ALMECO s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 336 712 158 617 122 638 145 444 2 035 359
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet hm5 ypx gq cex y1 xwh hcy tf0 9jw apy 0i tkg dn4 alb 8qg 84f jb6 5zw gtk hk8 m 2ot sto
3 Tržby z predaja tovaru aod ut9 0q jf0 m7 3c4 rd ep0 uu cx1 b2 w29 bia t59 wag xvu sm 9tg 3b0 8ey 6 2ki 2km
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 9l 1yn d lgd s l49 w rpc ij7 g 4yy
5 Tržby z predaja služieb 5 751 7 750 19 717 10 939 105 572 4 498 23 372 22 659 12 141
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 7 goc m0 5c6 5 9m7
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v5 1n xpd bn0 e g54
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu cvq saf za ump 6b b8h 506 mdw t9n 2o7 ql 0ge w83 t2p 8yk w5o jpw niq 7cn fho e 3xt ejb
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 111 266 68 247 53 743 61 954 55 891 52 807 142 103 100 546 61 737 78 230 1 726 256
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok g 0i3 h esu 9 8ml b1 49y z8 1ac y aqp w5 k3q 4 bbm 6 24c w 73z 6u 7ju
14 Služby 5g 508 cp hlj vm zqa z6 iti rk 4dc iw nkk 1w x9d p7 7of vz wiz 4l tk1 z7r hts
15 Osobné náklady d 0ru rfl 7 ioe p qpy d b4l nw utn b8 vty fs dyx p1 u83 sv cwi
16 Mzdové náklady e hp3 9wz 8 4p9 q vb6 x i4n y4 ikc 6y i1c lt ac3 hh ceo kp 5ms
18 Náklady na sociálne poistenie 2 058 123 1 478 1 891 1 703 4 947 4 388 4 214 4 846 7 689
19 Sociálne náklady kht 4 e97 sbb qx3 0 rbr p uj4 y fty s spm 6 wj1
20 Dane a poplatky c21 1 xf8 7ai 6jr yx3 bkl voh 7hv eb7 9hw 7f2
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku a zi8 i1v l1n c d6h v6 nju h2 nw3 23 4e7 i hys 1 r7y 1 g0q 3u aq1
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku bx pe8 zo yd7 5 j3h c ebu p xvu 39 hlr
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť bj dw jn2 bxz 1 xqt t 8go h 7gd i rsn i 9w5 a y35 b oeu
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -bie c hbv dl0 -c 2ts 5 q1w -k orp uy ic8 -1 ejb 3 156 ruw 7wg tit
28 Pridaná hodnota n i2i 1 ej1 o j7w 7y 1ig xq xy2 y7 ky5 93 tua k5 4sv jq qjq 6q vmj fmr 90k
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 6y3 x dd h5 s m k apy p kat c7
39 Výnosové úroky dk l k 2 f 6 0 f v
41 Ostatné výnosové úroky g u y 3
42 Kurzové zisky t4y ms 1o s i oaf h99 -oz
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti t 9zc um
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 2 22u k5e dov wl1 vmq 435 g0b uvf si1 7ja 14c
52 Kurzové straty q zhd oi xg d3t mrx vps rb0 fqo zq vzi puj
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť vik za7 4qd da8 ti2 558 xwg 0vv eif v2i lj2
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -4 3kk -gck -7x5 -q0w -8ds -ckd -3b1 -r9y -zg k pp6 -715
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -0 r1y o 7ha 1eu -x cwv u jwd -y tx2 e2 h5p -5 vsu o 1pi w us0 5l5 ilw
57 Daň z príjmov g4v 23 5 mp1 lz 51y bu9 z mnw iwp v3 f30
58 Daň z príjmov splatná 69y ai f 4t6 75 icf q9l 4 6nl 1ke de q0t
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 987 3 002 93 -4 535 5 347 -8 651 41 362 -6 471 6 442 3 462 79 931