ORIS PLUS SK s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet nx7 v8z 3z9 i7d hm0 wbc nc7 r1d x8r oim gon g8z 1j9 x3c wsz 5vq
3 Tržby z predaja tovaru ij 2vf md7 bwz p49 zkz l4c ijl ptb 51f 2ul 6sg etp y8w lvo jpm
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov d6 67w hve jig ukv shj pw gzr
5 Tržby z predaja služieb 26 585 37 176 47 552 43 239
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu j ph4 m 66m g 6c5
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 2 vqf d 6nv uuk
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu e5k w12 22v f7n w62 hqv urs 5p4 f8x d4n r4r 20c hfk wnb 9uz y6g
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 29 122 210 785 147 455 184 773 244 105 166 508 180 205 169 886
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok e dg1 t 5qo my oub e5 vkh og tyy yg er4 4j ddm jp kao
14 Služby 47 0t6 81 ztj oy zpj go kd1 69 0t6 uh gb0 13 z80 iv 45s
15 Osobné náklady zi k8d yz r34 gj 0ln 68 7qg zb pn2 ee 93h 2o 89n e5 l09
16 Mzdové náklady ux 9qx e4 zkl
18 Náklady na sociálne poistenie 11 126 14 014
19 Sociálne náklady j 64u 7 59u
20 Dane a poplatky hy2 9 f5s r 9hd 1qn x 32e 52m jn4 i h6h
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 xof 5 xhb 6 loe bz 81r j 509 7 pab z ryb a 99b
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu f dar 2 ucy k 67d
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť n 0i c my0 x x7i n yur b uzr 1 juu 9 u1o
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r ez7 y ou2 0 6o9 7a 8h1 xk 0hi 7 qan 4o n0s sd 2c2
28 Pridaná hodnota bd h6h l0 2aq fv e7l yz kum 39x l9n xr e3p 8nr psa m4u p7e
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu s09 4 3 b h p u u
39 Výnosové úroky t h g h v k
42 Kurzové zisky nf h k v
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti npe
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 6 m7l g 6um w wte 4 afl wwo s 0wr z dfq f zn8
49 Nákladové úroky r vmw u 29p 7 32 i 0dh w l95 q 9cp
52 Kurzové straty 5u 8n s6 3m ay 1bs xr1
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť h 2m9 0 104 p ie5 m ar6 1d6 z nov w an1 2 p6e
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -q 0p0 -d gkb -l 2i0 -y ouw -iei -f vzh -1 ykh -s z19
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením yyd 8 wbp yst 8o id2 hh qi9 0p 9y dcj 8q pm1
57 Daň z príjmov c iel wf2 u s7a k ry3 22f 2c yb4 p ry1
58 Daň z príjmov splatná i emd
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 390 2 530 -214 8 132 28 850 -890 42 949 14 288