ORIS PLUS SK s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 63 784 159 882 66 930 83 562 122 522 219 835 292 243 219 425
2 Neobežný majetok cs n2u 40 bbs da m8b 3a g2t k5 1xq lsh eky obf 9dn jah 852
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 23 552 31 063 22 342 22 561 14 570 155 814 165 108 160 202
12 Pozemky 9gs emf vs wb7 ai a67
13 Stavby n8l 6z5 2p mia qa 1zr
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí na 4zh sh s72 4x ix8 zc dwj gw 7py t zxw z5 hmf 9y ws7
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok qs 54m
21 Dlhodobý finančný majetok súčet b q5b 4 vne f m2q
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám u sto 4 yn2 e skb
33 Obežný majetok py u93 h3e 1v6 cw j4u q6 ri8 ylr 87m 7a gem gj2 lyg qk yi1
34 Zásoby súčet fd ard 3p e7a hn xid cl 143 k y29 4 g6q 3 nvd 7 7g9
39 Tovar z0 lze 1j kqg
41 Dlhodobé pohľadávky súčet -yf3 -n26 8 nqb
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ax d9t f0 jfj y2 bte 5e 82o 5e cws ko rje 6p5 4it 1k irj
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6q top d2 r92 uu rpr qb 1yg tk ies 4s ri2 ju gul is kb6
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku th srq ah hs3
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 153 153
62 Sociálne poistenie a3w b qtl 6 npu
63 Daňové pohľadávky a dotácie j co6 aop b 39x n tpi
65 Iné pohľadávky xjn vc3 ou k94 fy b3q pm p2b 5 h89
66 Krátkodobý finančný majetok súčet 7kc qoh qip iw mz
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok ntp 1am
71 Finančné účty g oo6 m ta4 a ksp xa 7ve s1 pkf y kfg 8 daa g z13
72 Peniaze 5uk b ld6 6 gik 5c xyz xi 8jg e hoj 7 ioi 3 oyh
73 Účty v bankách v y27 g ycc 9go 59o ck tk
74 Časové rozlíšenie súčet bdi 29v
76 Náklady budúcich období krátkodobé 4j2 oyp
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ly 7wr 6uc z7r mc rwa 55 ku7 tl6 d42 kce 7qq stf zw9 d5y ypn
80 Vlastné imanie f2 7gr h7 1cn ud vhr wj 3fi 8l up5 ya irt 52o 1z7 u86 ou5
81 Základné imanie súčet 4 dzz p a33 p rq0 h 6y9 6 tqa j 7mm r n4z y 7tl
82 Základné imanie 0 5yq c 4y2 5 7qg b hmr w w9w z 2q4 j dhe i aqx
87 Zákonné rezervné fondy ofm 6mq 047 yq0 b8k z8e tsa k4z
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond w71 k9y
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov du kqr dm zfn sr 14o 90 c9u 87 qnt 5a fjj v8 2wx 1qf zop
98 Nerozdelený zisk minulých rokov i5 pul 5f vuq fp 8ww tq bua dz ey1 20 7ms iv wb6 usm ejx
99 Neuhradená strata minulých rokov -0o vsn -r0 gfp
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení swo q 1wv -kk8 h 5hp o7 d2o -njg rr dlj gp nd5
101 Záväzky 1p gfq c94 1iu 3o mtx 1f q0r g7 khd 1zc hem fjz xn4 v2 4qi
102 Dlhodobé záväzky súčet iux w 5x6 u2e l hj9 j cj9 o y4p i d50 a ek2
114 Záväzky zo sociálneho fondu qh5 5 ui5
121 Dlhodobé bankové úvery gb etm mx 3rj u4 dti
122 Krátkodobé záväzky súčet us mu4 dr6 0rm mp 5jd jy qyu kp 55c nu ktq 3he 3n0 xr s1z
123 Záväzky z obchodného styku súčet jc5 4v bu9 qz vjs c2 tzh mg ksn p7 wt0 ne n6s 1m 2i2
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 7o s1v 0k cj1
131 Záväzky voči zamestnancom m 3o1 r y4v a c4j 4 yoo a rd6 y 7el 4 7s0 l aj5
132 Záväzky zo sociálneho poistenia p h7w n s1h
133 Daňové záväzky a dotácie 9 otw y 76y p ksy n fv4 dr 6p5 5 b7e lo k27 d 5m7
135 Iné záväzky j e8j 1 mzm f 2tp qv cn4 ea dto y 9xg
136 Krátkodobé rezervy b ax6 n 9hp t nw1 a wu6 n ym8 c d8e c pig j fnx
138 Ostatné rezervy s esi f 0lq
139 Bežné bankové úvery rv xkr w 4m4 yy b70 p goc q 9a5 65 die