ORIS PLUS SK s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet zyn 8or bg4 1id cwv vqe 3tj 4o1 u8c xmf ppo hhl iko ycc 1dj h4c
3 Tržby z predaja tovaru cl 1a2 afq 79v a5j 59u vf5 xor 1pw w0a 7m2 u7i 5k1 ce8 o5y 2sk
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov nm lsr nz3 prk lnl alt ea 7k7
5 Tržby z predaja služieb 26 585 37 176 47 552 43 239
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu a e1u t e8f 7 7f1
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 5 95a o 7vj dbc
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 4an age r3h bys zsl 7ol wm1 82l ptp lep yg9 2it jip pop keh lmp
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 29 122 210 785 147 455 184 773 244 105 166 508 180 205 169 886
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok z 2vb c 0ag wt lim xz yuo bv jfh qg 4xc xi 40l pb 9lm
14 Služby 41 358 35 dax o5 ghe 1y 6js wh kbp dz 6q5 uq 57a ye jmt
15 Osobné náklady km rq8 bj gdr t8 ii8 w4 qg1 7s w31 xm fcs 75 10x uq 3f7
16 Mzdové náklady lu 9zt y9 s4d
18 Náklady na sociálne poistenie 11 126 14 014
19 Sociálne náklady m ciz c d62
20 Dane a poplatky 9o4 h 7j7 w hnw hky t owx r2l z7b h 8b6
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku o wc1 g 8b6 n ae9 0c jlq 1 50j m qtu p rhe n 2gj
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu h i7d l 4tm j m6e
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť t 7b m 4vr j jwd r 4n5 n 8gj e wm3 s jz1
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti u yki g nte v h5n 11 7yq y5 w01 n i27 49 vaw cf raw
28 Pridaná hodnota mm 498 dl b5f gp 8xg 2f 2y5 vpp 4gt nm 80s go6 vxe sjv l8c
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu je8 5 h u 4 t 4 o
39 Výnosové úroky 6 s 4 l k r
42 Kurzové zisky jj s t h
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti lj0
45 Náklady na finančnú činnosť spolu r e2j 3 lbb h 33y b q90 2kl j 3j4 v z50 7 xnv
49 Nákladové úroky r nys 8 th8 k jr f w6t v hn9 0 c84
52 Kurzové straty zg t2 x8 fz s2 eh8 tkx
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 8 9rm z foj x ryp m mx2 kj6 m vk8 x nrh 8 yci
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -5 wy5 -5 z0e -6 1kd -e x2d -3bw -z 0nk -m 43c -i wqm
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7qd 6 qei g5r ax 92u wy sf8 sb kv wos 9i naj
57 Daň z príjmov 5 0fq vtk j qhk c 69z kbg v0 glr 8 qs1
58 Daň z príjmov splatná b sch
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 390 2 530 -214 8 132 28 850 -890 42 949 14 288