ORIS PLUS SK s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
25161/T
Dátum vzniku
05.11.2005
Konanie menom spoločnosti
Konateľ koná samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis a funkciu.
Základné imanie
6 641,00 €
Predmety činnosti
 • výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí (od 1.10.2010)
 • technická služba podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon s súkromnej bezpečnosti) v rozsahu projektovanie, montáž, údržba, revízia, alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí (od 1.10.2010)
 • montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických (od 18.12.2009)
 • výroba elektrických strojov a prístrojov (od 5.11.2005)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti (od 5.11.2005)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti (od 5.11.2005)
 • prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti (od 5.11.2005)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 5.11.2005)
 • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 5.11.2005)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Ing. Radovan Hečko
  Voderadská 28
  91935 Hrnčiarovce nad Parnou
  Slovensko
  Vznik funkcie: 30.01.2014
 • Peter Lužinský
  Partizánska 350/100
  92205 Chtelnica
  Slovensko
  Vznik funkcie: 30.01.2014
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.09.2009.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.11.2007.
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 27. 07. 2005 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/ 1991 Zb. Obchodný zákonník.
Uložené listiny
 • Spoločenská zmluva zo dňa 27.8.2005
 • Živnostenský list č. žo-2005/43830/2/Z19 zo dňa 25.10.2005
 • Podpisový vzor - Lenka Jedličková
 • Vyhlásenie správcu vkladov zo dňa 2.11.2005
 • Účtovná závierka za rok 2005, Zápisnica z valného zhromaždenia
 • účtovná závierka za rok 2006, zápisnica z valného zhromaždenia
 • Spoločenská zmlôuva zo dňa 08.11.2007
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 8.11.2006, Listina prítomných
 • Podpisový vzor - Ing. Marek Habala zo dňa 03.12.2007
 • zápisnica z valného zhromaždenia 16.6.2008, účtovná závierka 2007
 • Živnostenský list č. OŽP-A/2009/52393-2 zo dňa 11.11.2009
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.9.2009, Listina prítomných
 • Účtovná závierka k 31.12.2008
 • Zápisnica z VZ 21.06.2010
 • Živnostenské oprávnenie
 • Licencia č.p. LIC-31-19/2010
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Účtovná závierka k 31.12.2009
 • Podpisový vzor konateľa Ing. Radovan Hečko
 • Listina prítomných spoločníkov
 • Podpisový vzor konateľa Peter Lužinský
 • Zápisnica z VZ z 30.01.2014
 • Zmluva o prevode obchodného podielu z Jana Jedličková, Ing. Miloš Jedlička, Petr Milota na Ing. Radovan Hečko, Peter Lužinský
 • Účtovná závierka k 31.12.2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Zápisnica z MVZ z 30.08.2017
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
30.11.2019
Domény