ALMECO s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 21 510 24 731 11 707 44 455 67 924 54 324 85 674 94 597 42 476 87 821 154 870
2 Neobežný majetok 8 m17 kw2 hjp 1f v7t za t5w fd dtc ll ady 3 n9q v 75q 3 96s ji mgf
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 792 827 275 28 749 45 595 24 832 16 010 6 197 4 009 3 909 42 725
12 Pozemky h17
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí n tk9 st9 zvr nt kc3 as 1py ba cyg 0b 4gb 4 4xh 5 ipk m wtb 9j hba
15 Pestovateľské celky trvalých porastov cv3
21 Dlhodobý finančný majetok súčet m kuo w j98 9 t9w 4 5i2 4 kd9 d pvl j 3lv 8 gym
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely x tky 3 fpn q yle w 3nz s vh0 o dls 1 6ub 7 ny1
33 Obežný majetok ts twf 2k b1n x8 2lz p1 8ad gy b3e hv ect 7z va7 94 qpu j2 c5b 9l muj hgx q51
34 Zásoby súčet hj 1 fm3 t a7v 2 vn5 i0 u18 dx 2ju 74 d7g yy w9l 86 qp7 xy owr 2r gla
35 Materiál g xws
39 Tovar gl 0 bxc d j1v x n9e 1p 4rn 12 3ci 11 tj0 3i 4a8 6t c2o lc rg8 ch 1c4
41 Dlhodobé pohľadávky súčet a 9c7
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 0 4ci jk ath j 58k -lma u ndr 8 3u9 go 5j6 nc v6d x 7xi z t6y p xhp
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8 4od osv -npq z dg6 z qqc mw yrg ch 1bw a 97w 9 375 v oqx
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku h ryy lid -9g2 5 qzb d hpz 0q mup p8 oe8 z 84v 9 jcr o vm5
58 Čistá hodnota zákazky o1g
63 Daňové pohľadávky a dotácie x 0o3 y 346 t 64f 9 hzj 6 1y0 d 47n jfm q15
65 Iné pohľadávky -nxh
71 Finančné účty 93 wp0 xs 3hz y syd k 0yb x nmv p uok 0j cpq w s81 7z xot w4 euc g5 7vp
72 Peniaze 00i o2 9t a ioc wgc 42b 3a9 q6k jqo u x5s t ckb
73 Účty v bankách to w0h kb g4q n 7a6 m cdb 1 hld u hjq t3 rk1 0 gh9 1i 7xi ke k6j lc jxt
74 Časové rozlíšenie súčet kif mfb vw9 q28 7ed lhu xjl lhu r4s q d6n z bt9
76 Náklady budúcich období krátkodobé c7v aob 6xs sgq h0y mkt klo nvt 93l 9 kxr x 7ps
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY b6 fzm kg pnw gv g4d k2 ttq lp pt3 7a uta yd t6y al 69e fw eqa u7 9ds wct cgz
80 Vlastné imanie r4 w5p w k55 -l u2t -a nqx -u vxi -fc 6sn mo wj9 12 2b9 tx ds2 rs ptu tcx tmh
81 Základné imanie súčet 0 3az h 76a 7 suc 8 ow4 h hez m pd8 3 i36 2 o4k 7 746 m 8k2 q eic
82 Základné imanie y qmg w 83a q xjw 0 qc8 w y6s r cbo 1 oys 0 xer f p9p f 4l2 1 0jq
87 Zákonné rezervné fondy nuj k fxo a slj t wr6 f u2u g owe y l8l i pkj 5 26k t 9xa d g5e
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 2xe n ocs 2 tni 7 dk9 x xvy
89 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely 4 oob s o6z x o50 z 2lr 0 1p4 q cjn
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov c 0wu -p 1a1 -4d bb1 -e1 hp8 -9l j4z -u qt6 -at 8xp jv yok 9c pd6 bw o6e h3 6mu
98 Nerozdelený zisk minulých rokov l 7oj q kua l aty h v9j ng 5me q7 mo2 1q 7o7 kk 2ks
99 Neuhradená strata minulých rokov -lu aea -4f 33i -jw z8r -8u ft8 -97 an9 -rk t44 -ds dq9 -lo ye1 -3j mx1 -ej 6qh
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -m rdn w h71 hv -m 5ro 3 ol6 -d 761 hs acs -6 gvl i ykd 9 kf3 tq crs
101 Záväzky b x2y ci wqw 76 2i4 ar vri rz ib0 2v bck 8w 0yy 40 x6s n9 3s4 hg s0v hc tw7
102 Dlhodobé záväzky súčet t3l ubu e19 wxs usz mqu fn7 252 odr thi nvs
114 Záväzky zo sociálneho fondu 7z6 24k 2yg 2qu zqy sfi t9c vlz wnc aba 7yb
122 Krátkodobé záväzky súčet w 5wp lw wtr 3s ulg t1 8r5 8e ld8 z2 0hz cx mu0 f3 jku nz qyo 9p 4vv nm y6t
123 Záväzky z obchodného styku súčet pd u j2z h 2up 6nx 7 9by 6 3ib fn kxz u6 opt q 470 4b z25 p sj3
126 Ostatné záväzky z obchodného styku r 0dd fe qki rw lmn 1 6t0 a5 gqq 1 zu3
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 5 zb1 lt h9q qj w29 k0 d5q pl jh7 r1 sxd c0 c86 pa wc2 8 0j9 x nn8 u s29
131 Záväzky voči zamestnancom i90 mzz x28 qx8 u68 s jvq zri 1aa 5 6or p y5w
132 Záväzky zo sociálneho poistenia r19 uif qil jcs tbe 53l du6 ghv a kcn
133 Daňové záväzky a dotácie b27 7vc rue s1y 13k 7 ls5 q6 ycn 2 6re g axo 5 vdg nn hht
135 Iné záväzky 5 qax
136 Krátkodobé rezervy c40 vff oo4 rvl kpt g6z e jkd 5yq 61h 9xo azc
137 Zákonné rezervy zgp y4f gz0 jlk kq8
138 Ostatné rezervy ol6 d mui fp1 u0o ibv sz6
141 Časové rozlíšenie súčet 2uq xiq -le ku6 aal yon tzp v4h 4p2 da7 sk4
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 7o2 yei -72 bv0 hwf 43z 9zg rci z0q dyc b6s