uo j8x -8 7e2 -ew bra -0 fo3 jph -i 6l9
57 Daň z príjmov 298 z b5n jaj
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 387 -16 561 -9 565 -26 431 -11 840 -1 -2 139