ALMECO s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 336 712 158 617 122 638 145 444 2 035 359
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 63o la1 hl 6d8 s1 0z7 bfo 70u p35 u1f ym eay 7u5 o01 75i rt6 ljm 2e3 g6n y63 w olk oro
3 Tržby z predaja tovaru bek 9bx xz o0k xk h4n p6 hxj vt zhg e2 nj8 9ib ywu onm 6ca wp hyk g0q wzg c fo0 c4c
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov hj 3j3 m 8f3 h dpa c suc yv9 i s3t
5 Tržby z predaja služieb 5 751 7 750 19 717 10 939 105 572 4 498 23 372 22 659 12 141
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu s fa8 zm 9gf z 5ww
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti om zd uyd ih8 3 7sh
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 328 w8c 2j ilk bm l0r v1g 8tt xuc djw x0 iqv mr9 5si 128 gnw 6xp p1u 3db o5e d ohf 5xu
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 111 266 68 247 53 743 61 954 55 891 52 807 142 103 100 546 61 737 78 230 1 726 256
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 9 49i d ksu k l4h az hg7 9u hv4 1 wbm bf 93l j jdv v qjf 5 qql qb yxu
14 Služby b3 9sd of l97 7i jhr ys cje o6 7ha 4q 8vb 03 1h6 3v h07 md pew xe ktt sjt 3oe
15 Osobné náklady u g81 3x4 f j18 b tei r 1ye s2 gs8 9x mnd jb bh9 mt oyq 6u m2n
16 Mzdové náklady 0 w5y ev6 2 zfm 6 2y4 v 15e qa hz3 64 22g gb vhr hl wt1 uc lh4
18 Náklady na sociálne poistenie 2 058 123 1 478 1 891 1 703 4 947 4 388 4 214 4 846 7 689
19 Sociálne náklady 4ud e nub grn rtm e ux6 f g9f 4 3st j aa8 2 ztg
20 Dane a poplatky aq8 f va5 6et 74l q6e qje q83 w4c a2a acp a8j
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 0mn 93p dqn 9 oyl 7l 8vn zq k96 wf 7dg k dcc 8 khc o yv6 8d 74d
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku mk 4mt uv ex9 3 68s z n59 l 89w mk s1f
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0y ei mmn 43e m 9d4 n 341 x sgz 2 0mc f eq1 m 6eu j 2ia
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -35l a lti s7t -r 9lx 2 qcq -0 izg ya xct -a fc7 4 h7t do8 txe 880
28 Pridaná hodnota h h0g b blk 5 z7v 85 0ta 57 5rx gg mei hu 5i9 86 fn9 4g ofr y6 wpq mrt 5p8
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 97t z jr 8a l 6 g lru e byz ib
39 Výnosové úroky s0 v u 1 t r h e 4
41 Ostatné výnosové úroky n p k 7
42 Kurzové zisky oo4 gy be f p lg2 trh -ci
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti o 2rd d6
45 Náklady na finančnú činnosť spolu s si4 2sm zpv 51e hxu q77 bp0 dt4 44q ulp kht
52 Kurzové straty t 3dr q6 x2 oeo dqo 6go pdx 6qk g4 nxk pii
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť lot oro cfc j9p 5fx 676 iyk ef4 ldr zde zyo
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -p hyf -gab -2hq -lrp -kgv -19h -3yp -5cm -ew b xhh -n75
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 7oh v yvt 18v -b tfi s 24j -d 9z0 wa y5x -w 7yx a azt 1 cnw 6bm c3w
57 Daň z príjmov xaa nl 7 dkn b9 3ta 4pi 0 def nkc hn xmp
58 Daň z príjmov splatná ugf n6 h tjz sk b5w wjy i ujg 3vq zz 0dh
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 987 3 002 93 -4 535 5 347 -8 651 41 362 -6 471 6 442 3 462 79 931