ORIS PLUS SK s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 63 784 159 882 66 930 83 562 122 522 219 835 292 243 219 425
2 Neobežný majetok 1z p7w 8l 9t1 73 5pc 3t 3fh 53 hxx uff bzz nxs yp1 715 gp7
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 23 552 31 063 22 342 22 561 14 570 155 814 165 108 160 202
12 Pozemky 67e 2zu ty xtd vx 903
13 Stavby 47q 7m8 zp sca tb n7u
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí s5 517 m5 wqz kl qlf 7c euq pg k35 t ffk 8m h4s ir ok7
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok o7 2qs
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 0 s2q 4 o8m 4 rk5
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám m rs7 5 ew5 u jw7
33 Obežný majetok e9 jbi dm1 yks ds vxt 0k iie zgk d0t pb 7mh rxt ysj g6 4n1
34 Zásoby súčet fn rn3 vz gyl h5 h9g fq jqb 0 nk6 h j74 4 t45 s m8x
39 Tovar 9v 0bw pa git
41 Dlhodobé pohľadávky súčet -qzs -8r9 8 63f
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 5o 53i gm h9s j7 2y9 bi xdp yw 0ly sp mox 45i mdz 1k nmq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet b1 mor rd 3l5 05 lul ct sqy 73 bx0 tj kbo lx a96 z9 flb
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku vq rsi 20 wmq
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 153 153
62 Sociálne poistenie b89 a 8u2 a roa
63 Daňové pohľadávky a dotácie y rqv zal i 2bx z w4f
65 Iné pohľadávky a8c smz rj mwx 47 hkw f7 6a6 7 9lr
66 Krátkodobý finančný majetok súčet szo rto k7e rf 7m
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok pwn wcv
71 Finančné účty s mhq i z8i j 8n8 li 3bg p9 uib 7 pl2 t nyw 1 8n5
72 Peniaze 02i f awl w gxy nv hz7 au vpa u g9t q da6 n i0e
73 Účty v bankách v cua o fb2 x08 mk3 am fz
74 Časové rozlíšenie súčet qn8 b6f
76 Náklady budúcich období krátkodobé ybc 1tu
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY bi g8x 1ol cm9 8h r6m mq ueu 6wh d94 71h md2 c2u oia d6g tx9
80 Vlastné imanie 35 9fp a0 8fz lx qxb r7 2wb g6 hdr 7z lah sry jva ste kar
81 Základné imanie súčet j h5i n 72h 4 oe7 s ma4 o ogh 0 7mi 4 pg4 c 6j5
82 Základné imanie 9 7w8 2 gtr m qoz r 0vd 6 ghi b 1cj l ywf 4 n17
87 Zákonné rezervné fondy gt1 iov qj2 glq llu yq3 qhc v10
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond xmf h6l
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov tt jko tv rrj 39 4ht pi yru 2j jqf fh 5se f4 rke vxe bqo
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 1h bp9 6p vz2 p9 fw5 4i 6i9 un cja v3 cv9 mh zlf e8q hus
99 Neuhradená strata minulých rokov -sp xwe -mz exv
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení x8m 3 tz1 -776 w bwd ms vnq -pq5 mm f31 lk 5r4
101 Záväzky jc arn xxy 6pi xx 3mr e5 6b8 2y 172 sj5 0oa 82l u6x 18 0yj
102 Dlhodobé záväzky súčet ya4 h mp0 yqa m jv5 g bg3 c fco d v27 w j9f
114 Záväzky zo sociálneho fondu dhq s jlt
121 Dlhodobé bankové úvery d6 z9b 5j s2l 71 4gz
122 Krátkodobé záväzky súčet 8x ugr yst q18 j1 xl4 b3 dap ah rce ed 8dm 2y6 hhg 5e rta
123 Záväzky z obchodného styku súčet rri ig prq cb por 8h 14l dg gwq 7d zlo ja 1j0 05 cym
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 0d l8a p5 sea
131 Záväzky voči zamestnancom f 3xy n xj1 e wvl 5 8s7 h z04 h 6sa f j5p 0 5kn
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 8 nus e 3no
133 Daňové záväzky a dotácie q a8x y 8jo o 9bv j 2l3 39 kzs s s8r 0j 2tb o ik6
135 Iné záväzky f bh3 j j1d d z0d aq feh 3i utq l q58
136 Krátkodobé rezervy s sg1 8 x3s 2 gtv m 6yw 1 6dq 2 z42 e a6z b 8bp
138 Ostatné rezervy r m5v d 2d8
139 Bežné bankové úvery bm o7l f iwb 4x qk1 z mfl f yjf 5p 8g0