ALMECO s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
37998/B
Dátum vzniku
25.10.2005
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť koná konateľ príp. konatelia v plnom rozsahu samostatne. Pre platnosť písomného právneho úkonu za spoločnosť sa vyžaduje podpis konateľa pod napísané alebo vytlačené obchodné meno spoločnosti.
Základné imanie
6 639,00 €
Predmety činnosti
 • sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností (od 30.3.2010)
 • sprostredkovanie ubytovania (od 30.3.2010)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 25.10.2005)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 25.10.2005)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 25.10.2005)
 • reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 25.10.2005)
 • vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 25.10.2005)
 • prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti (od 25.10.2005)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 25.10.2005)
 • automatizované spracovanie dát (od 25.10.2005)
 • sekretárske služby (od 25.10.2005)
 • preklady a tlmočnícke služby mimo úradného tlmočenia (od 25.10.2005)
 • prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom- obstarávateľské služby spojené s prenájmom (od 25.10.2005)
 • poradenská činnosť v oblasti- obchod, služby a výroba v rozsahu voľnej živnosti (od 25.10.2005)
 • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 25.10.2005)
 • leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 25.10.2005)
 • organizovanie školení, kurzov, seminárov a vzdelávacích podujatí (od 25.10.2005)
 • poskytovanie software, predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od 25.10.2005)
 • poradenstvo v oblasti hardware a software v rozsahu voľnej živnosti (od 25.10.2005)
 • vyučovanie anglického jazyka (od 25.10.2005)
 • vyučovanie nemeckého jazyka (od 25.10.2005)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.11.2009.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 06.10.2009 o zlúčení so spoločnosťou APMS, s. r. o., so sídlom Podhorská 4648/18, 902 01 Pezinok, IČO : 34 150 323, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 43647/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť ALMECO, s. r. o., so sídlom Podhorská 18, 902 01 Pezinok, IČO : 35 960 485, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 37998/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 185/2009, Nz 34005/2009 06.10.2009 stáva právnym nástupcom spoločnosti APMS, s. r. o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.10.2006.
 • Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 18.10.2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
Uložené listiny
 • Živnostenský list z 21.10.2005
 • Zakladateľská listina z 18.10.2005
 • Vyhlásenie správcu vkladu z 18.10.2005
 • Podpisový vzor z 11.10.2005 - Dr. Daniela Tittelová
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • Účtovná závierka za rok 2006
 • účtovná závierka za rok 2007
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Účtovná závierka za rok 2011.
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
 • účtovná závierka za rok 2012
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
23.01.2020
Domény